Skip to content
Coronavirus – Omzet technologiebedrijven gehalveerd, social distancing nu prioriteit

Persbericht -

Coronavirus – Omzet technologiebedrijven gehalveerd, social distancing nu prioriteit

Bijna drie weken na de eerste maatregelen tegen het coronavirus in ons land is de omzet van de technologiebedrijven gehalveerd in vergelijking met de maand maart van vorig jaar. Dat blijkt uit een nieuwe bevraging van technologiefederatie Agoria bij 190 technologiebedrijven.

Omzet: gemiddeld maar 5 van de 10 euro’s van vorig jaar

De omzet van de bedrijven daalt vooral door een daling van de vraag en het aantal beschikbare medewerkers. Gemiddeld halen de bedrijven 49,7 procent van hun omzet van dezelfde periode vorig jaar.

Er zijn echter grote verschillen tussen de industrieën. Zo kan de sector van de materialen, zoals producenten van non-ferrometalen, gieterijen en fabrikanten van producten van metaal nog 73,2 procent van het normale omzetcijfer behouden. Marc Lambotte, CEO Van Agoria: “Dat komt omdat volcontinubedrijven in de non-ferrosector, met productieprocessen die ononderbroken blijven doorlopen, tot de essentiële sectoren behoren omdat zij hun installaties moeilijk kunnen stilleggen zonder schade toe te brengen aan het productieapparaat.”

De digitale en telecomsector volgt op 66,1 procent. "Daar slaagt men er in om de activiteit via telewerk op peil te houden. Liefst 92 procent van wie er actief is, werkt van thuis uit", zegt Marc Lambotte. Slechter gaat het in de maakindustrie, die ondernemingen bundelt die machines, componenten en oplossingen voor het productieapparaat van de verwerkende en de maakindustrie levert. Zij halen slechts 15,2 procent van het omzetcijfer van vorig jaar. De sector van de lucht- en ruimtevaart, veiligheid en defensie sleept slechts 7 procent in de wacht.

"Bijna 60 procent van de bedrijven kan nog niet inschatten wat het omzetverlies voor de rest van het jaar zal zijn. Dat komt ook omdat men eerst moet nagaan of het mogelijk zal zijn de productie verder te zetten met respect van de regels rond social distancing", zegt Lambotte.

Zes keer meer mensen thuis door ziekte dan door kinderen

Het absenteïsme ligt net boven de 10 procent in de technologische sector, vooral in de maakindustrie waarbij ziekte bijna de enige reden is. Kinderopvang is bij het absenteïsme geen relevante factor. Gemiddeld is slechts 1,6 procent afwezig om op de kinderen te passen. In 74 % van de bedrijven is zelfs niemand afwezig door de kinderen.

Gemiddeld zijn 9,8 % van de werknemers ziek thuis. Dit is zes keer meer dan het aantal mensen dat thuis is voor de kinderen. In 54 % van de industriële bedrijven is tot 10 % van de mensen ziek. In 60 procent van de dienstenbedrijven is tot 10 % van de mensen ziek. In de sector van de lucht- en ruimtevaart, veiligheid en defensie is 19,7 % van de mensen ziek, in de digitale en telecom-sector slechts 3,2 %.

Zes op de tien mensen werken ‘in hun kot’

Het thuiswerk is bijna verdubbeld. Werkten voor de uitbraak van het virus nog 33 procent van de mensen af en toe thuis, dan werken nu 62 procent van de mensen 'in hun kot'. In de digitale industrie stijgt dit bijvoorbeeld van 65 procent naar 92 procent, in de sector van materialen van 2 procent naar 40 procent, in de lucht- en ruimtevaart van 7 procent naar 55 procent.

Marc Lambotte: “Red onze jobs : houd afstand en ga werken indien veilig.”

Marc Lambotte dringt erop aan dat bedrijven zich moeten houden aan de maatregelen die zijn opgelegd. "Ik doe dus een oproep naar zowel de bedrijven als de mensen thuis. Red onze jobs: houd afstand en ga werken indien veilig. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, we moeten dus allemaal onze verantwoordelijkheid nemen."

“Als je merkt dat de daling van de omzet mee veroorzaakt wordt door een daling van de vraag en de mindere beschikbaarheid van werknemers, dan is het duidelijk dat de maatregelen van social distancing strikt noodzakelijk zijn om onze economie draaiende te houden. Alleen zo houden we het virus in toom en onze gezondheidzorg en economie overeind.

“Voldoende afstand bewaren (1,5 meter) is de regel, waarvan enkel afgeweken mag worden in essentiële sectoren. Ook daar moet al het mogelijke gedaan worden om die afstand tóch te bewaren”, zegt hij. Heel wat bedrijven zijn mee met de regels, maar toch vinden niet alle bedrijven op korte termijn een oplossing om de anderhalve meter afstand te garanderen.

Lambotte: “Wij gaan de bedrijven helpen om maximaal te kunnen werken op een veilige en productieve manier, met respect voor “social distancing”, hun productie verder te zetten en/of terug op te starten. Daarbij zullen we volop inzetten op hoe we van mekaar kunnen leren. Dit is belangrijk omdat ‘social distancing’ verwacht wordt een blijver te zijn voor de komende maanden, waarvoor absoluut een correcte risico-analyse en oplossing moet voor gevonden worden.”

Tot slot blijkt nog dat ondanks de huidige crisis toch nog de helft van de technologiebedrijven blijft rekruteren en dat 94 % van de bedrijven nog niet overweegt om zijn personeelsbestand te verminderen. De helft van de medewerkers in de sector is tijdelijk werkloos, maar er zijn grote verschillen tussen de industrieën onderling. Zo is in de maakindustrie 80 % van de mensen op dit moment tijdelijk werkloos, in de digitale en telecom-sector slechts 7 %. Ook de grootte van de bedrijven speelt een rol. In bedrijven tot 500 medewerkers is minder dan 28 procent van de mensen tijdelijk werkloos, in bedrijven met meer dan 500 mensen is dit 60 %. Ook zegt 57 % van de bedrijven nog geen problemen te hebben met de toelevering.

De bevraging verliep telefonisch tussen 20 en 26 maart bij 190 technologiebedrijven, waarvan 65 procent uit de industrie en 35 procent in de groothandel en diensten. Zij vertegenwoordigen samen 27 procent van de werkgelegenheid en 31 procent van de omzet in de technologische sector in België. Agoria zal de peiling elke twee weken herhalen als momentopname.

Onderwerpen

Tags


Technologiefederatie Agoria telt bijna 2000 lidbedrijven en is er voor iedereen die door technologie geïnspireerd is. De technologiesector is in ons land de sector met de hoogste toegevoegde waarde (30 miljard euro in 2019) en hoogste reële economische groei (11,5 % sinds 2015). Meer dan 310.000 mensen werken in de technologiesector. In 2019 bedroeg de omzet van de sector 129 miljard euro, de investeringen meer dan 4 miljard euro.

De dienstverlening en standpunten van Agoria gaan over talentbeleid, marktontwikkeling, regelgeving, digitalisering, slimme ecosystemen, infrastructuur, maakindustrie, klimaat, milieu en energie. Met ‘Be the change’ zet Agoria sterk in op de invloed van digitalisering op de arbeidsmarkt. Agoria is hoofdsponsor van het Agoria Solar Team, het team van 20 Belgische studenten dat in 2021 voor de tweede keer in Australië wereldkampioen wil worden in het zonnewagenrijden. De organisatie telt zo’n 200 medewerkers die werken in Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi. Marc Lambotte is de CEO. Meer info op www.agoria.be.

Perscontacten

Frederik Meulewaeter

Frederik Meulewaeter

Press contact Manager External Communications 0477 39 75 43

Headline

Technologiefederatie Agoria baant het pad voor alle technologisch geïnspireerde bedrijven in België die door de ontwikkeling of toepassing van innovaties vooruitgang in de wereld nastreven en die samen ruim 310.000 werknemers vertegenwoordigen. De organisatie verenigt bijna 2000 technologiebedrijven, waarvan 70 procent kmo’s. Agoria telt zo’n 200 medewerkers. Zij werken momenteel thuis, en zodra mogelijk ook opnieuw in de eigen BluePoint gebouwen in Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi.

De dienstverlening en standpunten van Agoria gaan over digitalisering, maakindustrie van morgen, talentbeleid en opleiding, marktontwikkeling, regelgeving, infrastructuur, klimaat, milieu en energie. Agoria wil iedereen die door technologie en innovatie geïnspireerd is, verbinden en het succes van bedrijven verhogen duurzaam vormgeven.

De technologiesector is in België de sector met de hoogste toegevoegde waarde (38 miljard euro in 2019) en hoogste reële economische groei (11,5 % sinds 2015). In 2019 bedroeg de omzet van de sector 133 miljard euro, de investeringen meer dan 4 miljard euro.

Met ‘Be The Change’ zet Agoria sterk in op de toekomst van arbeidsmarkt, met ‘Factory of the Future’ op de troeven van onze maakindustrie en met ‘DigiCoach’ op de verdere digitalisering van mensen en organisaties. Agoria heeft zowel een innovatie- als een studiecentrum en is actief op alle beleidsniveaus.

Agoria is hoofdsponsor van het Agoria Solar Team, het team van Belgische studenten dat in oktober 2021 in X voor de tweede keer wereldkampioen wil worden in het zonnewagenracen. De zonnewagen heet ‘BluePoint X’, genoemd naar de bedrijvencentra van Agoria en het X.

Bart Steukers is CEO van Agoria, Meer info op www.agoria.be.

Agoria
Auguste Reyerslaan 80
1030 Brussel
Bezoek onze andere newsrooms