Skip to content
Danny Goderis, manager digital bij Agoria
Danny Goderis, manager digital bij Agoria

Persbericht -

DigiCoach van Agoria zet turbo op digitale versnelling

Technologiefederatie Agoria lanceerde vandaag een nieuw programma om bedrijven te helpen bij hun digitalisering. Dat gebeurde tijdens een online persconferentie met Hilde Crevits, Willy Borsus en Bernard Clerfayt. De Vlaamse, Waalse en Brusselse ministers zijn de meter en peters van het project dat ze ‘DigiCoach’ doopten. Het is de eerste keer dat zij samen de handen in mekaar slaan voor een turbo op de digitale versnelling.

Vlaams viceminister-president Hilde Crevits staat achter het programma vanuit haar bevoegdheden van economie, innovatie en werk. Willy Borsus duwt mee aan de kar als Waals viceminister-president en minister van economie en Bernard Clerfayt steunt als Brussels minister van Werk en Digitalisering.

Danny Goderis, manager Digitaal bij Agoria: “Dit is een historische kans om de digitale versnelling van de voorbije maanden duurzaam te maken en er voor te zorgen dat niemand achter blijft. We roepen partners op om samen zoveel mogelijk bedrijven in ons land te bereiken en zo een toekomstgerichte relance van onze economie mee vorm te geven.” Het programma kwam tot stand zonder subsidies.

“In de afgelopen maanden werd het extra duidelijk hoe belangrijk digitale technologie is om de economische activiteit in stand te houden, om te kunnen samenwerken en in contact te blijven met klanten. Het gebruik van het internet steeg met zo’n vijftig procent. Had een dergelijke crisis zich dertig jaar geleden voorgedaan, dan was onze economie met de grond gelijk gemaakt. De voorbije maanden hebben we met ons allen aan een nooit gezien tempo het digitale tijdperk omarmd”, zegt Goderis.

“Veel bedrijven en organisaties vergaderen nu online of leren op afstand, maar digitalisering is meer dan dat. Het gaat ook over innovatie met klanten en efficiënt werken. Het potentieel in ons land is enorm en een versnelling van de digitale economie is een hoeksteen in elk toekomstgericht relanceplan. Daarom maakten wij als technologiefederatie dit online coaching programma dat we gratis beschikbaar maken voor iedereen. Daarnaast gaan onze experten ook langs bij de bedrijven om hen van dichtbij wegwijs te maken, uiteraard toch met de nodige afstand”, aldus nog Goderis.

Het DigiCoach programma stelt bedrijven in staat om door de vele digitale bomen nog het bos te zien en om makkelijker de weg te vinden naar de honderden excellente leveranciers van digitale oplossingen in dit land. Het programma heeft ook veel aandacht voor de competenties van de medewerkers die cruciaal zijn om digitalisering op volle toeren te laten draaien. Voor de duizenden kmo’s is een beetje hulp in dit complexe labyrint geen overbodige luxe nu het allemaal wat sneller moet.

Het DigiCoach programma bevat een aantal online toepassingen die gratis ter beschikking worden gesteld voor kmo’s en alle bedrijven in het land.

  • DigiScan geeft bedrijven een kader om zichzelf te evalueren op het vlak van digitale transformatie met aandacht voor innovatie, zakenprioriteiten, het digitaliseren van de bedrijfsprocessen en de digitale cultuur in een bedrijf. Het is een 360° feedback tool voor een digitaal ontwikkelingstraject.
  • DigiSkills geeft de werknemers van een bedrijf inzicht in hun eigen digitale vaardigheden. Waar is bijscholing en/of omscholing nodig om relevant te blijven in een bepaalde job nu, en in 2030. DigiSkills is een paspoort waarmee elke werknemer zijn of haar digitale vaardigheden bekend maakt.
  • DigiConnect helpt bedrijven om op een gestructureerde manier de weg te vinden naar leveranciers van digitale technologie, infrastructuur, data gedreven toepassingen en allerhande digitale oplossingen. Het is de snelste weg naar dienstverleners voor digitale projecten.

Agoria roept de politieke wereld en werknemer- en werkgeversorganisaties op om de digitale transformatie van bedrijven samen te begeleiden en te dynamiseren door deel te nemen aan het programma. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen en Engine, een digitale accelerator in Louvain-La-Neuve, doen alvast mee. “Allemaal samen geven we zo een forse duw aan de innovatie en digitalisering van bedrijven. Dat versterkt de concurrentiepositie van onze bedrijven en zal onze economie en werkgelegenheid opnieuw doen floreren”, besluit Danny Goderis.

Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits: “Het economische herstel na de coronacrisis zal onherroepelijk gepaard gaan met een digitale versnelling. Dankzij allerlei digitale toepassingen kan de productiviteit van bedrijven verbeteren en kunnen ze sterker en competitiever uit de crisis komen. Vlaanderen blijft daarom zelf ook fors in innovatie investeren. Denk bijvoorbeeld aan artificiële intelligentie. Het is belangrijk dat de veranderingen gepaard gaan met bijscholing van medewerkers in het kader van levenslang leren. Agoria is daarbij een gewaardeerde partner. Het DigiCoach programma sluit perfect aan bij onze ambities. Samen met VLAIO zullen we het gebruik ervan stimuleren.”

Brussels minister van Werk en Digitalisering Bernard Clerfayt: "De crisis als gevolg van het coronavirus heeft de digitalisering van onze samenleving versneld. En het bedrijfsleven vormt daar geen uitzondering op. Deze digitale verschuiving leidt ertoe dat we ons bewust worden van de noodzaak om de digitale vaardigheden van de werknemers en de werkzoekenden te ontwikkelen en te verbeteren, omdat ze anders het risico lopen om in de marge van een steeds meer geconnecteerde samenleving en een steeds veeleisender wordende arbeidsmarkt terecht te komen. Van de tools die Agoria uitgewerkt heeft, steun ik DigiSkills. Daarmee kan snel worden vastgesteld welke digitale vaardigheden ontbreken en worden doorverwezen naar een gepaste opleiding. Deze voorziening zal op termijn de inzetbaarheid en het tewerkstellingspercentage van de Brusselaars verhogen."

Related links

Onderwerpen

Tags


Technologiefederatie Agoria baant het pad voor alle technologisch geïnspireerde bedrijven in België die door de ontwikkeling of toepassing van innovaties vooruitgang in de wereld nastreven en die samen ruim 310.000 werknemers vertegenwoordigen. De organisatie verenigt bijna 2000 technologiebedrijven, waarvan 70 procent kmo’s. Agoria telt zo’n 200 medewerkers. Zij werken momenteel thuis, en zodra mogelijk ook opnieuw in de eigen BluePoint gebouwen in Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi.

De dienstverlening en standpunten van Agoria gaan over digitalisering, maakindustrie van morgen, talentbeleid en opleiding, marktontwikkeling, regelgeving, infrastructuur, klimaat, milieu en energie. Agoria wil iedereen die door technologie en innovatie geïnspireerd is, verbinden en het succes van bedrijven verhogen duurzaam vormgeven.

De technologiesector is in België de sector met de hoogste toegevoegde waarde (38 miljard euro in 2019) en hoogste reële economische groei (11,5 % sinds 2015). In 2019 bedroeg de omzet van de sector 133 miljard euro, de investeringen meer dan 4 miljard euro.

Met ‘Be The Change’ zet Agoria sterk in op de toekomst van arbeidsmarkt, met ‘Factory of the Future’ op de troeven van onze maakindustrie en met ‘DigiCoach’ op de verdere digitalisering van mensen en organisaties. Agoria heeft zowel een innovatie- als een studiecentrum en is actief op alle beleidsniveaus.

Agoria is hoofdsponsor van het Agoria Solar Team, het team van Belgische studenten dat in oktober 2021 in X voor de tweede keer wereldkampioen wil worden in het zonnewagenracen. De zonnewagen heet ‘BluePoint X’, genoemd naar de bedrijvencentra van Agoria en het X.

Bart Steukers is CEO van Agoria, Meer info op www.agoria.be.

Perscontacten

Frederik Meulewaeter

Frederik Meulewaeter

Press contact Manager External Communications 0477 39 75 43

Gerelateerde inhoud

Headline

Technologiefederatie Agoria baant het pad voor alle technologisch geïnspireerde bedrijven in België die door de ontwikkeling of toepassing van innovaties vooruitgang in de wereld nastreven en die samen ruim 310.000 werknemers vertegenwoordigen. De organisatie verenigt bijna 2000 technologiebedrijven, waarvan 70 procent kmo’s. Agoria telt zo’n 200 medewerkers. Zij werken momenteel thuis, en zodra mogelijk ook opnieuw in de eigen BluePoint gebouwen in Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi.

De dienstverlening en standpunten van Agoria gaan over digitalisering, maakindustrie van morgen, talentbeleid en opleiding, marktontwikkeling, regelgeving, infrastructuur, klimaat, milieu en energie. Agoria wil iedereen die door technologie en innovatie geïnspireerd is, verbinden en het succes van bedrijven verhogen duurzaam vormgeven.

De technologiesector is in België de sector met de hoogste toegevoegde waarde (38 miljard euro in 2019) en hoogste reële economische groei (11,5 % sinds 2015). In 2019 bedroeg de omzet van de sector 133 miljard euro, de investeringen meer dan 4 miljard euro.

Met ‘Be The Change’ zet Agoria sterk in op de toekomst van arbeidsmarkt, met ‘Factory of the Future’ op de troeven van onze maakindustrie en met ‘DigiCoach’ op de verdere digitalisering van mensen en organisaties. Agoria heeft zowel een innovatie- als een studiecentrum en is actief op alle beleidsniveaus.

Agoria is hoofdsponsor van het Agoria Solar Team, het team van Belgische studenten dat in oktober 2021 in X voor de tweede keer wereldkampioen wil worden in het zonnewagenracen. De zonnewagen heet ‘BluePoint X’, genoemd naar de bedrijvencentra van Agoria en het X.

Bart Steukers is CEO van Agoria, Meer info op www.agoria.be.

Agoria
Auguste Reyerslaan 80
1030 Brussel
Bezoek onze andere newsrooms