Skip to content
Green Deal: "Houtstoken blijft toegelaten"

Persbericht -

Green Deal: "Houtstoken blijft toegelaten"

Om de negatieve impact van huishoudelijke houtverbranding op de luchtkwaliteit en op de menselijke gezondheid te beperken, hebben Agoria en Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege op 22 oktober 2018 de Green Deal Huishoudelijke Houtverwarming ondertekend. De Green Deal loopt gedurende vier jaar tot oktober 2022. Na twee jaar is er een tussentijdse evaluatie voorzien.

Hout kent vele toepassingen. Als brandstof is het natuurlijk en hernieuwbaar, vaak gratis beschikbaar en het gebruik van een kachel of open haard is in Vlaanderen sterk ingeburgerd. Maar wetenschappelijk onderzoek maakt de negatieve aspecten steeds duidelijker. Zo hebben houtverbranding in oudere houtkachels en open haarden, een slecht gebruik van kachels en minder kwalitatieve kachels en brandstof, een significante impact op de luchtkwaliteit en op de gezondheid van de gebruikers. Ze veroorzaken ook hinder voor de omwonenden. De Green Deal Huishoudelijke Houtverbranding wil daarom op korte, middellange en lange termijn de negatieve impact van stooktoestellen op hout beperken en de globale energie- en milieuprestatie verhogen.

Acties op korte, middellange en lange termijn

Op korte termijn moet de Green Deal zorgen voor een sanering van de meer vervuilende toestellen door ze buiten werking te stellen of indien mogelijk te retrofitten, door het verbeteren van het stookgedrag en door te zorgen voor een degelijke installatie en goed onderhoud van het toestel. Er wordt onderzocht hoe klachten over houtverbranding in kachels en open haarden beter kunnen behandeld worden.

Op korte en middellange termijn wil de Green Deal sturen richting emissiearme en zeer energiezuinige toestellen. De Green Deal wil eveneens zorgen voor het optimaler benutten van houtstromen met een beter onderscheid tussen kwaliteitshout en brandhout.

Voor de lange termijn wil de Green Deal Huishoudelijke Houtverwarming zorgen voor een visie-ontwikkeling van de positie van huishoudelijke houtverbranding in de toekomst. Hierbij moet rekening gehouden worden met de evoluties van de verschillende energiebronnen (binnen klimaat- en energiebeleid), de daling van de warmtevraag in woningen via betere isolatie en de mogelijkheden rond betere sturing en vermarkting van kwaliteitshout.

Vijfde Green Deal in Vlaanderen

De Green Deals zijn een initiatief van Vlaams minister Joke Schauvliege om bedrijven en sectoren verder te ‘vergroenen’. Het gaat om vrijwillige overeenkomsten tussen (privé) partners en de Vlaamse overheid om samen een groen project na te streven. Bedrijven en organisaties kunnen zelf voorstellen voor een deal aanbrengen en de overheid engageert zich om knelpunten die vergroening belemmeren, aan te pakken.

De Green Deal Huishoudelijke Houtverbranding is de vijfde Green Deal in Vlaanderen, na de Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit, de Green Deal Gedeelde Mobiliteit, de Green Deal Circulair Aankopen en de Green Deal Brouwers.

Initiatiefnemers en deelnemers

De initiatiefnemers

Vlaams minister Joke Schauvliege, Departement Omgeving, Agoria

De deelnemende partijen

Vlaamse Milieumaatschappij, Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaams Energieagentschap, Agentschap voor Natuur en Bos, Aanspreekpunt Privaat Beheer - Natuur en Bos, Koepel van Vlaamse Bosgroepen, Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen (Bio-energie platform) , Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf, Forum voor groenexpertise Inverde, Ecolink Solutions, POLVO fijn stof filters, Beroepsfederatie Techlink, Beroepsfederatie Bouwunie, Beroepsfederatie Vlaamse Confederatie Bouw - Bouw, energie & milieu, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, Agentschap Onroerend Erfgoed, Regionale Landschappen, Biomassaplein CVBA SO (Houthalen-Helchteren), De Zonne-arc vzw, Belgische vakorganisatie voor ventilatie, VENTIBEL, Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu.

Onderwerpen

Tags


Agoria is de bedrijvenorganisatie van de technologische sector in België. Met meer dan 1800 lidbedrijven is het de grootste sectororganisatie van het land. Meer dan 300.000 mensen werken voor Belgische technologiebedrijven. De dienstverlening van Agoria bestaat uit advies, bedrijfsontwikkeling en creatie van een optimaal ondernemingsklimaat. Agoria telt zo’n 200 medewerkers die werken in Brussel, Antwerpen, Gent en Luik.

Perscontacten

Frederik Meulewaeter

Frederik Meulewaeter

Press contact Manager External Communications 0477 39 75 43

Headline

Technologiefederatie Agoria baant het pad voor alle technologisch geïnspireerde bedrijven in België die door de ontwikkeling of toepassing van innovaties vooruitgang in de wereld nastreven en die samen ruim 310.000 werknemers vertegenwoordigen. De organisatie verenigt bijna 2000 technologiebedrijven, waarvan 70 procent kmo’s. Agoria telt zo’n 200 medewerkers. Zij werken momenteel thuis, en zodra mogelijk ook opnieuw in de eigen BluePoint gebouwen in Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi.

De dienstverlening en standpunten van Agoria gaan over digitalisering, maakindustrie van morgen, talentbeleid en opleiding, marktontwikkeling, regelgeving, infrastructuur, klimaat, milieu en energie. Agoria wil iedereen die door technologie en innovatie geïnspireerd is, verbinden en het succes van bedrijven verhogen duurzaam vormgeven.

De technologiesector is in België de sector met de hoogste toegevoegde waarde (38 miljard euro in 2019) en hoogste reële economische groei (11,5 % sinds 2015). In 2019 bedroeg de omzet van de sector 133 miljard euro, de investeringen meer dan 4 miljard euro.

Met ‘Be The Change’ zet Agoria sterk in op de toekomst van arbeidsmarkt, met ‘Factory of the Future’ op de troeven van onze maakindustrie en met ‘DigiCoach’ op de verdere digitalisering van mensen en organisaties. Agoria heeft zowel een innovatie- als een studiecentrum en is actief op alle beleidsniveaus.

Agoria is hoofdsponsor van het Agoria Solar Team, het team van Belgische studenten dat in oktober 2021 in X voor de tweede keer wereldkampioen wil worden in het zonnewagenracen. De zonnewagen heet ‘BluePoint X’, genoemd naar de bedrijvencentra van Agoria en het X.

Bart Steukers is CEO van Agoria, Meer info op www.agoria.be.

Agoria
Auguste Reyerslaan 80
1030 Brussel
Bezoek onze andere newsrooms