Skip to content
Handelsakkoord EU/VK: Focus op wat in verpakking zit, niet op de strik rond kerstcadeau.

Persbericht -

Handelsakkoord EU/VK: Focus op wat in verpakking zit, niet op de strik rond kerstcadeau.

Zonder een handelsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk dreigden technologische producten 2 tot 16 procent duurder te worden, door de invoering van tarieven vastgesteld in de akkoorden van de Wereldhandelsorganisatie. Dat is nu vermeden, reageert Bart Steukers opgelucht. "De impact daarvan zou behoorlijk ingrijpend geweest zijn. Dat scenario hebben we gelukkig vermeden, maar waakzaamheid blijft geboden."

De federatie wijst erop dat een vrijhandelsakkoord nieuwe douaneformaliteiten niet wegneemt. "Er zullen fouten gemaakt worden tegen de nieuwe regels. Daarom roepen wij de overheden op mee te blijven werken met het bedrijfsleven en empathisch op te treden voor die bedrijven die ter goeder trouw toch fouten begaan in de eerste maanden van 2021", zegt Bart Steukers, vanaf april de nieuwe CEO van Agoria.

Hij is ook tevreden over het feit dat het handelsakkoord eindelijk duidelijkheid schept. "Dit laat toe de toekomst voor te bereiden. De onzekerheid van de afgelopen jaren heeft dat niet toegelaten." Dat was volgens de Agoria-directeur ook merkbaar in de handelscijfers, die sinds het eerste brexit-referendum een gestage daling laten zien voor technologieproducten. "Nu de weg vooruit duidelijk is, kunnen bedrijven zich écht aanpassen aan de nieuwe realiteit."

Agoria gaat de volgende maanden de technologiebedrijven blijven begeleiden, ook individueel. Dat gaat het doen samen met Flanders Investment & Trade (FIT) en andere partners. Met name de hoofdstukken en de annexen over de oorsprongsregels dreigen nog een aanzienlijke ingrijpende impact te kunnen hebben, klinkt het. De kosten kunnen nog steeds in de miljoenen oplopen als waardenketens op korte termijn tijdelijk of permanent aanpassing behoeven.

Links

Onderwerpen

Tags


Technologiefederatie Agoria telt bijna 2000 lidbedrijven en is er voor iedereen die door technologie geïnspireerd is. De technologiesector is in ons land de sector met de hoogste toegevoegde waarde (30 miljard euro in 2019) en hoogste reële economische groei (11,5 % sinds 2015). Meer dan 310.000 mensen werken in de technologiesector. In 2019 bedroeg de omzet van de sector 129 miljard euro, de investeringen meer dan 4 miljard euro.

De dienstverlening en standpunten van Agoria gaan over talentbeleid, marktontwikkeling, regelgeving, digitalisering, slimme ecosystemen, infrastructuur, maakindustrie, klimaat, milieu en energie. Met ‘Be the change’ zet Agoria sterk in op de invloed van digitalisering op de arbeidsmarkt. Agoria is hoofdsponsor van het Agoria Solar Team, het team van 20 Belgische studenten dat in 2021 voor de tweede keer in Australië wereldkampioen wil worden in het zonnewagenrijden. De organisatie telt zo’n 200 medewerkers die werken in Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi. Marc Lambotte is de CEO. Meer info op www.agoria.be.

Perscontacten

Frederik Meulewaeter

Frederik Meulewaeter

Press contact Manager External Communications 0477 39 75 43

Headline

Technologiefederatie Agoria baant het pad voor alle technologisch geïnspireerde bedrijven in België die door de ontwikkeling of toepassing van innovaties vooruitgang in de wereld nastreven en die samen ruim 310.000 werknemers vertegenwoordigen. De organisatie verenigt bijna 2000 technologiebedrijven, waarvan 70 procent kmo’s. Agoria telt zo’n 200 medewerkers. Zij werken momenteel thuis, en zodra mogelijk ook opnieuw in de eigen BluePoint gebouwen in Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi.

De dienstverlening en standpunten van Agoria gaan over digitalisering, maakindustrie van morgen, talentbeleid en opleiding, marktontwikkeling, regelgeving, infrastructuur, klimaat, milieu en energie. Agoria wil iedereen die door technologie en innovatie geïnspireerd is, verbinden en het succes van bedrijven verhogen duurzaam vormgeven.

De technologiesector is in België de sector met de hoogste toegevoegde waarde (38 miljard euro in 2019) en hoogste reële economische groei (11,5 % sinds 2015). In 2019 bedroeg de omzet van de sector 133 miljard euro, de investeringen meer dan 4 miljard euro.

Met ‘Be The Change’ zet Agoria sterk in op de toekomst van arbeidsmarkt, met ‘Factory of the Future’ op de troeven van onze maakindustrie en met ‘DigiCoach’ op de verdere digitalisering van mensen en organisaties. Agoria heeft zowel een innovatie- als een studiecentrum en is actief op alle beleidsniveaus.

Agoria is hoofdsponsor van het Agoria Solar Team, het team van Belgische studenten dat in oktober 2021 in X voor de tweede keer wereldkampioen wil worden in het zonnewagenracen. De zonnewagen heet ‘BluePoint X’, genoemd naar de bedrijvencentra van Agoria en het X.

Bart Steukers is CEO van Agoria, Meer info op www.agoria.be.

Agoria
Auguste Reyerslaan 80
1030 Brussel
Bezoek onze andere newsrooms