Skip to content
Marc Lambotte: 'Maak sneltesten snel beschikbaar' (Radio 1)

Persbericht -

Marc Lambotte: 'Maak sneltesten snel beschikbaar' (Radio 1)

Agoria stelt vijf maatregelen voor die ervoor kunnen zorgen dat de industrie ook in een lockdownscenario haar rol kan vervullen. De industriële bedrijven vormen volgens Agoria een onmisbare schakel om onze economie draaiend te houden. Concreet wil Agoria de industriële bedrijven openhouden, snel weer veel testen, een verlenging van de ondersteuningsmaatregelen voor tijdelijke werkloosheid, een uitwisselingsplatform voor wie tijdelijk werkloos is en een ‘carpoolbubbel’ van maximaal twee mensen.

1. Houd industriële bedrijven open

De economische impact van bedrijfssluitingen binnen de brede industriesector is onmogelijk nog te dragen door onze maatschappij. Bovendien is bewezen dat die bedrijven op een veilige manier kunnen functioneren. Het zou onzinnig zijn nodeloze schade aan onze welvaart toe te brengen door een nutteloze sluiting. Agoria roept de overheid op om alle industriële bedrijven die kunnen aantonen dat ze veilig functioneren in alle omstandigheden open te houden.

2. Snel weer veel testen

Doordat de testcapaciteit beperkt is, werd besloten over te schakelen van een teststrategie naar een quarantaine-aanpak. Voor de bedrijven dreigt volgens Agoria daardoor het tekort aan werkkrachten verder toe te nemen en de productie in sommige bedrijven stil te vallen. We moeten dus zo snel mogelijk de testcapaciteit verhogen, vindt Agoria. De technologiefederatie roept de overheid op om zo snel als mogelijk sneltesten beschikbaar te maken, net als een eenduidige manier van gebruik, zodat we snel weer zouden kunnen overschakelen van een quarantaine naar een teststrategie.

3. Verlenging van de ondersteuningsmaatregelen voor tijdelijke werkloosheid

De onvoorspelbaarheid van de crisis en de impact van een aantal genomen maatregelen, zoals bijvoorbeeld het sluiten van de horeca, hebben op korte of op lange termijn gevolgen voor de diverse spelers in de volledige waardeketen. Nu het ernaar uitziet dat de coronacrisis langer zal duren, roept Agoria op om de ondersteuningsmaatregelen voor tijdelijke werkloosheid alvast tot 30 juni 2021 te verlengen en dit voor alle sectoren. Midden 2021 kan er volgens Agoria best een evaluatie komen.

4. Een uitwisselingsplatform voor wie tijdelijk werkloos is

Agoria ondersteunt de oproep dat wie tijdelijk werkloos is nu ook tijdelijk aan de slag kan in de zorgsector. Agoria adviseert om dit uitwisselingsplatform over alle sectoren uit te rollen om zo de mobiliteit van wie tijdelijk werkloos is te faciliteren. Mits een korte opleiding van slechts enkele dagen is het vaak mogelijk om aan de slag te gaan in bedrijven die vandaag een nog goed gevuld orderboekje hebben.

5. Een ‘veilige carpoolbubbel’ van maximaal twee mensen

Er is een absolute nood aan een doordacht carpoolingbeleid in bedrijven om exponentiële cijfers qua mensen in quarantaine te voorkomen. Het carpoolen met meer dan twee mensen moet worden afgeraden en in een hogere alarmfase zelfs verboden. Bij eventuele besmetting van één van de deelnemers dient dan slechts één extra persoon in quarantaine te gaan. Hoe meer personen in eenzelfde wagen aanwezig waren, hoe meer mensen in quarantaine moeten. Wij verwijzen hiervoor ook naar het advies van www.carpool.be.

Related links

Onderwerpen

Tags


Technologiefederatie Agoria telt bijna 2000 lidbedrijven en is er voor iedereen die door technologie geïnspireerd is. De technologiesector is in ons land de sector met de hoogste toegevoegde waarde (30 miljard euro in 2019) en hoogste reële economische groei (11,5 % sinds 2015). Meer dan 310.000 mensen werken in de technologiesector. In 2019 bedroeg de omzet van de sector 129 miljard euro, de investeringen meer dan 4 miljard euro.

De dienstverlening en standpunten van Agoria gaan over talentbeleid, marktontwikkeling, regelgeving, digitalisering, slimme ecosystemen, infrastructuur, maakindustrie, klimaat, milieu en energie. Met ‘Be the change’ zet Agoria sterk in op de invloed van digitalisering op de arbeidsmarkt. Agoria is hoofdsponsor van het Agoria Solar Team, het team van 20 Belgische studenten dat in 2021 voor de tweede keer in Australië wereldkampioen wil worden in het zonnewagenrijden. De organisatie telt zo’n 200 medewerkers die werken in Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi. Marc Lambotte is de CEO. Meer info op www.agoria.be.

Perscontacten

Frederik Meulewaeter

Frederik Meulewaeter

Press contact Manager External Communications 0477 39 75 43

Headline

Technologiefederatie Agoria baant het pad voor alle technologisch geïnspireerde bedrijven in België die door de ontwikkeling of toepassing van innovaties vooruitgang in de wereld nastreven en die samen ruim 310.000 werknemers vertegenwoordigen. De organisatie verenigt bijna 2000 technologiebedrijven, waarvan 70 procent kmo’s. Agoria telt zo’n 200 medewerkers. Zij werken momenteel thuis, en zodra mogelijk ook opnieuw in de eigen BluePoint gebouwen in Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi.

De dienstverlening en standpunten van Agoria gaan over digitalisering, maakindustrie van morgen, talentbeleid en opleiding, marktontwikkeling, regelgeving, infrastructuur, klimaat, milieu en energie. Agoria wil iedereen die door technologie en innovatie geïnspireerd is, verbinden en het succes van bedrijven verhogen duurzaam vormgeven.

De technologiesector is in België de sector met de hoogste toegevoegde waarde (38 miljard euro in 2019) en hoogste reële economische groei (11,5 % sinds 2015). In 2019 bedroeg de omzet van de sector 133 miljard euro, de investeringen meer dan 4 miljard euro.

Met ‘Be The Change’ zet Agoria sterk in op de toekomst van arbeidsmarkt, met ‘Factory of the Future’ op de troeven van onze maakindustrie en met ‘DigiCoach’ op de verdere digitalisering van mensen en organisaties. Agoria heeft zowel een innovatie- als een studiecentrum en is actief op alle beleidsniveaus.

Agoria is hoofdsponsor van het Agoria Solar Team, het team van Belgische studenten dat in oktober 2021 in X voor de tweede keer wereldkampioen wil worden in het zonnewagenracen. De zonnewagen heet ‘BluePoint X’, genoemd naar de bedrijvencentra van Agoria en het X.

Bart Steukers is CEO van Agoria, Meer info op www.agoria.be.

Agoria
Auguste Reyerslaan 80
1030 Brussel
Bezoek onze andere newsrooms