Skip to content
Marc Lambotte: "Opleiding en omscholing belangrijker dan ooit"

Persbericht -

Marc Lambotte: "Opleiding en omscholing belangrijker dan ooit"

Ook wanneer je in de technologiesector actief bent, kom je er niet onderuit: we hebben er met zijn allen een bewogen jaar opzitten. De hamvraag: welke impact zal de coronacrisis de komende jaren hebben op de technologiesector?

Volgens de Belgische federatie van de technologische industrie, Agoria, daalde de omzet in de technologiesector de eerste zes maanden van 2020 met 6,5 procent in vergelijking met de eerste helft van 2019. In het tweede kwartaal van 2020 is er zelfs een daling van 13,5 procent. De grootste daling was er in de automobielsector (-26,5 procent) en de machinebouw (-13 procent). De IT-diensten stegen echter met 5 procent.

Het mag duidelijk zijn: ook de Belgische technologiesector, die in 2019 nog een recordomzet boekte, heeft geleden onder de coronacrisis. Voor 2020 wordt een omzetdaling verwacht van 7,5 procent. Dit na vijf opeenvolgende jaren dat de Belgische technologie-industrie groeide.

Inzetten op relance

Het is echter niet allemaal kommer en kwel. Voor volgend jaar verwacht Agoria opnieuw een stijging van de omzet met 6,5 procent, vooral daar waar het dit jaar minder goed ging: in de machinebouw, de automobielsector en de elektronica.

Ben je actief in die sectoren, dan zit je dus nog altijd goed. Toch moet hierbij een kanttekening worden gemaakt. De voorbije jaren was er immers een forse toename van het aantal mensen die werken in de technologiesector. Toch zal de sector tegen 2022 wellicht 12.000 mensen minder tellen. “Maar die banen kunnen we de komende jaren terugwinnen als we volop inzetten op relance”, zegt Marc Lambotte, ceo van Agoria.

Een belangrijke pijler van die relancemaatregelen moet volgens Marc Lambotte van Agoria bestaan uit bijkomende opleidingen. “Opleiding en omscholing worden de komende jaren belangrijker dan ooit. Hoe beter je voorbereid bent op de toekomst, hoe beter je de uitdagingen aan kan gaan. Wie voltijds werkt, heeft recht op vijf opleidingsdagen per jaar. We moeten echter ambitieuzer durven zijn qua vorming. Het individuele recht tot opleiding moet een plicht worden om je succesvol te vormen en blijvend inzetbaar te zijn”, aldus Marc Lambotte.

Het mag duidelijk zijn: levenslang leren wordt belangrijker dan ooit om je carrière in de technologiesector de komende jaren te bestendigen.

Bron: De zondag, 6/12:20. Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden.

Onderwerpen

Tags


Technologiefederatie Agoria telt bijna 2000 lidbedrijven en is er voor iedereen die door technologie geïnspireerd is. De technologiesector is in ons land de sector met de hoogste toegevoegde waarde (30 miljard euro in 2019) en hoogste reële economische groei (11,5 % sinds 2015). Meer dan 310.000 mensen werken in de technologiesector. In 2019 bedroeg de omzet van de sector 129 miljard euro, de investeringen meer dan 4 miljard euro.

De dienstverlening en standpunten van Agoria gaan over talentbeleid, marktontwikkeling, regelgeving, digitalisering, slimme ecosystemen, infrastructuur, maakindustrie, klimaat, milieu en energie. Met ‘Be the change’ zet Agoria sterk in op de invloed van digitalisering op de arbeidsmarkt. Agoria is hoofdsponsor van het Agoria Solar Team, het team van 20 Belgische studenten dat in 2021 voor de tweede keer in Australië wereldkampioen wil worden in het zonnewagenrijden. De organisatie telt zo’n 200 medewerkers die werken in Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi. Marc Lambotte is de CEO. Meer info op www.agoria.be.

Perscontacten

Frederik Meulewaeter

Frederik Meulewaeter

Press contact Manager External Communications 0477 39 75 43

Gerelateerde inhoud

Headline

Technologiefederatie Agoria baant het pad voor alle technologisch geïnspireerde bedrijven in België die door de ontwikkeling of toepassing van innovaties vooruitgang in de wereld nastreven en die samen ruim 310.000 werknemers vertegenwoordigen. De organisatie verenigt bijna 2000 technologiebedrijven, waarvan 70 procent kmo’s. Agoria telt zo’n 200 medewerkers. Zij werken momenteel thuis, en zodra mogelijk ook opnieuw in de eigen BluePoint gebouwen in Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi.

De dienstverlening en standpunten van Agoria gaan over digitalisering, maakindustrie van morgen, talentbeleid en opleiding, marktontwikkeling, regelgeving, infrastructuur, klimaat, milieu en energie. Agoria wil iedereen die door technologie en innovatie geïnspireerd is, verbinden en het succes van bedrijven verhogen duurzaam vormgeven.

De technologiesector is in België de sector met de hoogste toegevoegde waarde (38 miljard euro in 2019) en hoogste reële economische groei (11,5 % sinds 2015). In 2019 bedroeg de omzet van de sector 133 miljard euro, de investeringen meer dan 4 miljard euro.

Met ‘Be The Change’ zet Agoria sterk in op de toekomst van arbeidsmarkt, met ‘Factory of the Future’ op de troeven van onze maakindustrie en met ‘DigiCoach’ op de verdere digitalisering van mensen en organisaties. Agoria heeft zowel een innovatie- als een studiecentrum en is actief op alle beleidsniveaus.

Agoria is hoofdsponsor van het Agoria Solar Team, het team van Belgische studenten dat in oktober 2021 in X voor de tweede keer wereldkampioen wil worden in het zonnewagenracen. De zonnewagen heet ‘BluePoint X’, genoemd naar de bedrijvencentra van Agoria en het X.

Bart Steukers is CEO van Agoria, Meer info op www.agoria.be.

Agoria
Auguste Reyerslaan 80
1030 Brussel
Bezoek onze andere newsrooms