Skip to content
Marc Lambotte: ‘Productiebedrijven moeten blijven draaien.’

Persbericht -

Marc Lambotte: ‘Productiebedrijven moeten blijven draaien.’

Marc Lambotte in Trends, 29/10/20. Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden.

De industriebedrijven in België kunnen zich geen tweede sluiting veroorloven, zegt Marc Lambotte, de CEO van de technologiefederatie Agoria. Het absenteïsme in de productiebedrijven valt voorlopig mee. Als dat verandert, kunnen tijdelijke werklozen, onder meer uit de evenementensector, soelaas brengen.

Wat is het verwachte banenverlies in de technologiesector? Worden de voorspellingen negatief bijgesteld door de tweede golf?

MARC LAMBOTTE. “Sinds 2015 kwamen er 20.477 banen bij in de sector. Tegen 2022 zullen er volgens onze conjunctuuranalyse 12.000 verdwijnen. De omzet van de sector daalde in de eerste zes maanden van het jaar met 6,5 procent, de export met 15 procent. Van januari tot juni 2020 gingen 3200 banen verloren in de technologische industrie. De daling zal doorgaan tot in het eerste kwartaal van 2022. De impact van de strengere maatregelen is nog niet berekend. Ik hoop alleen dat de federale regering niet morrelt aan de wet op het concurrentievermogen en de bedrijfsfiscaliteit niet te veel verandert.”
Vreest u een lockdown?

LAMBOTTE. “Als het over de industrie gaat, gebruik ik liever de term sluiting. En we kunnen ons geen tweede sluiting permitteren. In het voorjaar bleven alleen de essentiële sectoren werken. Ik verwijt dat de politici niet, zij moesten snel handelen. Maar nu weten we meer. Ik wil eraan herinneren dat de sluiting van productiebedrijven onze sector 1 miljard euro heeft gekost. Een nieuwe stillegging zou nog eens 1,6 miljard euro kosten. De schok voor de Agoria-bedrijven was het grootst in de automobielsector met -18 procent en in de machinebouw met -13 procent, tegenover een sectorgemiddelde van -7 procent. Volgend jaar zou de automobielsector met 10 procent groeien. Maar nieuwe verstrengingen zullen dat herstel vertragen en dat wordt pijnlijk. Technologie is in ons land de sector met de hoogste toegevoegde waarde – 39 miljard euro in 2019 – en de hoogste reële economische groei, met 11,5 procent sinds 2015.”

Is het toenemende absenteïsme door ziekte en verplichte quarantaine een gevaar?
LAMBOTTE. “Ja, het is cruciaal dat in de productiebedrijven voldoende mensen actief blijven. Het absenteïsme neemt toe, maar momenteel blijft de situatie onder controle. Je kunt schuiven met ploegen en een beroep doen op tijdelijke arbeid. Als de problemen acuter worden, kun je de productie nog vertragen. Of mensen uit andere sectoren halen, zoals tijdelijke werklozen uit de evenementensector. Podiumbouwers kunnen perfect in onze industriebedrijven aan de slag.”

Is er een grote vrees voor besmettingen op de werkvloer, waar thuiswerk niet mogelijk is?
LAMBOTTE. “Het is ondertussen duidelijk dat het gros van de besmettingen niet in de bedrijven gebeurt, maar in de privésfeer. Agoria heeft voor zijn leden al sinds een maand een draaiboek om veilig te werken. Het is gebaseerd op de richtlijnen van de overheden en de Wereldgezondheidsorganisatie. De bedrijven gebruiken een tool waarmee ze kunnen controleren of ze coronaproof zijn.”

Onderwerpen

Tags


Technologiefederatie Agoria telt bijna 2000 lidbedrijven en is er voor iedereen die door technologie geïnspireerd is. De technologiesector is in ons land de sector met de hoogste toegevoegde waarde (30 miljard euro in 2019) en hoogste reële economische groei (11,5 % sinds 2015). Meer dan 310.000 mensen werken in de technologiesector. In 2019 bedroeg de omzet van de sector 129 miljard euro, de investeringen meer dan 4 miljard euro.

De dienstverlening en standpunten van Agoria gaan over talentbeleid, marktontwikkeling, regelgeving, digitalisering, slimme ecosystemen, infrastructuur, maakindustrie, klimaat, milieu en energie. Met ‘Be the change’ zet Agoria sterk in op de invloed van digitalisering op de arbeidsmarkt. Agoria is hoofdsponsor van het Agoria Solar Team, het team van 20 Belgische studenten dat in 2021 voor de tweede keer in Australië wereldkampioen wil worden in het zonnewagenrijden. De organisatie telt zo’n 200 medewerkers die werken in Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi. Marc Lambotte is de CEO. Meer info op www.agoria.be.

Perscontacten

Frederik Meulewaeter

Frederik Meulewaeter

Press contact Manager External Communications 0477 39 75 43

Gerelateerde inhoud

Headline

Technologiefederatie Agoria baant het pad voor alle technologisch geïnspireerde bedrijven in België die door de ontwikkeling of toepassing van innovaties vooruitgang in de wereld nastreven en die samen ruim 310.000 werknemers vertegenwoordigen. De organisatie verenigt bijna 2000 technologiebedrijven, waarvan 70 procent kmo’s. Agoria telt zo’n 200 medewerkers. Zij werken momenteel thuis, en zodra mogelijk ook opnieuw in de eigen BluePoint gebouwen in Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi.

De dienstverlening en standpunten van Agoria gaan over digitalisering, maakindustrie van morgen, talentbeleid en opleiding, marktontwikkeling, regelgeving, infrastructuur, klimaat, milieu en energie. Agoria wil iedereen die door technologie en innovatie geïnspireerd is, verbinden en het succes van bedrijven verhogen duurzaam vormgeven.

De technologiesector is in België de sector met de hoogste toegevoegde waarde (38 miljard euro in 2019) en hoogste reële economische groei (11,5 % sinds 2015). In 2019 bedroeg de omzet van de sector 133 miljard euro, de investeringen meer dan 4 miljard euro.

Met ‘Be The Change’ zet Agoria sterk in op de toekomst van arbeidsmarkt, met ‘Factory of the Future’ op de troeven van onze maakindustrie en met ‘DigiCoach’ op de verdere digitalisering van mensen en organisaties. Agoria heeft zowel een innovatie- als een studiecentrum en is actief op alle beleidsniveaus.

Agoria is hoofdsponsor van het Agoria Solar Team, het team van Belgische studenten dat in oktober 2021 in X voor de tweede keer wereldkampioen wil worden in het zonnewagenracen. De zonnewagen heet ‘BluePoint X’, genoemd naar de bedrijvencentra van Agoria en het X.

Bart Steukers is CEO van Agoria, Meer info op www.agoria.be.

Agoria
Auguste Reyerslaan 80
1030 Brussel
Bezoek onze andere newsrooms