Persbericht -

'Technologie centraal in Vlaams regeerakkoord'

Jan Jambon stelde op 30 september het regeerakkoord voor. "Een gebalanceerd akkoord", vindt Peter Demuynck, algemeen directeur van Agoria Vlaanderen. "Technologie, innovatie en digitalisering staan centraal in het regeerakkoord, net als een activerend arbeidsmarktbeleid. Dit is belangrijk voor Vlaanderen omdat technologie vaak de meest duurzame, efficiënte en betaalbare oplossing is voor heel wat maatschappelijke uitdagingen. We zijn dus blij dat deze boodschap ook door het regeerakkoord wordt uitgedragen", zegt Demuynck.

Technologie als maatschappelijke drijfkracht

Demuynck doelt onder meer op de verklaring dat innovatie en digitale transformatie een speerpunt worden van het Vlaams beleid voor de volgende jaren. De Vlaamse regering heeft als doel om tegen het eind van de legislatuur drie procent van het bruto regionaal product aan onderzoek en innovatie te besteden. Agoria Vlaanderen pleit er wel voor om deze middelen maximaal vraaggestuurd in te zetten, in het belang van de Vlaamse economie en samenleving. “Economisch betekent dit dat bedrijven ondersteund worden in hun transformatieproces naar een industrie 4.0. Maatschappelijk moet onderzoek en innovatie vooral in het teken staan van de uitdagingen in onze samenleving. Onderzoek en innovatie zijn pas echt relevant wanneer de resultaten ervan ook maximaal ingezet en gebruikt worden in concrete toepassingen. We denken hier bijvoorbeeld aan de verdere digitalisering van de overheid, onderwijs op maat, preventieve gezondheidszorg, circulaire economie en een vlottere mobiliteit. Het is in dat opzicht ook goed dat de nieuwe Vlaamse Regering de vlotte uitrol van supersnel internet in Vlaanderen als een top prioriteit naar voren schuift.” aldus de topman van Agoria Vlaanderen.

Rond klimaat kijkt de technologiefederatie uit naar de concrete maatregelen binnen het regeerakkoord. “Het is goed dat er maatregelen genomen zullen worden om tegen 2050 tachtig procent minder broeikasgassen uit te stoten, maar een verdubbeling tegen 2030 van wind- en zonne-energie zal wellicht te weinig zijn, zoals ook al eerder bleek uit de reacties op het Vlaams energie-en klimaatplan.” Zelf pleitte Agoria Vlaanderen ook voor een groene taxshift, een super slimme kilometerheffing, de ondersteuning van de circulaire economie in Vlaanderen en een renovatieverplichting.

“De aanpak rond excellent onderwijs mist concreet uitgewerkte voorstellen om de broodnodige transformatie in het onderwijs mogelijk te maken,” zegt Peter Demuynck: “Voor Agoria Vlaanderen is het belangrijk dat onderwijs en arbeidsmarkt nog meer gaan samenwerken. Zeker in het kader van STEM is die samenwerking onmisbaar. We mogen het niet aanvaarden dat scholen zich op zichzelf terugplooien en dat geen interactie met bedrijven en sectoren wordt aangegaan. Om leren boeiend, interessant en excellerend te maken is een multidisciplinaire aanpak binnen en buiten de school cruciaal. Ook meer digitalisering speelt hierbij een belangrijke rol om maatwerk mogelijk te maken.”

Ook burgers radicaal digitaal

Tot slot wijst Demuynck er op dat als Vlaanderen een innovatieve top-3 regio in Europa wil worden, er niet enkel naar de overheid mag gekeken worden. “Het is ook aan de burger om technologie en digitalisering te omarmen”, volgens Demuynck.

Een studie van Agoria wees uit dat de impact van de digitalisering op de arbeidsmarkt tegen 2030 bij ongewijzigd beleid zal leiden tot 348.000 niet-ingevulde vacatures in Vlaanderen. Hiermee staat 56,6 miljard van onze welvaart op het spel. Daarnaast zullen 185.000 Vlamingen zich moeten omscholen en 2,7 miljoen Vlamingen zullen hun vaardigheden regelmatig moeten bijspijkeren. Vooral digitale vaardigheden zullen onmiskenbaar worden. Binnen een lopend project van Agoria, “Be the Change”, engageerden reeds meer dan zestig bedrijven zich, maar ook de burger zal inspanningen moeten leveren. We juichen dan ook het Platform Levenslang leren in het regeerakkoord toe en zijn tevreden dat dit een samenwerking wordt tussen de beleidsdomeinen werk en onderwijs. Ook het beleidsdomein innovatie zou betrokken moeten worden en een regisseur is onontbeerlijk. Agoria reikt de hand om hier samen met de regering en andere stakeholders constructief aan mee te werken.

Onderwerpen

  • Wetenschap, technologie

Tags

  • vlaanderen

Agoria is de bedrijvenorganisatie van de technologische sector in België. Met meer dan 1800 lidbedrijven is het de grootste sectororganisatie van het land. Meer dan 300.000 mensen werken voor Belgische technologiebedrijven. De dienstverlening van Agoria bestaat uit advies, bedrijfsontwikkeling en creatie van een optimaal ondernemingsklimaat. Agoria telt zo’n 200 medewerkers die werken in Brussel, Antwerpen, Gent en Luik.

Perscontacten

Frederik Meulewaeter

Press contact Manager External Communications 0477 39 75 43