Persbericht -

Floraliën Gent geplaatst op Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed

Minister van Cultuur Jambon heeft besloten om nieuw immaterieel erfgoed op te nemen in de Inventaris Vlaanderen: de Floraliën Gent. Daarnaast plaatst hij acht praktijken op het Register van inspirerende voorbeelden rond het borgen van immaterieel erfgoed.

De Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed geeft een overzicht van niet-tastbaar erfgoed: gewoontes en gebruiken, kennis en praktijken in Vlaanderen die ‘geborgen’ worden. Borgen is zorgen: het is bewust actie ondernemen om te zorgen dat mensen het erfgoed kennen en dat nieuwe generaties zin krijgen om eraan bij te dragen.

Achter dit immaterieel erfgoed staan de ‘erfgoedgemeenschappen’. Naast het uitvoeren van de traditie zelf, engageren deze mensen zich voor een duurzame erfgoedzorg. Ze ondernemen actie om ervoor te zorgen dat het erfgoed aan volgende generaties kan worden doorgegeven.

Floraliën toegevoegd aan Inventaris Vlaanderen

Minister van Cultuur Jan Jambon besliste op 18/12/2019 om Floraliën Gent toe te voegen aan de Inventaris:

De Floraliën Gent worden, sinds 1873, vijfjaarlijks georganiseerd door de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde (KMLP) in Gent. Wat begon als een wedstrijd waar siertelers hun mooiste planten en bloemen lieten zien is intussen uitgegroeid tot een groots, artistiek bloemen- en plantenfeest, een tiendaagse internationale tentoonstelling in samenwerking met de bloemen- en plantensector. Tussen elke editie ondersteunt de KMLP tal van activiteiten zoals bloementapijten, bloemen- en plantententoonstellingen in binnen- en buitenland alsook de werking van een ‘Community’. Floraliën Gent wil bijdragen tot het geluk en het welzijn van de mens door te inspireren en te ondersteunen in de behoefte aan een gezonde, natuurlijke leef- en werkomgeving, deze te creëren en in stand te houden. Daarom stimuleert en promoot Floraliën Gent de Horticultuur, het veredelen en telen van alle mogelijke tuinbouwproducten, van snijbloem tot boom, eetbaar en niet-eetbaar, en hun toepassingen.

Meer informatie: https://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/floralien-gent

Zorg dragen voor immaterieel erfgoed, hoe doe je dat? Het Register als nieuw beleidsinstrument rond het delen van inspirerende voorbeelden

Hoe we ons immaterieel erfgoed borgen, kunnen we leren van elkaar. Het Register van Inspirerende voorbeelden is nieuw en bundelt acties en programma’s, telkens voor een periode van drie jaar. Bedoeling is dat anderen inspiratie halen uit deze dynamische lijst.

In september 2019 kon je een nominatie insturen voor het Register. Op advies van een expertencommissie koos minister Jambon acht praktijken voor het Register. Ze zijn gespreid over heel Vlaanderen en tonen aan dat in Vlaanderen heel wat diverse soorten organisaties bezig zijn met immaterieel erfgoed: van professionele organisaties als musea en erfgoedcellen, tot gemeentebesturen en vrijwilligersorganisaties.

Erfgoedfestival Alles es Just, Schaarbeek

Dia de los Muertos in het Mas (Antwerpen)

Initiatieven van de stad Dendermonde in aanloop naar de Ros Beiaard-ommegang in 2020: B-Rossen en Wildemanloop met Dendermondse pijnders

Handmade in Brugge

Zaghareet Clubs van Myriam van Imschoot

Stage vakwerk van het MOT Grimbergen (Museum voor de Oudere Technieken)

Das de Puppe van Draadpoppentheater

Het Hessels Ouër: dialectbijeenkomsten in Het Stadsmus in Hasselt

Meer informatie over de praktijken op het Register vindt u als bijlage.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met Sophie Muyllaert, beleidsmedewerker Immaterieel Cultureel Erfgoed. Dat kan via T + 32 2 553 42 07 of sophie.muyllaert@vlaanderen.be. 

Onderwerpen

  • Kunst, cultuur, entertainment

Missie

Als Vlaamse overheidsorganisatie werken wij aan een creatief en open Vlaanderen waar iedereen, op zijn manier, cultuur kan beleven.

Visie

- We dragen ertoe bij dat cultuur het DNA is van de samenleving en voor iedereen toegankelijk is.

- We voeren een overtuigend en toekomstgericht sectoraal beleid met de intrinsieke waarden van cultuur en de onafhankelijkheid van media als uitgangspunten.

- We zijn partner en stimulator van ons werkveld en werken samen met andere beleidsvelden, met de lokale besturen en actoren binnen en buiten de Vlaamse overheid.

- We creëren kansen voor de actoren door het inzetten van kwaliteitsvolle instrumenten.

- Professionele ontwikkeling, klantgerichtheid en betrokkenheid staan centraal bij al onze medewerkers.

- Onze blik richt zich naar buiten door in te spelen op maatschappelijke en internationale ontwikkelingen, waarmee we onze eigen werking steeds in vraag stellen en vernieuwen.

Perscontacten

Ilse De Schutter

Press contact woordvoerder Departement Cultuur, Jeugd en Media 02 553 41 70

Mattijs Deraedt

Press contact Adjunct-woordvoerder Departement Cultuur, Jeugd en Media 02 553 42 89