Skip to content
Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling biedt financiële steun
Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling biedt financiële steun

Nieuws -

Familiehulp neemt deel aan project EMPOWERCARE

Familiehulp zal de komende drie jaar deelnemen aan het EMPOWERCARE-project, dat onder andere via innovatieve technologieën, kennisoverdracht en een meer persoonsgerichte benadering de problemen van de toenemende vergrijzing wil oplossen. Het project loopt in Vlaanderen, Nederland, Frankrijk en Engeland.

De cijfers zijn duidelijk: tegen 2080 zal liefst 28,7% van de Europese bevolking 65 jaar of ouder zijn. Deze snel toenemende vergrijzing leidt tot verschillende problemen: gebrek aan personeel en middelen voor ouderenzorg, stijgende kosten in de gezondheidszorg, maar ook eenzaamheid en isolement.

Om senioren langer en gezond thuis te kunnen laten wonen, moeten huidige lacunes in de ouderenzorg aangepakt worden. Een deel van de oplossing is om oudere mensen gepast te ondersteunen, hun isolement te doorbreken en hen mee te betrekken in de beslissingen rond hun gezondheid en welzijn. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor kennis en de groeiende impact van zorgtechnologie.

EMPOWERCARE: focus op praktijkvoorbeelden en innovatieve technologie

Binnen de huidige gezinszorg en ouderenzorg bestaan hiervoor reeds verschillende goede praktijkvoorbeelden en oplossingen. Het project EMPOWERCARE wil deze nu samenbrengen. De focus ligt daarbij op een meer persoonsgerichte benadering van zorg en kennisoverdracht, met een belangrijke rol voor de vaardigheden en expertise van lokale zorgverleners.

Concreet zullen 13 partners uit Vlaanderen, Nederland, Frankrijk en Engeland via dit project samenwerken. Het Europese Interreg 2Seas-programma heeft daarvoor meer dan 4 miljoen euro financiering voorzien. Het EMPOWERCARE-project loopt vanaf 1 januari 2020 tot 30 september 2022.


Aanvullende informatie

Voor meer informatie over dit project kan je terecht bij Donaat Van Eynde (donaat.van.eynde@familiehulp.be).

Interreg 2 Seas 2014-2020 is een Europees territoriaal samenwerkingsprogramma tussen Engeland, Frankrijk, Nederland en Vlaanderen. Het programma wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het beschikt in totaal over 241 miljoen euro voor het mede-financieren van projecten in de periode 2014-2020. (www.interreg2seas.eu)

Het ‘Health and Europe Centre’ werkt samen met lokale overheidsinstellingen rond innovatie en investeringen in de gezondheidssector. Hun unieke focus ligt op het faciliteren van internationaal leren en het openen van EU-gefinancierde projecten voor lokale stakeholders. www.healthandeuropecentre.nhs.uk

Onderwerpen

Perscontacten

Peter Catthoor

Peter Catthoor

Press contact communicatiespecialist +32474215091

Jouw partner voor zorg, ondersteuning en huishoudelijke hulp

Familiehulp is dé partner voor zorg, ondersteuning en huishoudelijke hulp voor iedereen in Vlaanderen en Brussel. Jong en oud, alleenstaanden en gezinnen, mantelzorgers en mensen met een zorgbehoefte kunnen ons met een gerust hart hun vragen toevertrouwen. Wij zijn altijd in de buurt met een antwoord op hun maat.
Familiehulp is ook professioneel partner in verschillende samenwerkingsverbanden. Zorg- en andere actoren kunnen bij ons terecht voor een aanbod voor hun specifieke doelgroepen.
Als maatschappelijk verantwoord werkgever zetten wij sterk in op opleiding en vorming en de combinatie van gezin en werk.
Familiehulp is een waardengedreven organisatie, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen, diversiteit en duurzaamheid.
Bekijk ons ruime aanbod op www.familiehulp.be

Familiehulp
Koningsstraat 294
1210 Brussel
België