Persbericht -

Ladbrokes.be - Wedden in krantenwinkels opnieuw mogelijk

Als gevolg van de geleidelijkeversoepeling van de coronamaatregelen die de federaleregeringheeftaangekondigd, hebbenbedrijvensindsmaandag 11 mei hun deurenweerkunnenopenen. De krantenwinkels, die tijdensdezeperiode open zijngebleven om essentiëleproducten te verkopen, biedensindsmaandagopnieuwsportweddenschappenaan in hun dagbladhandel. De wedagentschappenvan Ladbrokes.behoudenmomenteelnogde deurendicht, maar wijnodigen onze klantenuit om hun weddenschappen te plaatsenbijmeer dan 400 van onze partners in krantenwinkels en boekhandels.

Onderwerpen

  • Recreatie

Tags

  • krantenwinkels
  • wedden
  • responsible gaming
  • ladbrokes.be
  • betting

Ladbrokes.be is het merk van de Belgische onderneming N.V. DERBY dat reeds sinds 1969 actief is op Belgisch grondgebied. Het merk behoort tot de internationale GVC-groep. In België is Ladbrokes.be met meer dan 300 wedagentschappen en ongeveer 400 krantenwinkels de onbetwiste marktleider in de retailsector. Dit vertaalt zich in eentewerkstelling van meer dan 1000 Belgische werknemers. Ladbrokes.be is zichals Belgischeonderneming met zeer strikte bedrijfsethiek bewust is van haar sociale verantwoordelijkheden. In deze context heeft Ladbrokes.be sedert jaar en dag verschillende samenwerkingen tot stand gebracht en ontwikkeld met publieke of privé-organisaties die strijden tegen de risico’s van gokverslaving.

Gerelateerde verhalen