Persbericht -

Ervaren gezondheids-innovatie experts buigen zich in nieuw, onafhankelijk ‘denklab’ in Living Tomorrow over een te implementeren kader voor technologische innovaties in gezondheidszorg

“Ideeën en technologieën zijn er in overvloed. Nu overkoepelende visie ontwikkelen om ze te gebruiken”

Hoe kunnen we onze gezondheidsgegevens raadplegen via apps zonder gevaar voor dataprivacy? Hoe kunnen we robotica (veilig en ethisch verantwoord) inzetten voor onze gezondheidszorg? Of patiënten veilig en efficiënt op afstand monitoren/behandelen? Een nieuw ‘denklab’ rondom de toekomst van onze gezondheidszorg met o.m. de ex-CEO van Janssen Pharmaceutica, CEO Medtronic Benelux en verschillende universitaire proffen – wil hier de antwoorden op vinden. “De komende drie jaar willen we een kader uitwerken én zullen we dit ook in de praktijk gaan testen in een Smart Health Lab in het nieuwe Living Tomorrow-gebouw”,verklaart gezondheids-innovatie expert en denklab voorzitter Rudy Mattheus. Hoe kunnen we de persoon meer centraal stellen, gepersonaliseerd en met aandacht voor de kwaliteit van het leven, zijn een paar voorbeelden die hij weergeeft.

De coronapandemie heeft de nood aan versnelde technologische innovatie en digitalisering in de gezondheidszorg duidelijker gemaakt dan ooit. Ze heeft ons de voordelen getoond van mRNA ontwikkeling, patiëntenmonitoring op afstand, van mobile clinics, contact-tracingapps, digitale registratiemodules, teleconsultatie en persoonlijke bescherming… innovaties die de kwaliteit, efficiëntie en veiligheid van zorg verhogen. Het is dan ook hét moment om op deze innovatiegolf te blijven surfen.

Living Tomorrow wild aarom bijdragen aan de toekomst van de gezondheidszorg door kennis en kunde op een neutrale manier te bundelen en te vertalen naar concretisering. “Ons land heeft enorm veel technische mogelijkheden en kennis op het vlak van innovatieve gezondheidszorg en medische validaties, maar het is niet altijd gemakkelijk om deze te gebruiken”, verklaart Mattheus. “Vaak zijn er ethische, juridische, economische, politieke… obstakels te overwinnen en een holistische benadering is cruciaal. Het is geen sinecure voor innovatieve start-ups om hier hun weg in te vinden, te valideren en op te schalen. Hierdoor duurt het vaak erg lang vooreen nieuw idee geïmplementeerd kan worden en blijft het enorme potentieel van vele innovaties dus onderbenut. Dit is niet alleen nadelig om crisissituaties, zoals een pandemie, de baas te blijven, maar ook om ons te wapenen tegen (gezondheids)uitdagingen veroorzaakt door overbevolking, de vergrijzing, hogere gezondheidskosten, verhoogde mentale druk, meer en nieuwe chronische ziektes… Algemeen gesproken is er weinig aandacht voor preventie en empowerment”.

Zwaargewichten

Net daarom engageren verschillende ervaren zwaargewichten uit de medische wereld zich om hierbij te helpen in het nieuwe denklab ‘Smart Health of the Future’. Onder meer ex-CEO van Janssen Pharmaceutica België, Dr. Stef Heylen, zet hier mee zijn schouders onder. Net als Prof dr. Johan Decruyenaere (UZ Gent), Prof. dr. en CEO Health House Bart De Moor (KULeuven) en Prof en CEO MedTech Flanders Pascal Verdonck (UGent).

“We brengen hiermee een schat aan medische en technologische ervaring samen vanuit verschillende socio-economische hoeken van de gezondheidszorg. Zo kunnen we met een brede, overkoepelende bril kijken naar innovaties op vlak van smart health, zoals AI-gestuurde monitoringmachines, het printen van weefsel, drone zorg, ambulante revalidatie ondersteund door robotica en 3D interactie, gezondheidsapps… en de ethische uitdagingen die we mee in rekening moeten nemen om dit alles veilig en met het verwachte resultaat, volgens wetenschappelijke inzichten, te laten werken”, geeft Rudy Mattheus aan. “Met deze inzichten gaan we ook heel concreet aan de slag. Want naast het denklab, organiseren we in samenwerking met Living Tomorrow’s eigen innovatie expertisecel TomorrowLab ook ‘visiegroepen’ die dieper ingaan op deelthema’s, ‘werkgroepen’ waar we innovators en start-ups in uitnodigen om praktisch mee te denken en ‘expert groups’ waarbij we onze ideeën aftoetsen met een nog grotere groep experts en patiënten uit het werkveld. Zo willen we niet in de theorie blijven hangen, maar onze visie ook concreet omzetten in de praktijk zodat de haalbaarheid effectief getest kan worden.”

Smart Health Lab in Living Tomorrow

Dit testen zal gebeuren in een heus ‘Smart Health Lab’ dat twee verdiepingen van het nieuwe Living Tomorrow-gebouw in Vilvoorde in beslag zal nemen. Deze campus opent eind volgend jaar de deuren. “Dit is de perfecte omgeving om onze visie letterlijk te tonen, verschillende scenario’s te visualiseren en concrete testcases uit te werken”, vertelt Joachim De Vos, CEO van Living Tomorrow en professor Digitalisering en Toekomst van de Gezondheidszorg aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UGent.“We kunnen hier verschillende innovatieve partners samenbrengen om op onze eerste ideeën en experimenten verder te werken om zo tot de beste versie van de innovaties te komen.” ”A dream will not become an innovation if there is no realization”, geeft Prof Decruyenaere aan.

De Vos hoopt op deze manier een neutrale katalysator te zijn voor technologische innovatie in de gezondheidszorg van morgen.“Door samen met een breed, ervaren en multidisciplinair team een kader te scheppen, innovatieve bedrijven en start-ups samen te brengen om hierrond mee te denken én dit alles in concrete testcases te gieten, ben ik ervan overtuigd dat we innovatie en vooral ook de juiste adoptie ervan kunnen versnellen. Wat ook nodig is, als we in ons land pionier willen blijven in het snel bewegende landschap van ‘smart health en care’”, besluitJoachim De Vos.

Over het denklab ‘Smart Health of the Future’:

Het denklab bestaat uit zwaargewichten uit de medische sector die samen hun ervaring en kennis willen inzetten om de slimme gezondheidszorg van de toekomst alle kansen te bieden. Slimme technieken, diensten en modellen juist inzetten heeft een viervoudig doel voor gezondheidszorg waaraan het denklab en Living Tomorrow, op haar gekende neutrale manier, wenst mee te bouwen: de beste patiënt experience, volksgezondheid, financiële haalbaarheid en maximaal welzijn voor zorgteams vandaag en in een nog slimmere toekomst.

Leden:

 • Rudy Mattheus: lid van de Raad van Bestuur van UZA, e- Health Venture, Medi Mundi, Flanders’ Care, AZ Jan Portaels, Microsoft Innovation Center, Niko Group, Voka Health Community, woon- & zorgcentrum Salvator en het centrum voor de veerkracht Curam Domi.
 • Stef Heylen: ex-CEO van Janssen Pharmaceutica België en lid van de Raad van Bestuur van UZA, AZTurnhouten de virusbestrijdende start-up ExeVir
 • Johan Decruyenaere: Prof. UGent en internist-intensivist UZ Gent, voorzitter Fonds voor Innovatie UZ Gent, voorzitter vaste commissie “digitale geneeskunde” van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde
 • Bart De Moor: Prof. Dr. Electrical Engineering KU Leuven, Voorzitter Health House enRingleader van het Vlaamse AI programma
 • Pascal Verdonck: Prof Biomedical Engineering & Medical Technology UGent, CEO Medtech Flanders, vice-voorzitter van de Belgische associatie van ziekenhuisdirecteurs, lid van bestuursorganen van ziekenhuizen.
 • Karin Scheerlinck: CEO Surgi-Tecen Voorzitter RvB MedTech Flanders
 • Henk Westendorp:CEOBeneluxMedtronic
 • Jan Anciaux: Kinesitherapeut, Voorzitter RvB WZC De Overbron, Voormalig voorzitter OCMW Vilvoorde
 • Joachim De Vos: Prof Digitalisering en Toekomst van de Gezondheidszorg aan deFaculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UGent en CEO Living Tomorrow en haar innovatiecel TomorrowLab
 • Frank Beliën: oprichter Living Tomorrow en TomorrowLab

Onderwerpen

 • Gezondheid, gezondheidszorg, geneesmiddelen

Living Tomorrow is een maatschappelijk demonstratie- en innovatieproject dat organisaties en mensen wil voorbereiden op, en informeren over de toekomst. Dit gebeurt door onderzoek & ontwikkeling ondersteuning aan tientallen overheidsinstellingen en bedrijven onder de vorm van open innovatie, visie en strategiebegeleiding, piloot- en experimentuitbouw. Door de jarenlange ervaring van en intensieve begeleiding door Living Tomorrow in samenwerking met haar spinoff TomorrowLab kunnen toekomstscenario’s uitmonden in demonstraties en voorstellen van nieuwe concepten.

Living Tomorrow biedt samen met haar partners een toekomst- en innovatiebelevenis aan duizenden bezoekers. Zij krijgen deskundige uitleg en Living Tomorrow en haar partners ontvangen waardevolle feedback. Deze kan vervolgens worden meegenomen in verder toekomstonderzoek. Daarnaast worden bezoekers ook geïnformeerd over de toekomst, innovatie, technologie, sociale media, internet, ...

Meer informatie op www.livingtomorrow.com en www.tomorrowlab.com 

Perscontacten

Kaat Vanrenterghem

Press contact Marketing & Communication Manager Marketing, PR, communication +3222630133