Skip to content
De beste Hackathon-ideeën worden geïntegreerd in de nog te bouwen Innovation Campus op de site van het huidige Living Tomorrow.
De beste Hackathon-ideeën worden geïntegreerd in de nog te bouwen Innovation Campus op de site van het huidige Living Tomorrow.

Persbericht -

Living Tomorrow zoekt innovatieve oplossingen tijdens Hackathon

Hacking betekent verandering en iedereen is een hacker van zijn eigen leven en leefomgeving. Voor de Living Tomorrow Hackathon die doorgaat op 3 en 4 maart 2020 is het innovatieplatform op zoek naar creatieve geesten die samen op zoek willen gaan naar nieuwe ideeën voor enkele grote toekomstuitdagingen zoals circulaire economie, aanpassing aan klimaatverandering en energietransitie.

Samen nieuwe ideeën (onder)zoeken

Bij Living Tomorrow geloven ze in een oplossingsgerichte positieve toekomst, aangepast aan de snel veranderende wereld. Ze wil haar talrijke bezoekers dan ook inspireren om actief mee te werken aan die toekomst. Meer nog, ze wil zelf met innovatieve oplossingen komen. Daarom organiseert ze op 3 en 4 maart 2020 een Hackathon. De Hackathon wordt gecoördineerd door haar consultancy-devisie TomorrowLab.

Mark Bollen, Innovation Designer bij TomorrowLab: “Er liggen heel wat mogelijke oplossingen te wachten om te worden uitgerold voor aanpassing aan de klimaatverandering, gaande van reductie van voedselverspilling tot een plantenrijk dieet en oplossingen voor hernieuwbare energie. Daar kan op verschillende niveau’s actie worden ondernomen, hetzij op persoonlijk vlak, maar ook in bedrijfsverband of zelfs met een hele gemeenschap. Maar hoe kunnen we die oplossingen nu in onze Innovation Campus integreren en zo dus delen met het grote publiek? En hoe kunnen we onze bezoekers inspireren om actief deel te nemen aan het vormgeven van deze meer veerkrachtige toekomst?

Aanpassing aan het klimaat is slechts één van de pijlers waarop men zich richt. Ook circulaire economie en energietransitie zijn zaken waar ze intensief mee aan het werk gaan.
Living Tomorrow wil een community oprichten van toekomstdenkers om samen nieuwe ideeën te onderzoeken. Ze zijn ervan overtuigd dat wanneer men de krachten, kennis en creativiteit bundelt, men tot toekomstbestendige oplossingen kan komen waar iedereen baat bij heeft. Ze willen hierin een voortrekkersrol spelen en de wereld tonen hoe dit kan worden gerealiseerd.

Een nieuwe toekomst creëren kan fun zijn

Gedurende twee boeiende dagen worden de deelnemers aan de Hackathon geïnspireerd door experts, leren ze hoe ze ideeën in team kunnen omzetten in een pitch en vervolgens uitrollen tijdens leuke activiteiten.

De beste Hackathon-ideeën worden geïntegreerd in de nog te bouwen Innovation Campus op de site van het huidige Living Tomorrow. Dit betekent dat ze de volgende jaren zichtbaar gaan zijn voor het grote prubliek en dus ook daadwerkelijk impact gaan hebben op hoe mensen deze toekomstige uitdagingen gaan waarnemen en ermee om zullen gaan.

Geïnteresseerden kunnen meer informatie vinden op https://livtom.events.idloom.com/hackathon2019

Onderwerpen


Living Tomorrow is een maatschappelijk demonstratie- en innovatieproject dat organisaties en mensen wil voorbereiden op, en informeren over de toekomst. Dit gebeurt door onderzoek & ontwikkeling ondersteuning aan tientallen overheidsinstellingen en bedrijven onder de vorm van open innovatie, visie en strategiebegeleiding, piloot- en experimentuitbouw. Door de jarenlange ervaring van en intensieve begeleiding door Living Tomorrow in samenwerking met haar spinoff TomorrowLab kunnen toekomstscenario’s uitmonden in demonstraties en voorstellen van nieuwe concepten.

Living Tomorrow biedt samen met haar partners een toekomst- en innovatiebelevenis aan duizenden bezoekers. Zij krijgen deskundige uitleg en Living Tomorrow en haar partners ontvangen waardevolle feedback. Deze kan vervolgens worden meegenomen in verder toekomstonderzoek. Daarnaast worden bezoekers ook geïnformeerd over de toekomst, innovatie, technologie, sociale media, internet, ...

Meer informatie op www.livingtomorrow.com en www.tomorrowlab.com 

Perscontacten

Kaat Vanrenterghem

Kaat Vanrenterghem

Press contact Marketing & Communication Manager Marketing, PR, communication +3222630133
Living Tomorrow
Indringingsweg, 1
1800 Vilvoorde
België