Onderzoek wijst uit: ouders willen op cultuuruitstap met kinderen tussen 0 en 5 maar doen het te weinig

Persbericht -

Onderzoek wijst uit: ouders willen op cultuuruitstap met kinderen tussen 0 en 5 maar doen het te weinig

Antwerpen, 13 augustus 2019 - Uit een nieuw onderzoek van familielabel Vlieg blijkt dat 95% van de ouders met baby's, peuters en kleuters sterk geïnteresseerd is om een culturele uitstap te maken. Dat blijkt echter niet altijd evident. 

2727 ouders vulden de bevraging van Vlieg, i.s.m. MyFamily (erkend uitbetaler Groeipakket) en studente culturele studies Riana Musschoot in. Die peilde naar de verwachtingen rond cultuurparticipatie van ouders met kinderen tussen 0 en 5 jaar.

De bib op nummer één

Daaruit blijkt dat in de top drie van favoriete cultuuruitstappen met jonge kinderen, de bibliotheek met stip op één staat: 61% van de bevraagden bezocht het afgelopen jaar de bib met hun jonge kroost. 40% bezocht een erfgoedlocatie zoals een kasteel of een monument, en 40% nam de allerjongsten mee naar het theater. Culturele uitstappen worden vooral door moeders gepland, ook al trekken gezinnen er meestal met z’n allen op uit. Dat doen ze trouwens meestal dicht bij huis.

Drempels

Uit het onderzoek blijkt echter dat ouders lang niet zo vaak op cultuuruitstap gaan met hun jonge kinderen als ze zouden willen. De grootste drempels die ouders tegenhouden om (meer) te participeren zijn de leeftijd en het dagritme van de kinderen. Het beste moment voor een cultuuruitstap met de allerjongsten blijkt tussen 10 en 12 uur te zijn. Deze drempel valt meestal weg vanaf de leeftijd van 3 jaar. Daarnaast vinden ouders niet altijd geschikt aanbod. Wanneer ouders erop uit willen trekken, halen ze hun inspiratie vooral op websites van organisatoren, via sociale media of via mond-tot-mondreclame. 45% geeft echter aan niet op de hoogte te zijn van wat er te doen is en 35% vindt geen geschikt aanbod.

Cognitieve ontwikkeling en plezier

Op cultuuruitstap gaan met de allerjongsten is nochtans een goed idee. Cultuurparticipatie op jonge leeftijd heeft immers heel wat positieve effecten op de cognitieve, motorische en sociale ontwikkeling. De ouders uit de bevraging verwachten dit ook: voor hen stimuleert een culturele uitstap idealiter de cognitieve ontwikkeling, en voor 60% van de ouders leert hun kind ook liefst iets bij. Ouders vinden het echter het allerbelangrijkst dat kinderen plezier beleven aan een activiteit.

Uitdaging voor de cultuursector

Op basis van dit onderzoek wil Vlieg de cultuursector aanmoedigen om meer aanbod te ontwikkelen voor de allerjongsten, het bestaande aanbod beter op de noden van de doelgroep af te stemmen en het makkelijker vindbaar te maken via UiTmetVlieg.be. Guido Stassijns, directeur van MyFamily: “Bij MyFamily willen we kinderen – en de gezinnen waarin zij opgroeien – meer kansen bieden om zich te ontplooien in de wereld van morgen. Hen wereldwijs maken. En daar hoort ook cultuur bij. Als partner van Vlieg zetten we dan ook beide schouders onder dit onderzoek.”

Ontdekken waar jij deze zomer met je jonge kinderen tussen 0 en 5 jaar naartoe kan? https://agenda.myfamily.be/agenda/search 

Onderwerpen

  • Kinderen, kinderopvang

MyFamily is één van de vier erkende Vlaamse private uitbetalers van het Groeipakket, de vernieuwde kinderbijslag vanaf 1 januari 2019. MyFamily geeft gezinnen een klare kijk op hun rechten en gidst hen proactief in de complexe reglementering. Via online en offline tools informeert deze aanbieder op een laagdrempelige manier. MyFamily ondersteunt gezinnen financieel en wettelijk, kwalitatief en professioneel zodat ze sterk in hun schoenen staan. Daar maakt MyFamily het verschil omdat het vindt dat gezinnen zich moeten kunnen focussen op wat echt telt: de opvoeding van hun kinderen.