Blogpost -

Talentenwerf | Samenwerking met Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel bevestigd

De partners van Talentenwerf, stad en provincie Antwerpen, VDAB en Constructiv, bevestigden afgelopen woensdag 18 april zowel hun interne samenwerking als de samenwerking van Talentenwerf met de bouwheer BAM nv, met het oog op het scheppen van leerwerven voor onderwijs, werkzoekenden en cursisten uit opleidingen op de Oosterweelwerf op Linkeroever. Aan de overzijde van de Schelde start thv Rinkoniên dit najaar immers met een belangrijke fase in de aanleg van de Oosterweelverbinding.

Dieter Carré, de coördinator van Talentenwerf, begonl met een dankwoord voor de partners en hij schetste de grootteorde van de ingeplande/ingekochte activiteiten die Talentenwerf en zijn kandidaten - scholieren en studenten, werkzoekenden en cursisten uit bouwopleidingen - wachten. "Acht jaar geleden werd Talentenwerf speciaal opgericht om opleidingen te organiseren op de werven. Acht jaar geleden keken deze organisaties elkaar diep in de ogen en beslisten om samen te werken, met elkaar en met de BAM. Vandaag hernieuwen we de trouwgeloften."

Kabinetsadviseur Annick Waegeman van het kabinet van Antwerps schepen Marc Van Peel (werk) vertegenwoordigde haar schepen op het event met te verwijzen naar de resultaten van Talentenwerf op de leerwerven IJzerlaan en Schijnpoort, waar zowel leerlingen als werkzoekenden kansen kregen. "Die resultaten in opleiding en tewerkstelling op de leerwerven, dat zijn de resultaten waar we het als stad voor doen", aldus Annick Waegeman. "We zitten immers nog met een grote groep werkzoekenden, maar ook voor de werkgevers biedt deze werking van Talentenwerf perspectieven."

Gedeputeerde voor economie van de provincie Antwerpen Ludwig Caluwé sprak zich lovend uit over de kansen die het samenwerkingsverband biedt aan verschillende doelgroepen om ook een job  te kunnen leren buiten de schoolbanken. "Niet enkel van Talentenwerf maar ook van de sectorbedrijven vraagt dit inspanning en omkadering. Het zou immers veel gemakkelijker zijn om dit niet te organiseren, maar het is goed dat het juist wél gebeurt.'

Antwerps schepen voor onderwijs Claude Marinower onderstreepte het belang voor de regio van dé werf van de eeuw, met het oog op duaal leren. "Ik bezoek zeer veel scholen, en ik weet dat daar vaak talent is dat onderweg blijft steken. Dus ieder initiatief dat aan zulk talent ook kansen biedt om op het terrein te leren, mag aangemoedigd worden. En als er één sector is waar duaal leren - leren door te werken op het terrein - zeker vlot toepasbaar is, dat is wel de bouwsector." Verder gaf de schepen de aantallen mee van de leerlingen die reeds een "leerwerf" via Talentenwerf achter de rug hebben, en sprak hij vol verwachting over de leerwerven die nog komen.

Bjorn Cuyt, directeur van VDAB Antwerpen, zei dat de Werf van de Eeuw ook de opportuniteit van de eeuw kan worden als er opleidingen aan worden gekoppeld. "We geloven er allemaal in dat leren op de werkplek de beste en de juiste manier is om zaken te leren, en hier hebben we de ideale combinatie. En vooral omdat we momenteel op een krappe arbeidsmarkt zitten, waar de witte raven allemaal werk hebben, is het een voordeel als het bedrijfsleven potentiële witte raven aan het werk kan zien, op de werkvloer. Cursisten die hun start hebben gehad in een opleidingscentrum van VDAB kunnen zo, op de werf, hun competenties vervolledigen."

Bruno Vandenwijngaert, directeur-generaal van Constructiv, noemde de bouwsector "een grote believer van het concept Talentenwerf". "Met Talentenwerf tonen we aan dat we met een zeer eenvoudig model de kortste weg naar competentieversterking bereiken. Als vertegenwoordiger van de bouwsector en de sociale partners hier aanwezig, verenigd in Constructiv, geef ik u mee hoeveel belang de sector hecht aan tewerkstelling en aan opleiding: dat zijn de twee grote, absolute prioriteiten in ons beleid. We investeren niet alleen in onze eigen bouwvakkers, maar ook in de arbeiders van morgen. Via Talentenwerf kunnen we de bouwbedrijven ondersteunen in hun rol van echte leerbedrijven, op mobiele leerwerven. We verhogen zo ook het leervermogen van de bedrijven."

Ten slotte kwam Jan Van Rensbergen, ceo van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, aan het woord. Jan Van Rensbergen: "De visie van BAM als je zo'n grote en complexe infrastructuurwerken met zo een lange duur en midden in een stedelijke omgeving gaat organiseren, is dat het dan zeer belangrijk is om tegelijk oog te hebben voor maatschappelijke thema's. En daar is Talentenwerf er één van. Andere maatschappelijke thema's waar we aandacht voor hebben en die we inbouwen in onze projecten zijn innovatie, circulaire economie en hergebruik, minder hinder en het beperken van de negatieve impact die onze werken kunnen hebben... Maar van al deze zaken heeft Talentenwerf een bijzondere plaats in ons hart. Omdat het gaat over mensen, en over mensen een nieuwe en betere toekomst geven." 

Jan Van Rensbergen sloot af met de aankondiging dat de eerste écht grote werf/leerwerf waar de BAM en Talentenwerf nu voor staan - Linkeroever, dus - nog de kleinste is van de deelprojecten van de Oosterweelverbinding die nog moeten opstarten, zoals de Scheldekruising en Rechteroever. 

Dat gegeven verduidelijkt meteen de stap van het samenwerkingsverband om zijn beginselverklaring opnieuw - met vereende stemmen - te herhalen.

(fotografie: Jonathan Ramael)

Onderwerpen

  • Bedrijfsopleiding

Tags

  • stad antwerpen
  • talentenwerf
  • vdab
  • provincie antwerpen
  • constructiv
  • bouwsector
  • bam nv
  • onderwijs
  • tewerkstelling

Gerelateerde verhalen