Persbericht -

PB Voka – 3.300 werkzoekenden uit risicogroepen vinden vaste job via werkplekprogramma Voka

Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn alle werkkrachten hard nodig. Via een speciaal traject voor werkplekleren zet Voka haar leden-ondernemingen ertoe aan mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. En met succes. “De voorbije drie jaar zorgden 837 bedrijven voor 5.277 leerplekken. 3.271 van die werkzoekenden (62%) hebben na een jaar een vaste job. Focussen op talent zorgt dus voor duurzame tewerkstelling”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

“Na ‘jobs, jobs, jobs’ is er nu in alle bedrijven en organisaties nood aan ‘volk, volk, volk’. We hebben alle handen nodig”, zegt Hans Maertens. Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, geeft werkzoekenden maar ook werkgevers hiervoor een duwtje in de rug. In 2016 startte Voka met het programma ‘Welt’, dat staat voor werkervarings- en leertrajecten. Via werkplekleren en stages doen jongeren, 55-plussers, kortgeschoolden, personen met een handicap of met een migratieachtergrond hierbij de nodige ervaring op om aan de slag te gaan. Daarnaast stimuleert en begeleidt Voka bedrijven om open te staan voor een diversiteitsbeleid en om werkplekleren op te nemen in hun HR-beleid. Dit gebeurt in het kader van het programma ‘Focus op Talent’, met steun van de Vlaamse overheid en in nauwe samenwerking met de VDAB.

Die aanpak werpt z’n vruchten af. Op drie jaar tijd namen 837 bedrijven aan het programma deel, waarvan 17% voordien nog nooit een leerplek had aangeboden. In totaal kregen 5.277 werkzoekenden een kans om werkervaring op te doen. “Na een jaar heeft gemiddeld 62 procent een vaste job in het reguliere arbeidscircuit. Via Welt creëren we dus duurzame tewerkstelling voor risicogroepen, met een hoog succespercentage”, zegt Hans Maertens.

Om meer mensen aan de slag te krijgen, zijn er volgens Voka meerdere ingrepen nodig. Zo moet het verschil tussen werken en niet-werken groter worden, onder andere door de invoering van de Vlaamse jobbonus. Maar er is ook de spreekwoordelijke ‘stok’ nodig. Het Vlaams netwerk van ondernemingen pleitte al vaker voor een sterkere degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen om werkzoekenden sneller naar een job te leiden.

“Toch nemen we als werkgeversorganisatie ook onze verantwoordelijkheid om bedrijven te sensibiliseren en actief te begeleiden zodat ze met een ruimere blik kijken dan anders en zich in hun zoektocht naar werknemers. Bedrijven moeten niet alleen op zoek naar de witte raven maar ook kansen creëren en ervaring opdoen met mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt”, zegt Hans Maertens. “Het succesverhaal van Welt past in de holistische aanpak die we naar voor schuiven om onze economie beter en inclusiever te doen draaien.”

Bedrijven stellen het Welt-project ook erg op prijs. “Dankzij de combinatie van het delen van ervaringen en de praktijkgerichte uiteenzettingen, heb ik iedere dag opnieuw stevige handvaten om HR praktisch toe te passen binnen ons bedrijf”, getuigt Ellen Walravens van Somati Systems. Voka hoopt dan ook dat het project, dat normaal gezien eind dit jaar afloopt, kan worden voortgezet.

NIET VOOR PUBLICATIE

Op het Voka YouTube-kanaal kan u enkele getuigenissen van bedrijven terugvinden over Welt: https://www.youtube.com/channel/UCGCpiWNLjHyzPrdXHoUHJAw/search?query=welt

Op vrijdag 8 november 2019 vindt in de Voka Box in Gent ook de feestelijke viering van 3 jaar Welt plaats. Hieronder vindt u alle info.

Feestelijke viering 3 jaar Welt

Datum: vrijdag 8 november 2019

Uur: van 9u tot 12u

Plaats: Voka Box, Zaal Venezia, Lammerstraat 18 te 9000 Gent

Programma:

9u00 Welkom door Geert Moerman, gedelegeerd bestuurder Voka Oost-Vlaanderen

Visie op werk

  • door Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder Voka
  • door Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder VDAB

3 jaar Welt in beeld

10u30 Pauze

10u40 Welt in praktijk: bedrijven delen hun ervaringen

Contactpersoon voor verdere info: Katrien Stragier (Voka), gsm 0478/23.49.06, katrien.stragier@voka.be

Onderwerpen

  • Handelsonderneming

Perscontacten

Eric Laureys

Press contact Woordvoerder 0489 93 33 25