Persbericht -

PU 07/01 Voka - Verkiezingsmemorandum en nieuwjaarsreceptie in Bozar - Durf Kiezen, Durf Ondernemen

Aan het begin van het verkiezingsjaar 2019 stelt Voka haar Verkiezingsmemorandum voor tijdens haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Ons land is kampioen in uitstelgedrag en halve oplossingen. De volgende vijf jaar moet het anders. Onder het motto ‘Durf Kiezen, Durf Ondernemen’, reikt Voka beleidsmakers en decision makers concrete en haalbare oplossingen aan voor de uitdagingen van morgen.

Gedelegeerd bestuurder Hans Maertens zet de uitdagingen op scherp: De vergrijzing laat ons pensioensysteem en de arbeidsmarkt in haar voegen kraken. De economie snakt naar geschikte arbeidskrachten, overheidsinvesteringen - zeker in mobiliteit - en excellent onderwijs. De klimaatverandering en de digitale transformatie vergen snelle ingrepen in onze manier van ondernemen, werken, wonen, verplaatsen en consumeren.

Vier verrassende sprekers debatteren over de grote werven voor de volgende regeerperiode. Stijn Baert (UGent), Mathias Bienstman (Bond Beter Leefmilieu), Leslie Cottenjé (Hello Customer) en Niko Demeester (Voka) leggen hun oplossingen op tafel voor meer duurzaamheid, de krappe arbeidsmarkt en digitalisering.

Tot slot geeft voorzitter Wouter De Geest de krachtlijnen van het Voka Verkiezingsmemorandum mee. Een oproep vol moedige oplossingen om ons land ‘future proof’ te maken.

U bent vriendelijk uitgenodigd om deel te nemen aan de Voka Nieuwjaarsreceptie 2019. Indien u aanwezig zijn kan: graag een seintje aan Kasper Demol, woordvoerder Voka kasper.demol@voka.be of 0472 58 63 76.

Interviews met Hans Maertens of Wouter De Geest zijn op aanvraag mogelijk.


PROGRAMMA

18.00 Ontvangst

19.00 Verwelkoming door moderator Lisbeth Imbo

19.05 Toespraak Hans Maertens

Ons land staat voor vijf uitdagingen die op vijf domeinen van onze samenleving een grote impact zullen hebben.

19.20 Debat onder leiding van Lisbeth Imbo met:

 • Stijn Baert – professor arbeidseconomie UGent
 • Mathias Bienstman – beleidscoördinator Bond Beter Leefmilieu
 • Leslie Cottonjé – CEO Hello Customer
 • Niko Demeester – secretaris-generaal Voka

19.45 Toespraak Wouter De Geest

Het Voka Verkiezingsmemorandum 2019. Moedige oplossingen voor de volgende Vlaamse en federale regeringen.

20.05 Walking dinner & netwerking


PRAKTISCH

Adres

Bozar
Ravensteinstraat 23
1000 Brussel

Wanneer

Maandag 7 januari 2019

Onthaal vanaf 18.00 uur


INSCHRIJVEN

kasper.demol@voka.be

0472 58 63 76

Onderwerpen

 • Politiek

Tags

 • leslie cottenjé
 • mathias bienstman
 • stijn baert
 • niko demeester
 • hans maertens
 • wouter de geest
 • verkiezingen 2019
 • federale regering
 • vlaamse regering

Perscontacten

Eric Laureys

Press contact Woordvoerder 0489 93 33 25