Persbericht -

Voka verwacht opnieuw zware terugval BBP van 4,5% in vierde kwartaal

Dringend performante totaalaanpak van viruscontrole nodig om jojo-economie te voorkomen

Volgens nieuwe ramingen van Voka zal onze economie in het vierde kwartaal van 2020 opnieuw een zware terugval van 4,5% van het BBP kennen. “De double dip of W-curve is een feit, we gaan opnieuw fel achteruit en deze jojo-beweging dreigt onze economie helemaal te ontwrichten. Daarom moeten we nu al klaar staan met een heldere en performante aanpak om – eens de regels versoepeld worden – te vermijden dat het aantal besmettingen terug stijgt. Deze gecoördineerde corona-aanpak moet de gezamenlijke prioriteit zijn van alle overheden in dit land”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. “Er moet er nu snel gewerkt worden aan een krachtdadig test, track en trace-beleid, aan duidelijkheid over het gebruik van testen en quarantaineperiodes en moet er een heldere vaccinatiestrategie uitgetekend worden.”

Op basis van de nieuwste enquête en economische analyse van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, blijkt dat het economisch herstel van het derde kwartaal nu voor een groot deel verloren zal gaan. Na de grootste economische recessie in decennia van -15% in de eerste jaarhelft, kenden we een heropleving met 10,7% in het derde kwartaal. Maar in het vierde kwartaal van 2020 verwachten we dat de tweede coronagolf ons opnieuw met liefst 4,5% naar beneden zal duwen. “Er werden al veel soorten curves voorspeld voor de conjunctuur dit jaar, maar nu blijkt helaas dat het een W-curve is; na de eerste heropleving zakken we weer diep weg voor er herstel optreedt in 2021. In het beste scenario althans, want zonder doordacht en krachtdadig coronabeleid dreigt deze tendens zich te herhalen en komen we terecht in een echte jojo-beweging die onze economie helemaal zal kraken. De vele goede steunmaatregelen van de regeringen zullen dit niet kunnen tegenhouden”, vreest Hans Maertens.

Derde golf kost wat kost vermijden

“Deze tweede lockdown moet de allerlaatste zijn, we moeten vermijden dat het virus nog eens zo sterk de kop op steekt en onze maatschappij en economie lam legt”, vindt Hans Maertens. Daarom moet volgens Voka nu dringend een coherent en consistent plan opgezet worden dat het virus definitief weert en een nieuwe coronagolf vermijdt. “We moeten lessen trekken uit deze tweede opstoot en kijken naar de recepten die in het buitenland gewerkt hebben”, aldus Hans Maertens.

“Prioritair blijft een performant test-, track- en tracebeleid. We werken daar al maanden aan maar dit staat nog steeds niet op punt en het systeem blijft hiaten vertonen.
De sneltesten zullen een belangrijke rol spelen in het voorkomen van een nieuwe derde golf en dus ook een derde economische terugslag. Die sneltesten moeten dan wel zorgen voor een ingekorte quarantaineperiode, anders hebben ze weinig meerwaarde ten opzichte van de bestaande PCR-testen. Voka dringt aan op duidelijke regels die de quarantaine bij negatieve sneltesten verkorten.
Op basis van de beschikbare data moeten lokale besmettingshaarden ook veel sneller ingedijkt worden met gerichte en lokale maatregelen.

Tegelijkertijd moet er nu ook al een plan uitgetekend worden over hoe men zo snel mogelijk en zo best mogelijk vaccins bekomt en toedient. “Het ziet er naar uit dat betrouwbare vaccins in de loop van 2021 op de markt zullen zijn. Daarom moeten onze overheden nu al de nodige bestellingen plaatsen en de nodige strategieën ontwikkelen voor de logistiek, de distributie en de toediening van deze vaccins. Ook zal de nodige opvolging moeten gebeuren. Als dat nu niet gebeurt, zullen we te laat komen.”

“We moeten voor eens en voor altijd met dit virus en haar grip op onze maatschappij en economie afrekenen. Daarom moet men er nu al voor zorgen dat er een plan klaar ligt om uit te rollen eens we terug uit deze tweede lockdown komen. De voorbije weken werden er heel wat goede maatregelen genomen voor de korte termijn, maar nu is het noodzakelijk om een plan te hebben voor heel 2021 en hierover helder te communiceren. Enkel met doortastend gezondheidsbeleid vermijden we dat de economie en onze samenleving nog meer schade oplopen die we nog jaren met ons zullen meeslepen”, aldus Hans Maertens.

Resultaten corona-enquête Voka (09/11/2020)

 • Enquête ingevuld door 1.000 Vlaamse ondernemingen op 9 november:
 • Groter omzetverlies in vierde kwartaal, vooral voor ondernemingen tot 250 medewerkers
 • Export 35% onder normale niveau
 • Investeringsplannen 22% onder normale niveau, amper beterschap in 2021
 • Werkgelegenheid 3% minder dan 2019 tegen eind dit jaar = ongeveer 80.000 jobs in België. Volgend jaar nog eens 2% verwacht = 50.000 jobs.

Meer informatie

Kasper Demol – woordvoerder

0472 58 63 76 – kasper.demol@voka.be 

Onderwerpen

 • Economie, financiën

Tags

 • federale regering
 • coronacrisis
 • vlaamse regering
 • voka
 • hans maertens
 • export

Perscontacten

Eric Laureys

Press contact Woordvoerder 0489 93 33 25