Skip to main content

FlyViking innstiller driften

Pressemelding   •   des 29, 2017 12:49 CET

Styret i FlyViking AS har besluttet å innstille driften i selskapet. De siste flyvningene vil skje 12. januar 2018, mens man gjennom etableringen av et nytt aksjeselskap vil forsøke å opprettholde ruten Ørland - Oslo - Ørland. Dette skal inntil videre skje gjennom innleie av fly og personell fra andre flyselskaper.

–Hovedårsaken til at vi har tatt denne beslutningen, er at det ikke er økonomisk forsvarlig å drive videre med det materiellet vi har i dag, sier styreleder Ola Olsen. –Videre vil en styrt avvikling innen rimelig tid gjøre oss i stand til å innstille driften i FlyViking AS, samtidig som verken kunder, leverandører, ansatte eller innleid personell blir skadelidende, fortsetter han.

–Vi beklager de ulempene dette vil medføre for kundene som har kjøpt billetter med selskapet etter den 12. januar. Samtlige kunder bes ta kontakt med selskapet, slik at de kan få refundert sine kjøp i henhold til salgsbetingelser og passasjerrettigheter, sier daglig leder Heine Richardsen.

Selv om det i all hovedsak er manglende økonomiske resultater som nå gjør at styret har besluttet å gjennomføre en styrt avvikling, så er det flere underliggende årsaker som har gjort det vanskelig å få lønnsomhet i driften av FlyViking AS. –Vi har hatt større tekniske utfordringer med de tre første Dash 8-100 maskinene enn forventet. Dette har ført til mange kanselleringer og tap av kunder. Den fjerde maskinen var planlagt å settes i drift i november, men en vital funksjon manglet på flyet. Dette gjorde det umulig å bruke det på våre ruter, og dermed kunne ikke maskinen brukes som reservefly og den planlagte utvidelsen av rutenettet ble umulig å gjennomføre. Det har blitt for mange kanselleringer av ruter, og gjennom det refusjoner til våre passasjerer, som har hatt en negativ finansiell effekt for selskapet. Dette har også gjort noe med våre kunders tillit til selskapets evne til å fly som planlagt, slår Richardsen fast.

Han sier videre at mulighetene til å bestille flybilletter med selskapet har vært utfordrende for kunder og spesielt bedrifter. – Vi har for eksempel ikke har hatt mulighet til å distribuere billetter gjennom Amadeus GDS. Dette har gjort at bedrifter som benytter seg av reisebyrå for billettbestillinger ikke har kunnet velge FlyViking. I tillegg ser vi at brukervennligheten i vårt eget system har vært for dårlig. Dette har på sin side gjort det utfordrende for kundene å gjennomføre bestillinger via våre egne nettsider. I etterpåklokskapens eksakte lys, burde vi nok ha etablert bedre løsninger for dette fra starten av, slår Richardsen fast.

Et siste punkt som også har vært utfordrende for selskapets passasjerer, har vært opplevelsen på flyplassene. – Vi har ikke levert godt nok på dette punktet siden vi ikke har kunnet tilby selvbetjent innsjekking som de fleste andre selskapene gjør i dag, sier Richardsen

FlyViking AS er et heleid datterselskap av Viking Air Norway AS, som igjen er eid av enkeltpersoner og deres selskaper. Det er økonomien i FlyViking AS som ikke ser ut til å bli lønnsom i overskuelig fremtid, og det er derfor driften av dette selskapet som opphører. Selskapets eiere har siden oppstarten skutt inn aksjekapital og lån på til sammen 134 millioner kroner, og styret besluttet å innstille driften nå mens det fortsatt er midler igjen til å overholde forpliktelsene i perioden frem til 12. januar.

Det er besluttet å etablere et nytt aksjeselskap, som i første omgang skal ha som oppgave å opprettholde ruten Ørland - Oslo - Ørland. Dette skal skje gjennom å overføre ruten til et annet regionalt flyselskap, som kommersielt skal arbeide sammen med det nye selskapet. Eieren vil også gjennomføre en vurdering på om det vil være mulig å skape lønnsomme flyruter med andre flytyper enn det FlyViking har benyttet, og i et annet segment. Dette arbeidet vil påbegynnes rett etter årsskiftet.

For mer informasjon:

Daglig leder Heine Richardsen, telefon 924 78 800

­­­­­­­­­­­­­­

OFTE STILTE SPØRSMÅL:

Når stanser FlyViking flyvningene?

Rutetilbudet vil flys som normalt frem til og med 12. januar. Etter denne perioden tas det sikte på å videreføre ruten Ørland-Oslo-Ørland gjennom å overføre ruten til et annet regionalt flyselskap, som kommersielt skal arbeide sammen med det nye selskapet.

Jeg har kjøpt billett med FlyViking i perioden frem til 12. januar – hva skal jeg gjøre?

Vi flyr frem til og med 12. januar, så du trenger ikke å gjøre noe.

Jeg har kjøpt billett med FlyViking i perioden etter 12. januar – hva skal jeg gjøre?

På alle andre ruter enn Ørland - Oslo - Ørland refunderer vi billetten din i henhold til salgsbetingelser og passasjerrettigheter. Klikk inn på link under og send oss krav om refusjon til kundesenter@flyviking.no. Vi forventer en behandlingstid på to til tre uker på refusjonskrav.

https://flyviking.zendesk.com/hc/no/articles/115003502813-Sende-inn-krav-om-refusjon

Hvordan forholder FlyViking seg til avtaler med andre selskaper og leverandører?

Som følge av at styret har besluttet en styrt avvikling, vil alle forpliktelser bli forsøkt overholdt i avtalens oppsigelsestid.

Hva skjer med flyene til FlyViking?

Flyene har vært leaset, og denne avtalen vil nå opphøre. Flyene vil derfor stilles til disposisjon for eierselskapet.

FlyViking er et varemerke tilhørende FlyViking AS.

FlyViking tilbyr ruteflyvninger tilknyttet regionale flyplasser I Norge.Vår initielle flypark vil være basert på DHC8, dette er en serie maskiner vél tilpasset regionale flyplassers banelengde og topografi.FlyViking eies av Viking Air Norway AS, som igjen er eiet av et antall aksjonærer.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar