Gå videre til innhold
Åkerblå akkreditert for NYTEK 23

Pressemelding -

Åkerblå akkreditert for NYTEK 23

Åkerblå AS har gleden av å informere om at selskapet nå er akkreditert for NYTEK 23 innenfor vårt akkrediteringsomfang for tekniske tjenester og oseanografi (INSP029) og dermed er klare til å ta imot det nye regelverket som trer i kraft fra nyttår.

NYTEK23 trer i kraft 1.januar 2023 og erstatter NYTEK-forskriften fra 2011. Nytek23 har som formål å forebygge rømming av fisk fra akvakulturanlegg gjennom å sikre forsvarlig teknisk standard. Selv om det er en del endringer i den nye forskriften, er det også noen likheter og mange av våre tjenestene videreføres i en eller annen form. Eksempel på slike tjenester er lokalitetsrapport, forankringsanalyse, anleggssertifikat, produktsertifisering og levetidsforlengelse. Derimot stilles det strengere krav til å dokumentere prosjekteringen av komponentene hver for seg, og anlegget som helhet.

Overgangen til Nytek23 ?

NYTEK23 innehar en overgangsordning hvor aktørene fram til 1. januar 2024 kan velge om de skal følge kravene i dagens NYTEK-forskrift (Nytek 2011), eller om man skal følge kravene i den nye forskriften (Nytek23).

Mange lurer nå på hvilke endringer som kommer på nyåret og konsekvensene av Nytek23. Åkerblå utfører derfor opplæring og tett dialog med sine samarbeidspartnere (kunder) nå og i tiden som kommer. I tillegg kjører vi også mer generelle kurs rundt Nytek23 og rømmingssikring.

Generelt sett må man forvente et løft fra eksisterende krav og dokumentasjon, dette omfatter alle aktører i næringen, enten de er innehaver eller leverandør av produkter og tjenester. Selv om NYTEK23 legger opp til et overgangsår i 2023, vil det nok ta noen år før alle akvakulturanlegg innfrir det nye regelverket. Det blir spennende å følge utviklingen av næringen mot NYTEK23, men en ting er sikkert, Åkerblå skal ta del i denne utviklingen.

Har du lyst til å lære mer om Nytek23 eller benytte deg av våre tjenester og kompetanse? Ta kontakt med oss: www.akerbla.no

Informasjon fra fiskeridirektoratet: NYTEK23_Fiskeridir.

NYTEK23 «Forskrift om krav til teknisk standard for akvakulturanlegg for fiks i sjø, innsjø og vassdrag».

NYTEK-forskriften fra 2011 «Forskrift om krav til teknisk standard fro flytende akvakulturanlegg»

Åkerblå ønsker med dette alle en god jul og godt nytt år.

Related links

Emner

Kategorier


Åkerblå AS skal være ledende på kunnskapsbasert havhelse og leverer tverrfaglig kompetanse innen fiskehelse, miljø og tekniske tjenester som skal vi gi våre kunder gode beslutningsgrunnlag for bærekraftig drift.

Kunnskapsbasert havhelse

Åkerblå AS skal være ledende på kunnskapsbasert havhelse og leverer tverrfaglig kompetanse innen fiskehelse, miljø og tekniske tjenester som skal vi gi våre kunder gode beslutningsgrunnlag for bærekraftig drift.

Åkerblå AS
Nordfrøyveien 413
7260 Sistranda
Norge