Gå videre til innhold
Brynjar Wiig og Roger Sørensen; foto Åkerblå Group AS
Brynjar Wiig og Roger Sørensen; foto Åkerblå Group AS

Pressemelding -

Åkerblå Group AS gjør nytt oppkjøp – kjøper 50,7 % av aksjene i Nordic Subsea AS.

17. mars 2022 – Det norske hav- og fiskehelsekonsernet Åkerblå Group AS investerer i Nordic Subsea AS ved oppkjøp av 50,7 % av aksjene. Med dette, vil vi i tillegg til bransjeledende marine økologiske tjenester, Fiskehelsetjeneste, tekniske tjenester, miljøtjenester hydrografiske og oseanografiske tjenester, kombinert med markedsledende hydrodynamisk modellering og spesialisert rådgivning innen miljøtillatelse og planlegging - kunne tilby ROV operasjoner, Survey, kartlegging av marint mangfold og trasekartlegginger innenfor havbruk, vann og avløp/energi.

Åkerblå er den ledende leverandøren av fiskehelse- og miljøtjenester til norsk havbruksnæring. Gjennom vår investering i Nordic Subsea AS har vi raskt etablert den nødvendige lokale og nasjonale kompetansen og ressursene som kreves for å levere de tverrfaglige tjenestene våre kunder ser etter, sier Roger Sørensen CEO i Åkerblå Group.

Oppkjøpsavtalen gjør at Åkerblå kjøper 50,7% av aksjene i Nordic Subsea AS. En av de opprinnelige grunnleggerne, og eier Brynjar Wiig, vil fortsette å utvikle selskapet som daglig leder, og som deleier med 28,5% av aksjene. Ansatte Tore Anthonsen og Geir Nøsen fortsetter i selskapet - og går inn på eiersiden med henholdsvis 9,1 og 7,5 % av aksjene. Patric Invest AS fortsetter som deleier, og beholder sin eier andel i selskapet på 3,8 %.

Roger Sørensen fra Åkerblå Group går inn som ny styreleder i selskapet.

Partene er enige om ikke å oppgi de økonomiske vilkårene for transaksjonen.

Hvorfor Nordic Subsea AS.

Nordic Subsea AS ble stiftet i 2006. I 2015 omstrukturerte de selskapet på eiersiden, samt så muligheter for markedsgrunnlaget, å utføre inspeksjonstjenester under vann med bedre kvalitet, spesialtilpasset utstyr, riktig kompetanse, som resulterte i en målsetning å bli en foretrukket leverandør innen inspeksjonsarbeider under vann. Som sådan har Nordic Subseas team av anerkjente fagansatte, deres solide kompetanse i å gjennomføre ROV survey, og andre maritime tjenester til flere bransjer som havbruk, stat og kommune etc . Disse spesialitetene er godt tilpasset porteføljen av tjenester som Åkerblå allerede leverer, og styrker derfor vår kapasitet og kunnskapsbase på disse områdene betydelig, sier Brynjar Wiig Daglig leder i Nordic Subsea AS.

Nordic Subsea AS sin erfaring, ressurser og veletablerte kundebase vil hjelpe oss med å møte den økende etterspørselen etter våre tjenester nasjonalt, og vil tillate oss å tilby vår økende portefølje av havbrukskunder de multidisiplinære løsningene de leter etter, sier Sørensen.

Nordic Subsea AS vil fortsatt ledes av Brynjar Wiig. Hele Nordic Subsea AS virksomhet vil fortsette å være lokalisert i Trondheim og Frøya, og med dette øker Nordic Subsea geografiske dekning i Norge med lokal tilstedeværelse i alle regionen i godt samarbeide med Åkerblå.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Brynjar Wiig, daglig leder Nordic Subsea AS, tel: +47 90 92 10 16

Roger Sørensen, CEO i Åkerblå Group AS, tel: +47 91 53 71 23

Emner


God fiskehelse, god fiskevelferd, godt miljø = nødvendige forutsetninger for en lønnsom og bærekraftig produksjon av oppdrettsfisk.

Kunnskapsbasert havhelse

Åkerblå AS skal være ledende på kunnskapsbasert havhelse og leverer tverrfaglig kompetanse innen fiskehelse, miljø og tekniske tjenester som skal vi gi våre kunder gode beslutningsgrunnlag for bærekraftig drift.

Åkerblå AS
Nordfrøyveien 413
7260 Sistranda
Norge