Gå videre til innhold
ASC-vurdering og strandsoneundersøkelse inn i akkrediteringsomfanget for miljøtjenester TEST 252 for Åkerblå AS

Pressemelding -

ASC-vurdering og strandsoneundersøkelse inn i akkrediteringsomfanget for miljøtjenester TEST 252 for Åkerblå AS

For Åkerblå har det å se framover vært viktig for å utvikle kvaliteten på våre tjenester. Vi utfører en rekke akkrediterte tjenester, og flere av akkrediteringene har blitt innfridd som første selskap i Norge. Vi har nå også innfridd kravene til akkreditering for vurdering og fortolkning av miljøforhold ut fra ASC-standarden samt akkreditering for strandsoneundersøkelse.

En godkjenning fra Norsk Akkreditering innebærer at Åkerblå og våre oppdragsgivere har en dokumentert garanti for at alle rutiner knyttet til aktuell tjeneste gjøres iht gjeldende standarder og lover. En akkreditering gir også en garanti for habilitet og upartiskhet.

Åkerblå har utarbeidet egen metode med bruk av undervannsdrone for den sublitorale delen av strandsoneundersøkelsen. Standarden beskriver at dette skal utføres ved dykking. Vi har vurdert tjenesten til å innfri kravene ved bruk av drone der vi har god kontroll på hele undersøkelsen, og Norsk akkreditering har gjennomgått og dokumentert samsvar for kvalitetskravene.

Akkreditering for vurdering og fortolkning etter ASC-standarden er en metode for vurderinger der vi planlegger og utfører sedimentundersøkelser iht. NS 9410, med eventuelle tillegg for å imøtekomme ASC-standarden for laksefisk der vi vurderer kravene for miljøpåvirkning.

Emner

Kategorier


God fiskehelse, god fiskevelferd, godt miljø = nødvendige forutsetninger for en lønnsom og bærekraftig produksjon av oppdrettsfisk.

Kunnskapsbasert havhelse

Åkerblå AS skal være ledende på kunnskapsbasert havhelse og leverer tverrfaglig kompetanse innen fiskehelse, miljø og tekniske tjenester som skal vi gi våre kunder gode beslutningsgrunnlag for bærekraftig drift.

Åkerblå AS
Nordfrøyveien 413
7260 Sistranda
Norge