Gå videre til innhold
Direktør Utland Åkerblå Group AS, Arvid Strømme
Direktør Utland Åkerblå Group AS, Arvid Strømme

Pressemelding -

DNV selskapet Åkerblå Group AS gjør nye oppkjøp i Storbritannia

.

Vi er den ledende aktøren innen fiskehelse og miljøundersøkelser for norsk oppdrettsnæring. Vi ser i økende grad at kunder og regulerende myndigheter etterspør video og bilde av det som skjer under vannflaten og på havbunnen. Tritonia er langt framme og har utviklet nye metoder for å visualisere det vi finne under vann. Dette utføres ved hjelp av presis stedslokasjon på bilder og bildestrømmer som benyttes til å bygge tredimensjonale modeller ved hjelp av fotogrammetri. Kunsten er på en effektiv måte å konvertere store datamengder til modeller som kan behandles og vises med standard programvare. Dette gir mulighet for å videreutvikle våre tjenester og bidra til høyere effektivitet og kvalitet rundt alt som skal undersøkes og overvåkes under vann. Vi ser fram til å gradvis tilby dette til oppdrettsnæringen i alle markeder vi opererer, sier Arvid Strømme, Direktør Utland i Åkerblå Group.

Åkerblå er det eneste selskapet i verden som har akkreditering på fiskehelsekontroll. Enkelte av selskapets tekniske tjenester er også akkreditert.

Åkerblå kjøper igjennom Ocean Ecology 100% majoriteten av aksjene i Tritonia Scientific. Grunnlegger og nåværende hovedeier av Tritonia Scientific vil fortsette å utvikle selskapet videre sammen med Åkerblå og Ocean Ecology.

Partene er enige om å ikke oppgi transaksjonens finansielle betingelser.

Kontor i Oban

Tritonia vil fortsatt ledes av Martin Sayer, som startet virksomheten i 2018. Tritonia vil ha et spesielt ansvar for utvikling og tilrettelegging av teknologi og metodikk for anvendt undervanns fotogrammetri, dette igjennom forskningsprosjekter og egeninnsats. Med støtte fra Ocean Ecology og det bredere Åkerblå-konsernet vil nye tjenester løpende introduseres til markedet. Tritonia er lokalisert i Oban i Skottland hvor Ocean Ecology allerede har etablert en lab for å betjene akvakultur kunder. Med dette styrker vi ytterlig vår tilstedeværelse i Skottland.

Tritonias kapasitet vil hjelpe oss med å møte den økende etterspørselen etter våre tjenester i Storbritannia og internasjonalt, og vil tillate oss å tilby innovative løsning for å møte spesifikke krav sier Ross Griffin i Ocean Ecology.

Emner

Kategorier


Åkerblå AS skal være ledende på kunnskapsbasert havhelse og leverer tverrfaglig kompetanse innen fiskehelse, miljø og tekniske tjenester som skal vi gi våre kunder gode beslutningsgrunnlag for bærekraftig drift.

Kunnskapsbasert havhelse

Åkerblå AS skal være ledende på kunnskapsbasert havhelse og leverer tverrfaglig kompetanse innen fiskehelse, miljø og tekniske tjenester som skal vi gi våre kunder gode beslutningsgrunnlag for bærekraftig drift.

Åkerblå AS
Nordfrøyveien 413
7260 Sistranda
Norge