Gå videre til innhold
Hege Lie Rønningen er i dag ansatt som HR-Direktør i Åkerblå Group

Pressemelding -

Hege Lie Rønningen er i dag ansatt som HR-Direktør i Åkerblå Group

Hege kommer fra stilling som enhets leder i Hitra kommune, hvor hun har hatt personalansvar, fagansvar og økonomiansvar for 5 ulike helsetjenester som består av høyt kvalifiserte ansatte. Hege har erfaring fra ledergruppe arbeid i Hitra Kommune, og er leder av kriseteamet i Hitra kommune.

"Jeg gleder meg til å bli kjent med mine nye kollegaer i Åkerblå, jeg er svært opptatt av å jobbe kunnskapsbasert, slik at vi kan sikre «best praksis» og at ansatte skal ha en faglig og personlig utvikling i sitt arbeid. Dagens arbeidsliv er i endring og utviklingen skjer raskt. Åkerblå skal være utviklingsorientert, attraktiv og ha den rette kompetansen på plass. Jeg vil også utvikle HR avdelingen som en fagenhet med nødvendig kompetanse. Rutiner og trygghet må spres ut i linjeledelsen for å nå konsernets overordna mål", sier Hege Lie Rønningen.

"Jeg er glad og stolt av å presentere ny HR-Direktør i dag. Hege er en leder som er systematisk og langsiktig i sitt arbeid. Hun har stor gjennomføringsevne og er vant med samhandling mellom tjenester. Hun er vant til å jobbe strategisk samt knytte daglig virke til langsiktig overordna mål. Hun har tatt med seg sin erfaring og kompetanse i relasjonsorientert arbeid inn i lederrollen gjennom 20 års erfaring på ulike felt. Hege motiveres av at andre lykkes og trives. Jeg gleder meg til å jobbe sammen med en sterk og tydelig leder som tilrettelegger og er opptatt av å bygge tillitsbasert kultur og samhandling på tvers i Åkerblå", uttaler CEO Roger Sørensen i Åkerblå Group As.

Hege vil tiltre stillingen 01.april.2022. 

Ved evt spørsmål, ta kontakt med Roger Sørensen på 915 37 123.

Emner

Kategorier


God fiskehelse, god fiskevelferd, godt miljø = nødvendige forutsetninger for en lønnsom og bærekraftig produksjon av oppdrettsfisk.

Kunnskapsbasert havhelse

Åkerblå AS skal være ledende på kunnskapsbasert havhelse og leverer tverrfaglig kompetanse innen fiskehelse, miljø og tekniske tjenester som skal vi gi våre kunder gode beslutningsgrunnlag for bærekraftig drift.

Åkerblå AS
Nordfrøyveien 413
7260 Sistranda
Norge