Gå videre til innhold
Ny leder i Skandinavisk

Pressemelding -

Ny leder i Skandinavisk

Torstein Rognes (48) er nytilsatt daglig leder i Skandinavisk Naturovervåkning. «Det beste fagmiljøet innen sitt felt», sier han om årsaken til at han søkte utfordringen.

Rognes, som er bosatt på Støren i Midtre Gauldal, har tjue års erfaring fra tema som er nært beslektet med arbeidet som preger hverdagen i Skandinavisk Naturovervåkning. Han har vært daglig leder i Gaula Natursenter i to perioder, daglig leder i Gaula Fiskeforvaltning og prosjektleder i Elvene rundt Trondheimsfjorden. Det siste året har han vært rådgiver i vassmiljøtiltak. Han startet i jobben som daglig leder mandag denne uken.

Det beste miljøet

Rognes forteller at han gleder seg stort over å bli en del av teamet i Skandinavisk Naturovervåkning (SNO).

«Jeg har opplevd dem fra den andre siden av bordet, og vet at de representerer det beste fagmiljøet vi har innen overvåkning av villaks- og sjøørretbestanden. Når muligheten bød seg måtte jeg bare takke ja til denne utfordringen», sier han.

Over 200 elver

Skandinavisk Naturovervåkning går tilbake til starten på århundret, og har spesialisert seg på undervannsvideo-systemer for overvåkning under vann. Teknologien ble i utgangspunktet benyttet til totalovervåkning av laks- og sjøørrettbestander i elver. Selskapet har overvåket mer enn 200 elver de siste tjue årene. Man har også jobbet med overvåkning over vann, for eksempel overvåking av rovfugl-reir og overvåking av fuglekollisjoner med høyspentledninger.

Solid bakgrunn

«Rognes har gjennom flere arbeidsforhold de siste 20 årene jobbet med forvaltning av anadrom fisk. Han har tilegnet seg bred kompetanse på forvaltningsrelaterte problemer for vill laksefisk. Han har også mye erfaring på prosjektledelse på ulike vassdragstiltak på miljøsiden. Summen av dette har gitt ham kunnskap og erfaringer på rådgiving innen biologi, økologi og naturforvaltning som gjør ham til en perfekt leder for Skandinavisk Naturovervåkning», sier styreleder Arild Kjerstad i SNO.

Del av Åkerblå

Skandinavisk Naturovervåkning er et heleid datterselskap av det Frøya-baserte konsernet Åkerblå Group, som er at av landets største leverandører av tjenester innen fiskehelse og miljøovervåkning langs norskekysten. Konsernet har 25 avdelinger og kontorer i Norge, foruten virksomhet i England, Skottland, Island og Litauen. Konsernet har totalt drøye 300 ansatte.

Emner

Kategorier

Regions


Åkerblå AS skal være ledende på kunnskapsbasert havhelse og leverer tverrfaglig kompetanse innen fiskehelse, miljø og tekniske tjenester som skal vi gi våre kunder gode beslutningsgrunnlag for bærekraftig drift.

Kunnskapsbasert havhelse

Åkerblå AS skal være ledende på kunnskapsbasert havhelse og leverer tverrfaglig kompetanse innen fiskehelse, miljø og tekniske tjenester som skal vi gi våre kunder gode beslutningsgrunnlag for bærekraftig drift.

Åkerblå AS
Nordfrøyveien 413
7260 Sistranda
Norge