Gå videre til innhold

Pressemelding -

Rigger seg for fremtiden, Åkerblå inn på eiersiden

Regionens største forskningsinstitutt gjør grep for å kunne fortsette veksten. Tre selskaper blir til ett og en ny eier kommer med på laget. De siste årene har det skjedd store endringer i forskningssektoren. Rammebetingelsene er i stadig endring. Møreforsking er landets største regionale forskningsinstitutt med en nasjonal posisjon innenfor sine satsningsområder.

  • Gjennom å slå sammen dagens tre selskaper til én enhet vil vi få mer ut av dagens ressurser, og være bedre rustet til fortsatt vekst, sier styreleder Tormod Thomsen.

Møreforsking har i over 40 år bidratt med forskning der behovene i det regionale næringslivet har stått i fokus. I dag består konsernet av tre selskaper Møreforsking Molde AS, Møreforsking Ålesund AS og morselskapet Møreforsking AS. Ved å slå sammen disse tre selskapene får man utnyttet administrative ressurser mer effektivt og styrket det tverrfaglige samarbeidet mellom fagteamene i Molde og Ålesund. Møreforsking har som mål å styrke sin tilstedeværelse i hele fylket. Høsten 2019 ble den første Møreforskeren ansatt med arbeidssted Campus Kristiansund.

  • Etableringen i Kristiansund har blitt svært godt mottatt, forteller direktør i Møreforsking Agnes Gundersen.
  • Vi har som mål å fortsette veksten i hele regionen, og ønsker også å satse på forskning i et enda bredere spekter av næringslivet.

Møre og Romsdal Fylkeskommune har vært inne på eiersiden i Møreforsking siden starten i 1979, og er største aksjonær. Fylket har vært en aktiv støttespiller for sammenslåingen som nå gjennomføres.

  • Møreforsking er en viktig bidragsyter for å styrke næringslivet i Møre og Romsdal. Gjennom sin forskning bidrar de til å utvikle ny kunnskap som gir grunnlag for økt verdiskaping og økt konkurransekraft for både privat og offentlig sektor i regionen. Fylkeskommunen ønsker derfor å bidra til at Møreforsking skal utvikle seg videre, sier Bergljot Landstad, regional- og næringssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune.

I forbindelse med sammenslåingen kommer Åkerblå inn på eiersiden. Åkerblå er den største uavhengige fiskehelsetjenesten i Norge, og har lokasjoner langs hele kysten fra Volda til Tromsø. Siden 1991 har de bidratt til bedre fiskehelse for den norske oppdrettsnæringen.

  • Med Åkerblå på laget får Møreforsking muligheten til å styrke sin tverrfaglige satsning knyttet til akvakulturnæringen, sier Gundersen.
  • Møreforskings næringsrelevans og brede kompetanse innen både samfunnsvitenskapelig og marin forskning vil være med å styrke Åkerblås faglige profil, sier Roger Sørensen, administrerende direktør i Åkerblå. 

Emner

Regions


God fiskehelse, god fiskevelferd, godt miljø = nødvendige forutsetninger for en lønnsom og bærekraftig produksjon av oppdrettsfisk.