Gå videre til innhold
SalMar fornyer rammeavtale med Åkerblå

Pressemelding -

SalMar fornyer rammeavtale med Åkerblå

SalMar Farming AS er Åkerblås AS største enkeltkunde og viktig samarbeidspartner over mange år. Etter lengre tids dialog og forhandlinger har vi nå undertegnet en fornyet rammeavtale som omfatter alle tjenesteområder fra Åkerblå.

- Dette er en viktig anerkjennelse av alle våre ansatte, sier Jørund Larsen, COO i Åkerblå AS. SalMar er samtidig en krevende kunde, og dermed en viktig motivator for at vi hele tiden skal utvikle oss videre.

Åkerblå leverer i dag alle fiskehelsetjenester, miljøovervåking, oseanografiske modeller og teknisk sertifisering til SalMars anlegg. Rådsavdelingen bistår også med overordnet planlegging og koordinering ved større søknadsprosesser.

- Ved siden av at vi selvfølgelig er opptatt av god oppfølging og generell kvalitet på tjenestene, verdsetter vi Åkerblås framoverlente utvikling med kompetanseoppbygging og tilstedeværelse langs hele kysten, sier Roger Bekken, konserndirektør for oppdrett i SalMar ASA.

En av utviklingsmulighetene som har vært en del av dialogen ved avtalefornyelsen er Åkerblås nylige akkreditering for bruk av VR brille i forbindelse med fiskehelseinspeksjoner. Her ligger det muligheter for både tettere faglig oppfølging og effektivisert tidsbruk.

- Dette kan gi store besparelser for oss, spesielt i Finnmark. Så her håper vi virkelig Åkerblå leverer sier Bekken.

De to selskapene har også felles interesse for rekruttering av kompetanse og utvikling av lokalsamfunn langs kysten.

- For oss som er en ren kunnskapsbedrift betyr selvfølgelig en så stor og langsiktig kunde som SalMar mye for å sikre aktivitet og at vi skal kunne videreutvikle arbeidsplassene ved alle våre 21 lokalkontor langs kysten. Lokale rekrutterings- og kompetansetiltak er også et område der vi gjerne samarbeider med våre kunder, avslutter Jørund Larsen.

Emner

Kategorier


Åkerblå AS skal være ledende på kunnskapsbasert havhelse og leverer tverrfaglig kompetanse innen fiskehelse, miljø og tekniske tjenester som skal vi gi våre kunder gode beslutningsgrunnlag for bærekraftig drift.

Kunnskapsbasert havhelse

Åkerblå AS skal være ledende på kunnskapsbasert havhelse og leverer tverrfaglig kompetanse innen fiskehelse, miljø og tekniske tjenester som skal vi gi våre kunder gode beslutningsgrunnlag for bærekraftig drift.

Åkerblå AS
Nordfrøyveien 413
7260 Sistranda
Norge