Gå videre til innhold
Solveig Skjei Knudtsen tiltrer som avdelingsleder for Rådgivningsavdelingen 1.1.2022.

Pressemelding -

Solveig Skjei Knudtsen tiltrer som avdelingsleder for Rådgivningsavdelingen 1.1.2022.

Solveig har vært ansatt som seniorrådgiver i Åkerblå siden 1.10.2021, og har tidligere hatt stillingen som avdelingsleder for Fiskehelse og FoU i Aqua Kompetanse. Hun har også flere års erfaring fra offentlig forvaltning, bl.a. med tildeling av akvakulturlokaliteter og andre akvakulturtillatelser, vannforvaltning etter EUs vannrammedirektiv, arealplanprosesser og prosjektledelse.

Trude Steinbru Heggstad har vært konstituert avdelingsleder for Råd fram til nå, men vil framover fokusere på rollen som Innovasjonsdirektør og nestleder i Åkerblå Group.
Her vil hun jobbe med samarbeid og prosjekter med FoU- institusjoner, tjeneste- og forretningsutvikling og organisasjonsutvikling i Åkerblå Group. Hun vil også jobbe opp mot de forskjellige datterselskapene for å få flere synergier og mer samarbeid mellom selskapene.

Solveig har en mastergrad fra NTNU i marine ressurser og akvakultur. Hun har videreutdanning innenfor samfunnsplanlegging og veiledningspedagogikk. Sommeren 2022 fullfører hun sin MBA i økonomisk styring og ledelse ved Norges Handelshøyskole i Bergen.

Ny produksjonsteknologi og metoder gjør hverdagen for oppdretteren mer og mer kompleks, og vi merker at oppdragene våre blir større i både kompleksitet og arbeidsmengde. Dette gjelder for eksempel totalleveranser ved etablering av nye lokaliteter, ulike overvåkingsprogram, etablering og oppdrett av nye arter, landbasert oppdrett og ny produksjonsteknologi. Vi har også begynt å høste erfaring i fra ulike anbudsrunder inn mot offentlig sektor.

På disse oppdragene må vi trekke på kompetanse og erfaring fra hele organisasjonen. For kundene er det viktig at vi raskt etablerer ett kontaktpunkt som koordinerer våre interne leveranser fram til sluttproduktet leveres. For Åkerblå er det vesentlig at vi til enhver tid bruker riktig kompetanse og kapasitet på tverrfaglig arbeid, både for å gi våre ansatte de riktige utfordringene på rett tidspunkt samtidig som vi sikrer tilstrekkelig lønnsomhet på prosjektene vi tar på oss.

Dette var bakgrunnen for at Åkerblå våren 2021 en egen rådgivningsavdeling, som Solveig nå får ansvaret for å drifte og videreutvikle. Akvademiet blir også lagt inn under Rådgivningsavdelingen fra nyttår.

Rådgivningsavdelingen i Åkerblå AS og Åkerblå Group sitt innovasjonsarbeid skal henge tett sammen, både med hverandre og med Regionene i Åkerblå AS. Det vil ikke alltid være enkelt å skille mellom hvilke kundehenvendelser som skal dirigeres til Råd i Åkerblå AS eller Regionene i Åkerblå AS. Hvis du er i tvil, så er det bare å ta kontakt med din nærmeste leder. Sammen skal vi finne riktig vei for Åkerblå!

Emner

Kategorier


God fiskehelse, god fiskevelferd, godt miljø = nødvendige forutsetninger for en lønnsom og bærekraftig produksjon av oppdrettsfisk.

Kunnskapsbasert havhelse

Åkerblå AS skal være ledende på kunnskapsbasert havhelse og leverer tverrfaglig kompetanse innen fiskehelse, miljø og tekniske tjenester som skal vi gi våre kunder gode beslutningsgrunnlag for bærekraftig drift.

Åkerblå AS
Nordfrøyveien 413
7260 Sistranda
Norge