Pressemelding -

Kun 1/3 opplever at de kan styre sin egen arbeidshverdag

- Vi trenger en fornying av arbeidsmiljøloven, sier Paul Chaffey, administrerende direktør i NHO-foreningen Abelia. - Uavhengig av hvorvidt du har en turnusjobb eller du har en kontorjobb, er det å kunne styre sin egen arbeidshverdag et gode som etterlyses av medarbeidere.

En fersk undersøkelse fra Norstat viser at kun 29 prosent av de spurte opplever at de i stor- eller svært stor grad, kan styre sin egen arbeidssituasjon med hensyn til tid og sted for utførelse av arbeidet. Ikke overraskende er det kvinner (22 prosent) som svarer at de opplever lite fleksibilitet, mens 37 prosent av menn opplever at de kan styre arbeidshverdagen sin selv. Jo eldre du blir jo mer kan du selv bestemme over jobben din. Av de spurte er det i gruppen 50 + vi finner de som opplever at de har full kontroll (34 prosent). Det er trøndere som opplever at de har mest kontroll over arbeidshverdagen sin med 36 %, mens det er kun 25 % av vestlendingene som opplever det samme.

Norge har den høyeste sysselsettingen i verden blant kvinner. Når både menn og kvinner er representert i arbeidslivet, ofte i 100 %-stillinger, er fleksible ordninger en nødvendighet. – Å ikke kunne styre sin egen arbeidshverdag er hva som skaper utfordringer i logistikken for småbarnsforeldre, sier Chaffey. – Vi håper arbeidsministeren kan bidra til en reell likestilling gjennom å bidra til at familier kan ha en større fleksibilitet i arbeidslivet. Vi trenger et lovverk som er i tråd med det samfunnet det skal regulere, sier Chaffey.

Abelia har sendt et brev til arbeidsminister Hanne Bjurstrøm hvor vi ber om at arbeidsmiljølovens arbeidstidskapittel fornyes. - Loven må forenkles slik at den i større grad åpner for fleksibel arbeidstid. Alternativt må gruppen som er unntatt arbeidstidskapittelet, og som defineres som særlig uavhengige, utvides, avslutter Chaffey. Vi ber om et lovverk som ivaretar de ytre rammene – og som gir bedriften og den enkelte medarbeider større mulighet til å avtale disponering av tid og ressurser. Loven skal selvsagt beskytte arbeidstakere mot misbruk, men loven kan endres på en måte som gjør at disse hensynene fortsatt blir ivaretatt.

 

Kontakt:

Paul Chaffey , adm. direktør Abelia M: 916 43 863, paul.chaffey@abelia.no

Hilde Widerøe Wibe , Leder for kommunikasjon. M: 481 31 153, Hilde.wibe@abelia.no

 

- Abelia:

NHOs landsforening for teknologi- og kunnskapsbedrifter

ca 1100 medlemsbedrifter
ca 35 500 årsverk

 

Kontaktperson(er):

Leder for kommunikasjon - Hilde Widerøe Wibe Telefon:48131153 Mobil:
E-post:Hilde@abelia.no Administrerende direktør - Paul Chaffey Telefon:91643863 Mobil:
E-post:Paul.chaffey@abelia.no

LenkerEmner

  • Arbeidsliv

Kategorier

  • abelia
  • undersøkelse
  • nho-foreningen abelia

Kontakter

Hilde Widerøe Wibe

Pressekontakt Presseansvarlig +47 481 31 153