Nyhet -

Utdatert helseoppfølging av adopterte

Helsedirektoratet er i gang med å revidere et rundskriv som har stor betydning for helseoppfølging av adopterte barn i Norge.

Dette har Adopsjonsforum fått opplyst av Helsedirektoratet. Rundskriv IK-15/93 som i dag brukes som veileder ved norske helseinstitusjoner, ble sist oppdatert i 1993. Det mangler derfor oppdatert informasjon om en rekke nye helseutfordringer som kan ramme adopterte barn, blant annet Meticillinresistente gule stafylokokker(MRSA).

Kraftig forsinket
Beslutningen om å revidere rundskrivet ble tatt allerede i 2006, men prosessen er blitt kraftig forsinket. Hvor lang tid revisjonen vil ta, kan Helsedirektoratet ennå ikke gi opplysninger om.

Related links

Emner

  • Helse, sykepleie, legemiddel

Kategorier

  • adoptertes helse
  • mrsa
  • rundskriv ik-15-93
  • adopsjon
  • adopsjonsforum
  • adopterte
  • barn

Kontakter

Relatert innhold