Pressemelding -

Konferanse om fremtidens adopsjoner

Det frigis stadig færre spedbarn til internasjonal adopsjon. Barna som trenger nye foreldre nå og fremover, er gjerne større eller har helseutfordringer. Hvordan forbereder vi adopsjonssøkere på dette?

Dette er blant spørsmålene som skal diskuteres når Nordisk Adopsjonsråd (NAC) arrangerer sin Nordic Meeting-konferanse på Gardermoen Best Western Oslo Airport Hotell fra 24. til 26. september. NAC består bl.a. av alle de nordiske adopsjonsformidlerne:

Adopsjonsforum (N)
Verdens Barn (N)
InorAdopt (N)
Adoptionscentrum (S)
Barnen framför allt (S)
Barnens Vänner (S)
Familjeforeningen for International Adoption (FFIA) (S) 
Danish International Adoption (DIA) (DK)
Icelandic Adoption Society (IS) 
Interpedia (F)
Redd Barna (F)
Helsinki kommune (F)

NAC samles annethvert år i ett av de nordiske landene for å utveksle erfaringer fra adopsjonsarbeid og bidra til at de nordiske landene har en god adopsjonspolitikk. 

Andre tema på dagsorden er:

• Hva må til for å bli godkjent for adopsjon av større barn/barn med helseutfordringer (barn med særskilte omsorgsbehov)? Bør søkerne vurderes annerledes? Strengere?
• Hvilke behov har en familie som har adoptert barn med særskilte omsorgsbehov i etterkant? Bør det offentlige hjelpeapparatet komme sterkere på banen?

Blant de inviterte foredragsholderne kommer blant annet vararepresentant for Høyre på Stortinget, Iril Schau Johansen, for å fortelle om sin egen adopsjon av et større barn – som enslig mor.

Last ned programmet for Nordic Meeting 2015 her.

Related links

Emner

 • Sosiale spørsmål

Kategorier

 • iril schau johansen
 • adopsjonssøkere
 • nordic meeting 2015
 • særskilte omsorgsbehov
 • verdens barn
 • barn
 • adopterte
 • adopsjonstall
 • adopsjonsforum
 • adopsjon
 • InorAdopt
 • nordisk adopsjonsråd
 • nac
 • adopsjonsarbeid
 • adopsjonspolitikk
 • adopsjonsforening
 • adopsjonsformidlere

Adopsjonsforum er en humanitær forening som har internasjonal adopsjon som sitt hovedarbeidsfelt. Vårt utgangspunkt er at adopsjon skal være til barnets beste. Gjennom vår bistandsavdeling Bistand for barn, støtter vi også foreldreløse og forlatte barn som ikke er aktuelle for adopsjon.

Kontakter

Relatert innhold