Pressemelding -

Korona vil etterlate dype spor i tysk eksportvirksomhet

En ny konjunkturundersøkelse blant tyske utenlandsbedrifter viser at koronapandemien trolig vil sette dype spor og påvirke bedriftenes investeringsbeslutninger i en tid fremover. To av tre bedrifter forventer dårligere konjunktur lokalt og anser manglende etterspørsel som stor risiko de neste tolv månedene.

Over 4 000 tyske utenlandsbedrifter har deltatt i AHK World Business Outlook Sping 2020, en årlig undersøkelse som gjennomføres av Det tyske industri- og handelskammernettverket (DIHK) via dets rundt 140 globalt spredte utenlandshandelskamre (AHK).

80 prosent av de deltakende bedriftene forventer store tap i omsetning som direkte konsekvens av koronapandemien. 15 prosent går sågar ut fra at årsomsetningen vil mer enn halvere seg. Bare tre prosent forventer økt omsetning.

Lavere etterspørsel etter produkter og tjenester forventes av 58 prosent, mens 69 prosent forteller at reiserestriksjoner har innvirkning på forretningene og 47 prosent må droppe eller redusere sine investeringer.

– Når man vet hvor eksportavhengig tysk næringsliv og industri er, gir dette en pekepinn på hvordan konjunkturen kommer til være i nærmeste fremtid. Heldigvis har Tyskland hatt en fornuftig budsjettpolitikk de siste årene med relativt lav statsgjeld på omtrent 60 prosent, slik at staten nå kan bistå næringslivet med å komme seg gjennom krisen, sier administrerende direktør i Norsk-Tysk Handelskammer, Michael Kern.

Dårlige forretningsutsikter de neste tolv månedene

Halvparten av bedriftene forventer tilbakegang i forretninger de kommende tolv månedene, særlig i Europa og Nord-Amerika betraktes utsiktene som dårlig. Over halvparten av respondentene ønsker å redusere eller utsette investeringer – aldri har andelen vært så høy.

Mer enn to tredjedeler oppgir manglende etterspørsel som en stor risiko de kommende tolv månedene, mens en tredjedel forventer finansierings- og likviditetsproblemer grunnet tap av forretninger.

– Dette viser at de økonomiske konsekvensene av krisen kommer til å oppta oss mye lenger enn pandemiens varighet, kommenterer Volker Treier, sjef for utenrikshandel i DIHK.

Om bedriftene i undersøkelsen

AHK World Business Outlook er basert på en regelmessig DIHK-undersøkelse blant medlemsbedriftene i tyske utenlandshandelskamre, delegasjoner og representasjoner. 38 prosent av bedriftene som deltok kommer fra industri- og byggesektoren, 41 prosent fra tjenestesektoren og 21 prosent fra handel. Mindre bedrifter med færre enn 100 medarbeidere utgjør 52 prosent av respondentene. 24 prosent av svarandelen sysselsetter mellom 100 og 1 000 ansatte. Store selskaper med over 1 000 medarbeidere utgjør 24 prosent av svarandelen.

Her kan du lese et sammendrag av undersøkelsen på engelsk.

Om DIHK

Det tyske industri- og handelskammernettverket (DIHK – Deutsche Industrie- und Handelskammertag e. V.) representerer samtlige deler av tysk næringsliv. Tysklands 79 regionale handelskamre (IHK) ligger under DIHK, som igjen har millioner av bedrifter fra industri, handel og tjenesektoren som medlemmer. Norsk-Tysk Handelskammer (AHK Norwegen) er ett av 140 utenlandshandelskamre (AHK-er) i nettverket. 

Emner

  • Finans

Norsk-Tysk Handelskammer jobber for å styrke de norsk-tyske næringslivsforbindelsene og skape nettverk på tvers av landene. Som tjenesteyter tilbyr vi blant annet markedsrådgivning og messetjenester til norske og tyske bedrifter som ønsker å bygge opp og utvide sine forretningsforbindelser i begge land. Som medlemsorganisasjon har vi et bredt nettverk av bedrifter innen norsk og tysk næringsliv.

Kontakter

Sarah Becker-Kraft

Pressekontakt +47 22 12 82 22