Gå videre til innhold
Foto: Adobe Stock
Foto: Adobe Stock

Pressemelding -

​Nels Thorsten Herbert valgt til leder for bilateral arbeidsgruppe for hydrogen

Onsdag 3. mars 2021 ble Thorsten Herbert fra Nel Hydrogen valgt til talsperson for norsk-tysk arbeidsgruppe for hydrogen.

Om en fullverdig verdikjede for hydrogen skal realiseres, er bedre koordinering på tvers av landegrenser nødvendig. Den norsk-tyske arbeidsgruppen er etablert for å utforske potensialet for økt hydrogensamarbeid mellom Norge og Tyskland og skal bidra til å senke barrierene for utveksling av hydrogen og teknologi mellom landene.

Thorsten Herbert, direktør for markedsutvikling og myndighetskontakt i Nel Hydrogen, er valgt til talsperson for gruppen.

– Thorsten har 19 års erfaring fra å bygge opp hydrogenindustrien i Tyskland, blant annet fra General Motors og det tyske finansieringsorganet for alternative drivstoff, NOW GmbH. Gjennom sitt solide bransjenettverk i Tyskland og daglige virke i norske Nel Hydrogen, er Thorsten riktig person til å lede denne gruppen, kommenterer Michael Kern, administrerende direktør i Norsk-Tysk Handelskammer.

Hydrogen – siste brikke i det grønne puslespillet

– På tross av økt politisk ambisjonsnivå er det fremdeles mange utfordringer som må løses for å etablere hydrogen som den siste brikken i puslespillet i Europas grønne deal. Teknologien finnes allerede, men det behøves tiltak for å oppnå industrialisering og skalering av hydrogen-teknologi som kan senke kostnadene ytterligere. Ikke minst må det utvikles en infrastruktur for transport og sikker lagring av hydrogen. Arbeidsgruppen er en egnet plattform for diskusjon om hvordan slike utfordringer konkret bør løses og er samtidig et verdifullt nettverk for bedrifter som søker partnere til FoU- eller utbyggingsprosjekter, sier Herbert.

Foto: Thorsten Herbert, direktør for markedsutvikling og myndighetskontakt i Nel ASA

Som tilrettelegger for bilateralt økonomisk samarbeid er Norsk-Tysk Handelskammer administrator av arbeidsgruppen. Det legges til rette for diskusjoner om konkrete utfordringer som må løses for å realisere det fulle potensialet for hydrogenproduksjon og -bruk både i Tyskland og Norge. Gruppen består av 17 representanter fra norske og tyske bedrifter.

– Nå som vi grunnet reiserestriksjoner i forbindelse med Covid-19 ikke har mulighet til å utveksle informasjon på fysiske arrangementer, er fora som dette viktigere enn noensinne. Jeg ser fram til å lede arbeidsgruppen i tiden som kommer, sier Herbert. 

Emner


Norsk-Tysk Handelskammer jobber for å styrke de norsk-tyske næringslivsforbindelsene og skape nettverk på tvers av landene. Som tjenesteyter tilbyr vi blant annet markedsrådgivning og messetjenester til norske og tyske bedrifter som ønsker å bygge opp og utvide sine forretningsforbindelser i begge land. Som medlemsorganisasjon har vi et bredt nettverk av bedrifter innen norsk og tysk næringsliv.

Pressekontakt

Martin Rechsteiner

Martin Rechsteiner

Pressekontakt Pressekontakt

Norsk-Tysk Handelskammer

Vi jobber for å styrke de norsk-tyske næringslivsforbindelsene og hjelper norske og tyske selskaper med å skape forretningsmuligheter i begge land.

Norsk-Tysk Handelskammer
Drammensveien 111B
0273 Oslo
Norge
Besøk våre andre nyhetsrom