Gå videre til innhold
Effekter av oljesøl på torsk i Lofoten

Nyhet -

Effekter av oljesøl på torsk i Lofoten

En ny rapport fra Akvaplan-niva beskriver resultater fra forskning på effekter av oljesøl på torsk i Lofoten. Beregningene er gjennomført ved hjelp av modellsystemet SYMBIOSES. Rapporten oppsummerer resultatene fra en rekke simulerte oljeutslipp i det marine økosystemet utenfor Lofoten og den beskriver modellens oppbygging. Partnere i prosjektet er Akvaplan-niva, Havforskningsinstituttet, SINTEF, og UiT – Norges Arktiske Universitet. 

Link til pdf versjon av rapporten nedenfor. 

Emner

Kategorier

Kontakter

Trude Borch

Trude Borch

Pressekontakt Seniorrådgiver +47 979 65 179

Fra forskning til verdiskaping

Akvaplan-niva AS er et forsknings- og rådgivingsselskap i NIVA-gruppen (Norsk institutt for vannforskning). NIVA-gruppen består av stiftelsen NIVA, og de heleide datterselskapene Akvaplan-niva AS, NIVA Chile og NIVA China Ltd med over 400 ansatte og sterke fagmiljø. Akvaplan-niva har hovedkontor i Framsenteret i Tromsø og kontorer i Alta, Bodø, Trondheim, Oslo, Bergen og Reykjavik. Vi har pr i dag 130 ansatte. Vår forskningsstasjon FISK ligger på Kvaløya, ca 2 mil fra Tromsø sentrum.

Vi tilbyr rådgivningstjenester og FoU-bistand innen akvakultur for alle vann-tilknyttede miljøutfordringer. Forskning er en meget viktig del av vår virksomhet og våre forskere har kompetanse innen biologi, økologi, økotoksikologi, kjemi og oseanografi. Våre viktigste kundegrupper er havbruksnæringen, energi-sektoren og ulike forskningsfond. Akvaplan-niva er ISO 9001 sertifisert og har egne kjemiske og biologiske laboratorier som er akkreditert i henhold til anerkjente standarder.

Akvaplan-niva
Hjalmar Johansens gate 14
9007 Tromsø
Norway