Gå videre til innhold

Nyhetsarkiv

Sensoren UVP6 montert i en vanntank på VESO Aqualab (Photo: Ragnhild Pettersen/Akvaplan-niva)

FHF prosjektet e-Lice: To laboratorieforsøk med optisk sensor i vanntanker med lakselus

I FHF-prosjektet e-Lice skal vi teste om vi kan anvende den optiske sensoren UVP6 til å utvikle et sanntids overvåkingssystem for lakselus. Sensoren kan ta tusenvis av høykvalitets foto i et avgrenset vannvolum. Før sensoren skal settes ut i felt så har vi testet den gjennom to forsøk med lakselus i ulike stadier i vanntanker på VESO Aqualab. I en kort film beskriver vi hvordan vi gjennomførte de

On the screen representatives from partners AIR Centre - Atlantic International Research Centre, C.S.C.S., IOPAN and Akvaplan-niva. In the room from the left Pierre Priou, Kanchana Bandara and Conrad Helgeland, all Akvaplan-niva (Photo: Trude Borch)

Fatty feed - kick off for CliN-BluFeed on the lookout for Calanus for fish feed

Yesterday was the kick-off for the CliN-BluFeed project funded by Horizon Europe, Sustainable Blue Economy Partnership (SBEP). This was a hybrid meeting and all partner institutions participated. There was a thorough go through of the many and important tasks in the project. Not least there was a focus on the upcoming scientific cruise to the Lofoten and Vesterålen area on which there will be impo

Linda Simensen fra Akvaplan-niva på besøk i Alaska (Foto: Akvaplan-niva).

Samarbeid for en bærekraftig utvikling i Arktis - refleksjoner etter et Alaska-besøk

Verden står overfor store utfordringer, på mange ulike fronter. Vi kan ikke fortsette i samme spor, men må både innføre ny teknologi, nye metoder og nye produkter og tjenester. Endring er imidlertid krevende. Nye impulser og oppdatert kunnskap er viktig, og samarbeid blir en forutsetning for å lykkes.
Akvaplan-nivas visjon er "Fra forskning til bærekraftig verdiskaping". Å gå fra forskningsba

Vis mer

Fra forskning til verdiskaping

Akvaplan-niva AS er et forsknings- og rådgivingsselskap i NIVA-gruppen (Norsk institutt for vannforskning). NIVA-gruppen består av stiftelsen NIVA, og de heleide datterselskapene Akvaplan-niva AS, NIVA Chile og NIVA China Ltd med over 400 ansatte og sterke fagmiljø. Akvaplan-niva har hovedkontor i Framsenteret i Tromsø og kontorer i Alta, Bodø, Trondheim, Oslo, Bergen og Reykjavik. Vi har pr i dag 130 ansatte. Vår forskningsstasjon FISK ligger på Kvaløya, ca 2 mil fra Tromsø sentrum.

Vi tilbyr rådgivningstjenester og FoU-bistand innen akvakultur for alle vann-tilknyttede miljøutfordringer. Forskning er en meget viktig del av vår virksomhet og våre forskere har kompetanse innen biologi, økologi, økotoksikologi, kjemi og oseanografi. Våre viktigste kundegrupper er havbruksnæringen, energi-sektoren og ulike forskningsfond. Akvaplan-niva er ISO 9001 sertifisert og har egne kjemiske og biologiske laboratorier som er akkreditert i henhold til anerkjente standarder.

Akvaplan-niva
Hjalmar Johansens gate 14
9007 Tromsø
Norway