Gå videre til innhold
Stig W. Seljeseth svarthvitt

Bilde -

Stig W. Seljeseth svarthvitt

Adm. dir. i Ambita
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Kreditering: Julia Marie Naglestad
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 872 x 1280, 174 KB
Last ned

Tags


Ambita jobber med digitaliseringsløsninger for eiendomsmarkedet, og utvikler markedsledende løsninger og informasjonstjenester basert på eiendomsdata. Selskapet står blant annet bak Norges største handelsportal for eiendomsinformasjon, Infoland, og løsninger for elektronisk tinglysing. 

Vår ambisjon er å bidra med løsninger som sikrer et åpent, sikkert og smidig eiendomsmarked for alle.

Ambita har eierskap i flere selskaper - Boligmappa AS (92,3%), Alva Technologies AS (68,8%), Supertakst (13%) og 4CastGroup / Prognosesenteret (51%).

Følg oss gjerne og få informasjon om eiendomsmarkedet, teknologi og digitalisering.

Pressekontakt

Stig W. Seljeseth

Stig W. Seljeseth

Pressekontakt Administrerende direktør 900 55 352