Gå videre til innhold
I fjor økte antall døgndoser reseptlegemidler med 2,2 prosent fra året før, til 541 doser pr. innbygger i gjennomsnitt. Dette tilsvarer at hver nordmann tar 1,5 medisindoser hver eneste dag, hele året.
I fjor økte antall døgndoser reseptlegemidler med 2,2 prosent fra året før, til 541 doser pr. innbygger i gjennomsnitt. Dette tilsvarer at hver nordmann tar 1,5 medisindoser hver eneste dag, hele året.

Pressemelding -

5 700 kroner pr nordmann til legemidler i 2020

Vi brukte i gjennomsnitt legemidler for 5 690 kroner hver i 2020. Det er en økning på i overkant av fem prosent fra året før.

Av de 5 690 kroner vi i gjennomsnitt brukte hver til legemidler i fjor, betalte vi bare omkring 1 300 kroner av egen lomme. Av dette brukte vi 570 kroner på reseptfrie legemidler i apotek.

De eldste bruker mest
I fjor økte antall døgndoser reseptlegemidler med 2,2 prosent fra året før, til 541 doser pr. innbygger i gjennomsnitt. Dette tilsvarer at hver nordmann tar 1,5 medisindoser hver eneste dag, hele året. Forbruket av reseptpliktige legemidler pr. innbygger har økt med 22 prosent siden 2010.

Det er store forskjeller i legemiddelbruken mellom ulike aldersgrupper. Mens befolkningen over 70 år i gjennomsnitt bruker 4,3 legemiddeldoser daglig, bruker 50-69-åringene 2,2 doser. At det blir flere eldre er derfor en viktig forklaring på hvorfor befolkningen i gjennomsnitt bruker flere legemidler. Fra 2010 til 2020 har folketallet i Norge økt med 10 prosent, mens befolkningen over 70 år har økt med 31 prosent.

– At legemiddelbruken har økt med over 20 prosent siden 2010, er et forvarsel om den utviklingen vi står foran når antallet eldre i Norge øker kraftig de neste tiårene. Med flere legemidler pr. pasient, blir det ekstra viktig at pasientene får den veiledningen de trenger for å få maksimal effekt av de legemidlene de bruker. Dårlig effekt er dårlig ressursbruk. Apotekene kan spille en avgjørende rolle for å sikre pasientene trygg og riktig legemiddelbruk, sier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen.

Helsetjenester som tilbys i apotekene som inhalasjonsveiledning og medisinstart, er eksempler på viktige bidrag til riktig legemiddelbruk, i tillegg til all den veiledningen som hver dag gis til pasienter som henter ut medisinene sine.

Legemidler ved hjerte- og karlidelser mest brukt
Fem av de ti mest bruke legemidlene er til forebygging eller behandling av hjerte- og karlidelser. Ifølge tall fra Reseptregisteret var det 600 000 personer som hentet ut kolesterolsenkende legemidler, som atorvastatin, fra apotek i 2019. 350 000 personer brukte acetylsalisylsyre.

Virkestoff (eksempel på legemiddel) Behandling av… Mill. DDD
Atorvastatin (Lipitor) Høyt kolesterol 208,6
Acetylsalisylsyre (Albyl-E) Hjerte-/ karlidelser 112,3
Kandesartan (Atacand) Høyt blodtrykk 76,5
Amlodipin (Norvasc) Høyt blodtrykk 73,1
Paracetamol (Paracet) Smerte 72,4
Cetirizin (Zyrtec) Allergi 70,8
Pantoprazol (Somac) Reflukssykdom 63,4
Desloratadin (Aerius) Allergi 58,3
Ramipril (Triatec) Høyt blodtrykk 57,4
Kolekalsiferol (Divisun) D-vitaminmangel 54,6

Tabell 1: De 10 mest brukte legemidlene målt i Definerte døgndoser (DDD) – 2020

Legemidler for 30,5 milliarder kroner
Ved utgangen av 2020 var det 988 apotek i Norge. Apotekene hadde en total omsetning på 40,2 milliarder kroner i fjor, en økning på 6,9 prosent fra 2019. Legemidlene sto for 30,5 milliarder av omsetningen. Av dette utgjør reseptlegemidlene 27,4 milliarder kroner. 

– Forbruket av legemidler har hatt en stabil vekst på omkring to prosent årlig over flere år, men har vært litt økende de siste årene. Omsetningen har økt mer enn forbruket. Det er særlig to forklaringer på dette. For det første blir det tatt i bruk flere nye, kostbare legemidler. Dette betyr bedre behandling for pasientene, men også økte legemiddelutgifter, forklarer Oddbjørn Tysnes i Apotekforeningen.

For det andre ser man fortsatt effekter av den svake norske kronen.

- Når norske legemiddelpriser baseres på prisene ute i Europa, slår den svake kronen rett inn i prisene her i landet, sier Tysnes.

Han understreker at selv om omsetningen øker i apotekene, går det meste av dette videre til legemiddelprodusentene i form av høyere priser og til staten i form av merverdiavgift.

Legemiddel mot blodpropp har høyest omsetning
På toppen av listen over de mest omsatte legemidlene i 2020 finner vi apixaban, som brukes til forebygging av blodpropp mv. Nummer to på listen, pembrolizumab, er et legemiddel til behandling av hudkreft. 

De ti mest omsatte legemidlene sto for 12 prosent av alt salg av reseptlegemidler. Se hele listen under: 

Virkestoff (eksempel på legemiddel) Omsetning Mill. kr.
Apixaban (Eliquis) 741
Pembrolizumab (Keytruda) 386
Lenalidomid (Revlimid) 369
Paracetamol (Paracet) 367
Nivolumab (Opdivo) 292
Rivaroksaban (Xarelto) 263
Nikotin (Nicorette) 248
Vedolizumab (Entyvio) 233
Fingolimod (Gilenya) 230
Aflibercept (Eylea) 218

Tabell 2: De 10 legemidlene med høyest omsetning i 2020.

Emner

Kategorier


Om Apotekforeningen

Apotekforeningen er bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge og deres eiere. 

Alle apotek, både privat eide og de offentlig eide sykehusapotekene, er medlemmer av Apotekforeningen. Alle medlemsgrupper er representert i Apotekforeningens styre. 

Apotekforeningen arbeider med apotekfaglig utvikling, næringspolitikk, teknologi og e-helse, samt formidler kunnskap om bransjen. Vi ivaretar også mange praktiske funksjoner for medlemmene våre. 

Kontakter

Jostein Soldal

Jostein Soldal

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Pressekontakt og kommunikasjon +47 91198662

Bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge

Apotekforeningen er bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge og deres eiere.

Alle apotek, både privat eide og de offentlig eide sykehusapotekene, er medlemmer av Apotekforeningen. Alle medlemsgrupper er representert i Apotekforeningens styre.

Apotekforeningen
Slemdalsvn. 1
0369 Oslo
Norway