Gå videre til innhold
7 av 10 nordmenn ønsker at apotekene kan tilby flere helsetjenester, så de slipper å oppsøke fastlegen for enkel hjelp med helsen.
7 av 10 nordmenn ønsker at apotekene kan tilby flere helsetjenester, så de slipper å oppsøke fastlegen for enkel hjelp med helsen.

Pressemelding -

Nordmenn ønsker mer kunnskap om legemidlene de bruker

Ifølge Kantars Helsepolitiske barometer svarer halvparten av befolkningen at de ønsker mer kunnskap om legemidlene de bruker. Det ønsker de for å sikre best mulig effekt.

37 prosent svarer at legen må bruke mer tid til å forklare om legemidlene, mens 15 prosent mener at apotekene må tilby en strukturert legemiddelsamtale. I samme undersøkelse, som legges frem 13. april, svarer 86 prosent at de får gode råd om legemidler og hvordan de skal brukes på apoteket.

Dør av feil legemiddelbruk
– Alle farmasøyter skal gi råd og veiledning når pasientene henter ut reseptbelagte legemidler. Men med en strukturerte legemiddelsamtaler kan de avdekke mer alvorlige forhold, som bivirkninger eller interaksjoner, sier Per T. Lund, administrerende direktør i Apotekforeningen.

Mange hundretusen nordmenn får ikke optimal effekt av legemidlene sine, og omkring 1000 personer dør hvert år av feil legemiddelbruk. Apotekene kan bidra til å redusere disse problemene.

– Gjennom å motivere pasienten til å starte opp legemiddelbehandlingen, og diskutere hvordan bivirkninger kan reduseres, kan apotekfarmasøytene gjøre det lettere for pasienten å fortsette behandlingen legen har anbefalt. Slik oppstartsveiledning i apotek, som vi har kalt Medisinstart, gir gode resultater, mener Lund.

Kantars Helsepolitiske barometer viser også at 71 prosent av de spurte ønsker at apotekene kan tilby flere helsetjenester som vaksinering og veiledningssamtaler, så de ikke trenger å oppsøke fastlegen for enkel hjelp med helsen.

– Apotekene i Norge har god erfaring med å tilby oppstartsveiledning til hjerte- og karpasienter som starter med ny legemiddelbehandling, avslutter Lund.

Oppsummering av resultater:

  • 37 % mener at legen må bruke mer tid til å forklare om legemidlene
  • 21 % mener at pakningsvedlegget må bli enklere
  • 15 % mener at apotekene må tilby en strukturert samtale om legemidlene man bruker
  • 86 % opplever at de får gode råd om legemidler og hvordan de skal brukes på apoteket
  • 71% ønsker at apotekene kan tilby flere helsetjenester, så de slipper å oppsøke fastlegen for enkel hjelp med helsen
  • 75% synes det er greit at apotekfarmasøyter kan fornye resepter på enkelte legemidler til behandling av kroniske sykdommer, 21% mener det er legen som må gjøre det

__________________________________________________________________________________

Om helsepolitisk barometer:
Formålet med undersøkelsen er å kartlegge befolkningens holdninger i helsepolitiske spørsmål. Undersøkelsen er gjennomført i perioden 11. desember 2020 –12. januar 2021. 2056 personer har besvart undersøkelsen, som er representativt for befolkningen over 18 år. Estimert feilmargin: +/-2,2 %-poeng.

Emner

Tags


Om Apotekforeningen

Apotekforeningen er bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge og deres eiere. 

Alle apotek, både privat eide og de offentlig eide sykehusapotekene, er medlemmer av Apotekforeningen. Alle medlemsgrupper er representert i Apotekforeningens styre. 

Apotekforeningen arbeider med apotekfaglig utvikling, næringspolitikk, teknologi og e-helse, samt formidler kunnskap om bransjen. Vi ivaretar også mange praktiske funksjoner for medlemmene våre. 

Pressekontakt

Jostein Soldal

Jostein Soldal

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Pressekontakt og kommunikasjon +47 91198662

Relatert materiale