Gå videre til innhold
Fungerende instituttleder Anne Berit Walter forteller at de har et godt studiemiljø og at OsloMet søker om å få etablert en toårig master som påbygging til bachelor i farmasi.
Fungerende instituttleder Anne Berit Walter forteller at de har et godt studiemiljø og at OsloMet søker om å få etablert en toårig master som påbygging til bachelor i farmasi.

Pressemelding -

OsloMet på topp blant årets søkere til farmasiutdanningene

Antall førstevalgssøkere til farmasi er stabilt sammenlignet med fjoråret, men når det gjelder studiested er det store forskjeller. Mest populært blant årets førstevalgssøkere er OsloMet.

Det viser ferske tall fra samordna opptak.

Anne Berit Walter, fungerende instituttleder ved institutt for naturvitenskapelige helsefag på OsloMet, forteller at de får tilbakemeldinger fra både nåværende og tidligere studenter at undervisningen og oppfølgingen er bra, og at den nye studieplanen gir en god ramme for utdanningen.

– Vi har et godt studiemiljø her på OsloMet, vi kan jo håpe at det er godt kjent og at noen av våre studenter er gode ambassadører, sier Walter, som også nevner at de hadde lavere søkertall i fjor på grunn av endrede opptakskrav.

Hun sier videre at OsloMet er et nytt universitet, at det er en god driv der og at det fører til mye oppmerksomhet rundt dem i media.

– Vi har også fått ekstra drahjelp med oppmerksomhet rundt NRK-serien Blank der to av hovedpersonene studerer farmasi her på OsloMet, sier hun.

Ønsker å bli i hovedstaden
Antall førstevalgssøkere til farmasi har de to siste årene ligget stabilt på rundt 650 søkere. I fjor ønsket flere å studere farmasi i Tromsø. I år har dette snudd og hele 278 søkte seg til OsloMet. En økning på ca. 30 prosent.

Det kan ha en sammenheng med at farmasiutdanningen ved OsloMet søker om å få etablert en toårig master som påbygging til bachelor.

– Mange av våre studenter ønsker å få denne muligheten til å ta master her i Oslo istedenfor å reise ut av byen, sier Walter.

Økning fra i fjor
Totalt har 2893 søkt seg til farmasiutdanningen i år mot 2757 i fjor. Det er administrerende direktør Per T. Lund i Apotekforeningen svært fornøyd med.

– Det er gledelig å se at flere søker seg til farmasiutdanningene. Som tallene fra Samordna opptak viser har spesielt bachelorutdanningene i farmasi fått et oppsving fra i fjor. Det kan tyde på søkerne har tilpasset seg de nye opptakskravene, sier Lund.

– Det er fortsatt mangel på farmasøyter i Norge. For å møte eldrebølgen og befolkningens økende legemiddelbruk, trenger vi flere farmasøyter som kan informere om og sikre riktig legemiddelbruk, avslutter Lund. 

Emner

Kategorier

Regions


Om Apotekforeningen

Apotekforeningen er bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge og deres eiere. 

Alle apotek, både privat eide og de offentlig eide sykehusapotekene, er medlemmer av Apotekforeningen. Alle medlemsgrupper er representert i Apotekforeningens styre. 

Apotekforeningen arbeider med apotekfaglig utvikling, næringspolitikk, teknologi og e-helse, samt formidler kunnskap om bransjen. Vi ivaretar også mange praktiske funksjoner for medlemmene våre. 

Pressekontakt

Jostein Soldal

Jostein Soldal

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Pressekontakt og kommunikasjon +47 91198662

Bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge

Apotekforeningen er bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge og deres eiere.

Alle apotek, både privat eide og de offentlig eide sykehusapotekene, er medlemmer av Apotekforeningen. Alle medlemsgrupper er representert i Apotekforeningens styre.

Apotekforeningen
Slemdalsvn. 1
0369 Oslo
Norway