Gå videre til innhold
Over 25 000 nordmenn har allerede tatt influensavaksinen i apotek denne høsten.
Over 25 000 nordmenn har allerede tatt influensavaksinen i apotek denne høsten.

Pressemelding -

Rekordmange tar influensavaksinen i apotek

I løpet av snaue to uker har mer enn 25 000 personer fått influensavaksinen i et apotek. Det er over 40 prosent flere enn på samme tid i fjor.

Samtidig viser tall fra FHI at færre tok influensavaksinen i fjor enn året før. Over 5000 personer ble innlagt på sykehus forrige influensasesong. Tallene for vaksinering i apotek kan tyde på at trenden har snudd igjen i år.

I fjor ble 20 prosent av alle influensavaksiner satt i apotekene. Også mange av dem som er i risikogruppene velger å bruke apotek til vaksinering. Omtrent 2/3 av dem som har tatt influensavaksinen i apotek i år, er over 65 år.

– Det er bekymringsfullt at antallet som tar vaksinen går ned. Spesielt gjelder dette dem som er i risikogruppene. Flere blir syke, og får komplikasjoner. Når mange blir influensasyke, øker belastningen på helsetjenesten. Med høyere vaksinasjonsdekning kunne mange innleggelser og legekontakter vært unngått, mener fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen.

Hun mener også at det er bekymringsfullt at vi i Norge ikke oppnår ønsket vaksinasjonsdekning blant helsepersonell.

De siste årene har befolkningens kunnskap om at apotek kan rekvirere og sette vaksiner, økt kraftig. Mange velger apotek fordi de er lett tilgjengelig, uten timebestilling og med lange åpningstider.

– Vi håper og tror apotekene kan bidra til at flere tar influensavaksinen i år. 1000 apotek over hele landet er klare, og har vaksinene på lager, forteller Andresen.

Related links

Emner

Kategorier

Regions


Om Apotekforeningen

Apotekforeningen er bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge og deres eiere. 

Alle apotek, både privat eide og de offentlig eide sykehusapotekene, er medlemmer av Apotekforeningen. Alle medlemsgrupper er representert i Apotekforeningens styre. 

Apotekforeningen arbeider med apotekfaglig utvikling, næringspolitikk, teknologi og e-helse, samt formidler kunnskap om bransjen. Vi ivaretar også mange praktiske funksjoner for medlemmene våre. 

Kontakter

Jostein Soldal

Jostein Soldal

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Pressekontakt og kommunikasjon +47 91198662

Bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge

Apotekforeningen er bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge og deres eiere.

Alle apotek, både privat eide og de offentlig eide sykehusapotekene, er medlemmer av Apotekforeningen. Alle medlemsgrupper er representert i Apotekforeningens styre.

Apotekforeningen
Slemdalsvn. 1
0369 Oslo
Norway