Skip to main content

Arkitektbedriftenes bransjetermometer

Pressemelding   •   des 03, 2020 08:50 CET

Over 30 prosent av medlemmene opplever stans i og/eller dårlig tilgang til nye prosjekter. Foto: iStock

Arkitektbedriftenes nyeste bransjetermometer

Arkitektbedriftenes bransjetermometer sendes til daglig leder i alle våre medlemsbedrifter, hvilket dekker om lag 90 prosent av alle arkitektkontorer i Norge. Undersøkelsene er utført jevnlig siden pandemien begynte, og med gjentakende spørsmål siden uke 19. I tillegg til spørsmål rundt oppdragsmengde, kontordrift og personalsituasjon tas også tidsaktuelle problemstillinger opp.

OPPDRAGSSITUASJONEN
Siden uke 19 har antallet medlemmer som melder om normal drift steget jevnt, og nådde toppen i uke 43 med 66,4 prosent. I nyeste måling er dette redusert til 59,1. De forskjellige svaralternativene som peker på utfordringer av forskjellig karakter, har gått svakt nedover hele tiden, men har nå fått en liten oppsving. Neste måling blir viktig for å se om denne trenden fortsetter.

At over 30 prosent av medlemmene nå opplever stans i og/eller dårlig tilgang til nye prosjekter er problematisk, og noe Arkitektbedriftene tydelig kommuniserer overfor myndighetene.

Helt siden uke 19 er det det private markedet som opplever mest stans i prosjekter og/eller prosjekttørke. Dette er imidlertid på bedringens vei, nesten 20 prosentpoeng færre medlemmer fremhever nå stans eller tørke i det private, sammenlignet med da målingene begynte.

Stans eller tørke i det offentlige markedet øker jevnt. Siden uke 19 er antallet medlemsbedrifter som melder om dette mer enn doblet, fra 21,8 til 46,6 prosent. Dette er også noe som kommuniseres overfor myndighetene, dog med vekslende gehør.

PERMITTERINGER OG OPPSIGELSER
Man kan alltid velge om man vil se tall fra den positive eller den negative siden. At nesten 80 prosent av arkitektkontorene ikke har permittert er selvsagt bra, men at de resterende over 20 dessverre har måttet permittere er den siden av saken en arbeidsgiverforening er nødt til å gi ekstra fokus.

Siden i vår har prosentandelen som må permittere gått ned, en reduksjon med over 10 prosentpoeng. Det nyeste termometeret viser dog en liten økning, men den er innenfor feilmarginen. Nedgang i permitteringer må imidlertid ses i sammenheng med oppsigelser, som dessverre øker. Nesten 10 % av arkitektkontorene har måttet si opp ansatte. Fra 2,5 prosent i uke 19 har det altså nær firedoblet seg.

OFFENTLIGE HJELPEPAKKER
Arkitektbedriftenes undersøkelse har mange svaralternativer. De aller fleste svarer at de ikke kommer til å søke, hvilket stemmer godt med nær 60 prosent normal drift. En stor andel medlemmer har ikke søkt ennå, mens 13,5 prosent har søkt og fått støtte i forskjellig grad. Kun 1,1 prosent har fått helt avslag.

Over tid ser vi at andelen som ikke kommer til å søke ligger noenlunde jevnt på halvparten. Antallet som har søkt og fått støtte øker gradvis, selv om det fortsatt er en lav andel.

FREMTIDSUTSIKTER
Langt de fleste av Arkitektbedriftenes medlemmer, 54,4 prosent, ser for seg å komme tilbake dit man var før pandemien. 18,9 ser for seg at det faktisk vil gå bedre, mens 26,7 tror de vil være svekket sammenliknet med før korona.

Over tid fra uke 19, har vi sett at troen på å komme tilbake til normalen holder seg noenlunde stabil på mellom 50 og 60 prosent. Arkitektkontorer som tror bedriften vil være svekket har gått stødig nedover, frem til nå hvor den gjør et lite hopp oppover. Igjen blir neste måling avgjørende for å vise om den positive trenden er i ferd med å snu, eller om dette bare er et lite avvik.

Vi ser også at antallet som tror de må legge ned nå er på null, men det må nok dessverre tolkes dithen at bedriftene som tidligere hat svart dette, nå ikke lenger eksisterer og således ikke har kunnet besvare undersøkelsen.

KOMMUNALE PROSJEKTER
Arkitektbedriftene har over tid sett en tendens til økende stans/oppdragstørke i det offentlige, hvilket ikke stemmer overens med situasjonen slik de relevante myndigheter fremstiller den. Derfor har vi over to undersøkelser kartlagt situasjonen i kommunene.

Av de medlemmer som jobber med kommunale prosjekter, svarer 44,2 prosent at det nå er færre eller ingen slike på markedet. Dette er en økning fra uke 43. Tendensen er altså styrket i dette termometeret.

På spørsmål om når de kommunale prosjektene kom ut på markedet svarer 11,6 prosent at ingen kommer ut. I tillegg svarer 16,8 at det kun er snakk om små oppgaver.

Arkitektbedriftene vil gjennomføre enda en undersøkelse før året er omme.
Hele rapporten og flere detaljer ligger på Arkitektbedriftenes hjemmesider www.arkitektbedriftene.no.

På vegne av våre medlemsbedrifter skal vi være en tydelig, engasjert og troverdig stemme i byggenæringen og i det offentlige ordskiftet. Faglig sterke og lønnsomme medlemsbedrifter bidrar til en arkitektbransje som leverer kvalitet, verdi og innovasjon til beste for byggherre, bruker og samfunn.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.