Gå videre til innhold
Medieindustrien i Bergensområdet genererer bedre resultater enn liknende miljøer rundt om i landet. Foto: MAD Arkitekter/R. Hjortshøj
Medieindustrien i Bergensområdet genererer bedre resultater enn liknende miljøer rundt om i landet. Foto: MAD Arkitekter/R. Hjortshøj

Pressemelding -

Media City i Bergen får heder i nasjonal arkitektursamling

Media City Bergen er en internasjonal kunnskaps- og næringsklynge sentralt plassert i byen. Sammenslåingen av en rekke mediebedrifter i tilpassede lokaler har økt graden av innovasjon og produktivitet betraktelig. MAD arkitekter sto bak programmering og prosjektering.

Medieklyngen har sitt utspring fra miljøet rundt TV2 på Nøstet. Her utviklet det seg et næringsmiljø (klynge) bestående av medieselskaper innenfor områder som kringkasting, medieteknologi, journalistikk, animasjon, grafikk, robotikk, spillutvikling og film. Høsten 2011 bestemte TV2, NRK, Vizrt, Bergens Tidene, Bergensavisen og Universitetet i Bergen seg for å samlokalisere sine rundt 1 500 ansatte under ett og samme tak. For å dekke behovet til de aktuelle bedriftene ville klyngen trenge et bygg på 30 000 m2. Med ambisjoner også om å være ledende på miljø, utlyste bedriftene en arkitektkonkurranse med et tydelig budskap: «Vi skal ha et nytt hovedkvarter. Pitch oss det beste dere har!»

Arkitektur som skaper verdi
Arkitektur skaper verdi er et nasjonalt prosjekt i regi av Arkitektbedriftene i Norge. Ønsket er å formidle de sosiale, miljømessige og økonomiske verdiene gode byggeprosjekter skaper for oppdragsgiver, brukere av bygg, og samfunnet som helhet, samt hvordan arkitektur kan brukes som et verktøy i utviklingen av et mer bærekraftig samfunn.

Ved Media City Bergen trekkes blant annet frem:

  • Innovasjonsboost
  • Høy score på trivsel blant de ansatte
  • Gjenbruk av materialer ga redusert klimagassutslipp
  • Reduksjon i eiendomskostnader

Sosial verdi
Samlokaliseringen av noen av Norges største mediebedrifter muliggjør kommunikasjon, interaksjon, kunnskapsdeling og nye arbeidsformer internt og på tvers av ulike aktører. At de ansatte ser hverandre, treffes i lunsjen og har pauser sammen, øker innovasjonen i og mellom selskapene. En undersøkelse gjort i 2018 viste at de ansatte hadde veldig høy score på trivsel. UiB har hatt en klar økning i interessen for fagene sine etter at de flyttet inn i bygget.

Byggene har blitt en attraksjon og destinasjon for små og store mediebedrifter, deres besøkende og byens innbyggere. Media City Bergen har etablert nytt liv i en del av Bergen sentrum folk flest ikke oppsøkte. Media City Bergen blitt et skandinavisk ikon som setter Bergen på kartet, noe som passer godt med målet om å bli Nordens medieby.

Miljøverdi
Ved å transformere og bygge videre på den allerede eksisterende betongstrukturen, sparte man 6242 tonn CO2, tilsvarende nesten 50 000 flyturer tur/retur Trondheim. Nærhet mellom funksjoner og medarbeidere reduserer transportutgiftene og gir mulighet til en mer effektiv utnyttelse av felles ressurser.

Bygget er BREEAM-sertifisert til nivået Very Good, og det oppnår høye ytelser med tanke på gjenbruk, materialvalg, dagslys, bygningsfysikk, transport og energikonsept. Arkitektene fra MAD valgte gjennomgående miljøriktige materialer med lang levetid. Hele prosjekteringsgruppa hadde også høyt fokus på logistikk og avfallshåndtering på byggeplass. Valget om å redusere parkeringskjellerens kapasitet til kun utrykningskjøretøy, samt etableringen av sykkelparkeringer, legger opp til at brukerne i meget liten grad kan bruke bilen til jobb.

Økonomisk verdi
Det har stor næringsmessig verdi å være en del av et stort miljø. Ved å samlokalisere felles tjenester som resepsjon, kantine, møterom og produksjonsstudioer, kan alle medlemsbedriftene redusere sine utgifter og få lavere drifts- og kapitalkostnader

Medieindustrien i Bergensområdet genererer bedre resultater enn liknende miljøer rundt om i landet. Selskapene i medieklyngen er en del av et sterkt og dynamisk økosystem som vokser fortere, selger mer og bidrar mer til økonomisk vekst og verdiskapning enn resten av den norske medieindustrien i sin helhet.

Les mer om hvordan Media City Bergen skaper verdi her >>

Fakta om Media City Bergen

Prosjekttype: Næringsbygg
Oppdrag: Transformasjon
Kommune: Bergen
Program: Kontorer, undervisningsrom, studio
Prosjektvarighet: 2012-2017
Oppdragsgiver: Entra og Oslo Pensjonsforsikring
Arkitekt: MAD arkitekter
Arkitektens rolle: Programmering og prosjektering
Landskapsarkitekt: Smedsvig Landskapsarkitekter AS
Byggekostnad: 1100 millioner kroner eks. mva.
Bruttoareal: 45 000 m2
Anskaffelsesprosedyre: Begrenset prosjektkonkurranse
Gjennomføringsstrategi: Generalentreprise
Utmerkelser: Cityprisen 2018

Forbildene i Arkitektur skaper verdi er hentet fra hele Norge og viser hvordan utforming av bygninger, landskap og byrom kan bidra til bedre økonomi, miljøbesparelser og økt livskvalitet. Forbildene setter ord på det som oppstår i kontakt mellom mennesker og de bygde omgivelsene.

Arkitektbedriftene i Norge er bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for kontorer med praktiserende arkitekter, landskaps- og interiørarkitekter.

Related links

Emner

Kategorier


På vegne av våre medlemsbedrifter skal vi være en tydelig, engasjert og troverdig stemme i byggenæringen og i det offentlige ordskiftet. Faglig sterke og lønnsomme medlemsbedrifter bidrar til en arkitektbransje som leverer kvalitet, verdi og innovasjon til beste for byggherre, bruker og samfunn.

Arkitektbedriftene i Norge er bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for kontorer med praktiserende arkitekter, landskaps- og interiørarkitekter.

På vegne av våre medlemsbedrifter skal vi være en tydelig, engasjert og troverdig stemme i byggenæringen og i det offentlige ordskiftet. Faglig sterke og lønnsomme medlemsbedrifter bidrar til en arkitektbransje som leverer kvalitet, verdi og innovasjon til beste for byggherre, bruker og samfunn.

Arkitektbedriftene
Essendrops gate 3
0368 Oslo
Norge