Gå videre til innhold
Foto: Harald Medbøe
Foto: Harald Medbøe

Pressemelding -

Arbeiderpartiet og 22. juli

– 22.juli er både en dato og et minne. Den fortiden denne boken forsøker å si noe om, er perioden fra 22. juli 2011 til stortingsvalget i 2013. Da gikk regjeringen Stoltenberg av, og en ny fase i Arbeiderpartiets historie tok til, skriver Hallvard Notaker i Arbeiderpartiet og 22. juli. 

– Den første delen handler om Arbeiderpartiets rolle i håndteringen av terrorangrepene de første ukene etter 22. juli. Den andre delen tar for seg Arbeiderpartiets deltakelse i tilløpene til debatt om terrorens ideologiske bakteppe høsten 2011. Den tredje er satt sammen av kapitler om Arbeiderpartiets bidrag til å forankre minnet om det som hendte og til gjennomføringen av ulike oppgjør som kunne fastslå for ettertiden hvem som stod ansvarlig.

Terrorangrepet 22. juli 2011 traff nasjonen og det store fellesskapet, men det var også rettet direkte mot en politisk bevegelse: Målet var å ramme Arbeiderpartiet og AUF.

I de første dagene hadde partifolk omkring i landet nok med krisehåndteringen time for time. Nye opprivende spørsmål meldte seg likevel snart: Hadde ondskapen røtter i noe større? Kunne den ha vært stanset? Fantes det rom for et oppgjør om terrorens politiske innhold som ikke splittet folket som hadde samlet seg i sorgen?

Med nye og ukjente kilder gir Hallvard Notaker leseren et unikt innblikk i Arbeiderpartiets håndtering av 22. juli, fra takplatene ramlet og vindusrutene singlet på Youngstorget og drapene tok til på Utøya, gjennom rosetog og taler og videre til Gjørv-kommisjonen, rettssaken og debattene om minnesteder og om Utøyas fremtid. Ungdommer, lokale medlemmer og partiets tillitsvalgte ble stilt på prøver som ingen kunne ha sett for seg.

Arbeiderpartiet og 22. juli lanseres 4. februar.

Hallvard Notaker (f. 1976) har doktorgrad i historie fra Universitetet i Oslo og er seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier. Han har tidligere utgitt bl.a. Høyres historie 1975-2005: Opprør og moderasjon (2012) og Amerikansk valgkamp: Image, penger og moderne politikk (2016).

Related links

Emner

Kategorier


Aschehoug forlag gir lesere, lærere og elever litterære opplevelser og kunnskap gjennom bøkene og læremidlene. Vi opplyser, utfordrer og underholder, enten du liker å lese, lytte eller utforske digitalt.

Kontakter

Cathrine Nilssen

Cathrine Nilssen

Pressekontakt Markedssjef Barn og ungdom 99267713
Vegard Bye

Vegard Bye

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig Skjønnlitteratur 41688025
Marit Grue

Marit Grue

Pressekontakt Markedssjef Sakprosa 48117818

Velkommen til Aschehoug!

Aschehoug forlag gir lesere, lærere og elever litterære opplevelser og kunnskap gjennom bøkene og læremidlene våre. Vi opplyser, utfordrer og underholder, enten du liker å lese, lytte eller utforske digitalt.

Aschehoug
Sehesteds gate 3
0164 OSLO
Norge