Dokument -

Ascom lanserer verdens første WiFi-telefon til 802.11n-nettverk

Ascom har utviklet en banebrytende trådløs telefon som utnytter den økte rekkevidden og hastigheten i fremtidens nettverk. Ascom i62 tilbyr ny funksjonalitet til både brukere og administratorer på sykehus og i andre profesjonelle virksomheter.
Lisens:
Bruk i media
Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
Filformat:
.doc
Last ned

Relatert innhold