Gå videre til innhold
Josh Kline – Antibodies vises fra 2. oktober 2020 til 3. januar 2021
Josh Kline – Antibodies vises fra 2. oktober 2020 til 3. januar 2021

Pressemelding -

Josh Kline – Antibodies

Astrup Fearnley Museet er stolt av å presentere den første store museumsutstillingen i Skandinavia med den amerikanske kunstneren Josh Kline. Kline har de siste årene markert seg med et tankevekkende kunstnerskap som stiller spørsmål ved de teknologiske, økonomiske og biologiske endringene som påvirker mennesket og samfunnet i det 21. århundre.

Josh Klines installasjoner, skulpturer og videoer tar for seg det radikale potensialet for samfunnsutviklingen i vår nære fremtid – både utopiske og dystopiske muligheter for endringer i politikk, økonomi, teknologi og biologi. Hans fiksjonelle fremtidsvisjoner tar utgangspunkt i fenomener som allerede former dagens virkelighet, som økende sosial og økonomisk ulikhet, brutalitet og overvåking, og verdien og fremtiden for menneskelig arbeid i en tid med eskalerende automatisering.

Utstillingen Antibodies handler om hvordan nyliberalismens arbeids- og livsvilkår virker inn på alle aspekter av livet vårt – jobben, hverdagen, kroppen og psyken – hele den menneskelige eksistens. Utstillingen viser en rekke verksserier fra de siste 12 årene av Klines kunstnerskap. Seriene Blue Collars (2014 -) og The Creative Labour/Posthuman Works (2008 - 2011) omhandler samtidens lønnsarbeid. De tidlige verkene tar for seg dagens immaterielle og kognitive arbeid, med et skarpt blikk på de psykosomatiske effektene av et utflytende arbeidsliv. I Blue Collars portretteres arbeidere i den amerikanske serviceindustrien. Ved å belyse dette segmentets sosioøkonomiske realiteter skriver serien seg inn i den kunsthistoriske tradisjonen for representasjonen av menneskets arbeid.

Siden 2015 har Kline arbeidet med en stor science-fiction syklus av installasjoner som setter frem hypoteser for fremtiden. Syklusens første kapittel, Freedom (2015 - 16) sprang ut ifra protestbevegelsen Occupy Wall Street og tematiserer hvordan overvåking og teknologi endrer vår virkelighetsoppfatning. Unemployment (2016) konfronterer oss med de mulige konsekvensene av automatiseringen av arbeidet – både den dystopiske versjonen av massiv ufrivillig arbeidsledighet der store mengder arbeidere blir overflødige og ledet ut i fattigdom, og den utopiske visjonen av et samfunn frigjort fra lønnsarbeid gjennom en universell og ubetinget grunninntekt – såkalt borgerlønn. I Civil War (2017) møter vi ruinene av det 21. århundrets sivilisasjon, der de prekære sosiale og økonomiske skillene som preger vårt samfunn har ført til gjensidig utslettelse.

Utstillingstittelen Antibodies henspiller på kroppens forsvarssystem for å identifisere og uskadeliggjøre fremmedelementer som virus, bakterier og parasitter gjennom produksjon av antistoffer som skaper immunitet. Tittelen har fått en annen aktualitet med tanke på pandemien som nå omgir oss, men var – lenge før covid-19 – tenkt som et rammeverk for utstillingens tematisering av tilstedeværelsen av kroppen i Klines kunstnerskap. Tittelen fungerer også som en metafor for den kroppslige undertrykkelsen, som Kline mener er karakteristisk for vårt moderne samfunnsliv. Til sist henspiller Antibodies på tanken om hvordan kunsten kan fungere som en mekanisme som avdekker toksiner i kulturen.

Utstillingen presenteres på et tidspunkt der vi står ved et veiskille i samfunnsutviklingen. Pandemien som preger 2020 har ytterligere vist utsattheten og skjørheten i samfunnets sosiale kontrakt, de enorme ulikhetene og behovet for en radikal endring av samfunnet. Astrup Fearnley Museet ser med denne utstillingen frem til å presentere et sterkt og visjonært kunstnerskap som stiller avgjørende spørsmål om hva slags samfunn og hva slags fremtid vi kan gå i møte.


Kurator:
Therese Möllenhoff

Om kunstneren:
Josh Kline (f. 1979 i Philadelphia, USA) er en filippinsk-amerikansk kunstner som bor og arbeider i New York. Hans kunst har vært utstilt internasjonalt i soloutstillinger på Modern Art Oxford i Oxford, England, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo i Torino, Italia, Portland Art Museum i Oregon, USA, Modern Art i London, England og 47 Canal i New York, USA. I 2019 var hans verk inkludert i Whitney-biennalen, New Order: Art and Technology in the Twenty-First Century på the Museum of Modern Art, New York og The Body Electric på Walker Art Center, Minneapolis. Klines verk er innkjøpt av blant andre Astrup Fearnley Museet, Julia Stoschek Collection, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo og viktige amerikanske museer som the Museum of Modern Art, The Whitney Museum og Solomon R. Guggenheim Museum i New York.

Utstillingskatalog:
Utstillingen følges av en rikt illustrert katalog. Den inneholder en innledning av direktør Solveig Øvstebø og artikler av kurator Therese Möllenhoff, skribent og kunstkritiker Domenick Ammirati og Lumi Tan, kurator på The Kitchen i New York.

Emner

Tags

Regions

Pressekontakt

Relatert materiale

Astrup Fearnley Museet
Strandpromenaden 2
0252 Oslo Tjuvholmen
Norge
Besøk våre andre nyhetsrom