Pressemelding -

Interessante funn i studie av koronar sykdom hos Masai-folket

(Julia Aneth Mbalilaki, førsteamanuensis ved Atlantis Medisinske Høgskole)

Førsteamanuensis Julia Aneth Mbalilaki ved Atlantis Medisinske Høgskole, har tatt sin doktorgrad (ph.d.) på koronar sykdom hos Masai-folket. Nå har hun vært i Kina for å fortelle om arbeidet.

Julia Aneth Mbalilaki, var invitert av organisasjonskomiteen for ”The 4th International Congress of Cardiology”, som ble avholdt  i desember 2012, i Guangzhou, Kina. Her fortalte hun om sitt studie ”Daily energy expenditure and cardiovascular risk in Masai, rural and urban Bantu Tanzanians”

Hjerte-og karsykdommer (CVD) har lenge vært vanlig i den vestlige verden. Heldigvis synker dødelighetene av disse sykdommene nå raskt. Derimot, med rask urbanisering i u-land, øker hyppigheten av CVD merkbart i mange tidligere lav-risiko land. Det er ventet at innen 2020 vil mer enn 80% av de globale CVD dødsfall være i u-land, spesielt på grunn av koronar hjertesykdom (CHD).

CHD nesten fraværende hos Masai-folket
Til tross for overveldende bevis rundt sammenhengen mellom mettet fett og CHD, er CHD nesten fraværende hos Masai-folket, til tross for at kostholdet deres er basert på kjøtt og melk. Dette har fascinert forskere i flere tiår. Masaiene er semi- nomadiske gjetere og krigere, og lever først og fremst i Øst-Afrika, nord i Tanzania og i Sør-Kenya.


Det ble antatt at Masai-folkets diett, som inneholder store mengder mettet fett, ville føre til ugunstig lipidprofil. For omtrent 40 år siden ble det derfor satt i gang forskningsprosjekter for å studere dette. I motsetning til hva forskerne antok, fant man i flere av studiene lave nivåer av serum kolesterol og lave målinger av CHD hos Masaiene. Formålet med Julia sitt studie var dermed å analysere og sammenligne livsstil og CHD-risikofaktorer hos Masaier med Bantu-tanzanianere fra rurale og urbane strøk.

Høyt energiforbruk hos Masai

De mest markante forskjellene mellom Masai-folk og urbaniserte Bantu, var svært høyt energiforbruk hos Masai, i tillegg til en markert lav kroppsvekt og med svært lave målinger av fedme. Til sammenligning har rural Bantu et middels nivå. Til tross for sin stabile diett  med stor mengde animalsk fett, var lipidnivåer bare litt høyere enn blant de rurale Bantu, og lavere enn for den urbane Bantu.


Studiet konkluderte med at rural Masai-folket sannsynligvis ikke er genetisk beskyttet mot å utvikle hjerte- og karsykdom. Høyt energi forbruk og vedlikehold av lav kroppsvekt kan spille en viktig rolle i deres lave risiko for CVD.


Dette studiet kan muligens bekrefte at høyt regelmessig energiforbruk / høy grad av regelmessig fysisk aktivitet er viktig for å forebygge kardiovaskulære risikofaktorer. Dette vil bli presentert på sesjon 502: Fedme, diabetes, metabolsk syndrom og hjerte-og karsykdom: Role of High Regular Physical activity and Cardiovascular Risk Factors.


Emner

  • Medisinsk forskning

Atlantis Medisinske Høgskole ble opprettet i 1987, og har over 25 års erfaring med studier innen helsefag.

Det er et økende behov i samfunnet for kompetanse om sammenhengen mellom trening, ernæring, livsstil og helse. Atlantis Medisinske Høgskole ønsker å skape et miljø som stimulerer til fokus på nettopp dette. 

Vi er i kontinuerlig utvikling, både i tråd med samfunnets utvikling og de forventinger som stilles til en privat høgskole. Gjennom sterk faglig fokus, integrert praksis i undervisningen, og ikke minst en fagstab som holder svært høyt nivå, tilbyr høgskolen fremtidsrettede studier innen helsefag.


Pressekontakt

Merete Skjørten

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig Kommunikasjon og samfunnskontakt, markedsføring +47 230 07 362

Mari Grønvold

Pressekontakt Markedskoordinator +47 230 07 364