Video -

Meru Networks WLAN500

Meru's WLAN 500(TM) demonstration, where Meru supported 500 wireless VoIP, streaming video and data devices in a 500-square-foot area.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Filformat: .mp4
  • Lengde: 3:43
Last ned

Related links

Emner

  • Data, telekom, IT

Kategorier

  • 802.11n
  • meru networks
  • wlan

Kontakter

Mari Strømsæther

Pressekontakt Marketing Manager Markedsføring, salgsstøtte, webshop +4723051900

Relatert innhold