Gå videre til innhold
Nydalen - syklistenes gullstandard

Nyhet -

Nydalen - syklistenes gullstandard

Syklister i Oslo er vant til å bli uglesett, utskjelt og utstøtt. I Nydalen ønskes de velkommen med eksklusiv sykkelparkering som inkluderer mulighet for å spyle og mekke sykkelen, dusj, garderobe med tørkemuligheter for svette sykkelklær, og — for noen — strykebrett, føner og rene håndklær.

Skal du på jobb i Nydalen kan du velge å ta t-banen, tog eller buss, eller du kan sykle, gå eller løpe. Alt dét er veldig enkelt og det er ikke tilfeldig at det er slik. For Avantor, som er den største eiendomsutvikleren i Nydalen, er det et mål å øke antallet mennesker som tar seg til Nydalen med mer miljøvennlig transport.

Spesielt er det en uttalt ambisjon å øke antallet arbeidstakere som sykler til jobb.

— Vi har store ambisjoner for miljøet i Nydalen og legger spesielt godt til rette for å få opp andelen som sykler til jobb, forteller Anne Danielsberg, miljøkoordinator i Avantor.

25 i 25
Avantor snakker om «Nydalen+», et prosjekt som sikter mot å skape en ny Oslo-standard for sykkeltilrettelegging. Målet er at i 2025 skal det være 25 prosent syklister.

— Oslo kommunes mål var at 16 prosent skal bruke sykkelen som foretrukket framkomstmiddel, så vi la oss høyere enn kommunen, sier Danielsberg. Nå har Oslo kommet etter og løftet ambisjonen til det samme som vår.

Andelen syklister er høy allerede i dag, men ikke like høy som Avantors ambisjoner.

— Det er et ambisiøst mål og det er vanskelig å oppnå. Men det viktigste er at vi får ned andelen som bruker bil på bekostning av andre transportmidler. Og der ligger vi veldig godt an. Det handler om å legge til rette for at man enkelt kan gå, sykle eller reise kollektivt hit.

Hvordan det er tilrettelagt for syklister i det enkelte bygg varierer. Den høyeste standarden er i Avantors eget bygg i Nydalsveien 28, som har vært et pilotprosjekt som danner grunnlaget for nivå av service i nye bygg.

Strykebrett og føner
— Der er det garderober med tørkemuligheter for tøyet, oppbevaringsskap, håndklær, strykebrett, fønere, dusj, utlån av elsykler, samt muligheter for spyling og mekking av sykler, sier Danielsberg.

Fasilitetene er ikke bare for Avantors egne ansatte, men for alle som har sin arbeidsplass i dette bygget.

Innsatsen for de tohjulede er blitt lagt merke til. Syklistenes landsforening har lagd en sertifiseringsordning for sykkelvennlige arbeidsplasser.

— Vi var de første som fikk gull etter denne sertifiseringsstandarden, forteller hun begeistret.

Leietakeren i nabobygget, nemlig Kemnerkontoret i Oslo, var den andre. I et oppslag i Aftenposten i august 2018 forteller jurist Erik Mowinckel Knudsen hvor fornøyd han er med at arbeidsgiveren har kjøpt inn elsykler til de ansatte.

— Det går raskere å sykle på denne til tingretten i Oslo sentrum enn å bruke T-banen, sier han til avisen.

— Kemneren og mange andre av våre leietakere har tilrettelagt fantastisk bra for sykling til og fra jobb, sier Anne Danielsberg. — Og i alt vi gjør av nye prosjekter her er sykling hensyntatt ved slik at det skal bli lett å gi syklistene gode vilkår.

Virker det?
Men virker tiltakene for å redusere bilbruk og reise mer kollektivt, på hjul og til fots?

For å finne svar på det, engasjerte Avantor i fjor en forsker ved Transportøkonomisk institutt, Kåre Skollerud. Han undersøkte i hvilken grad ambisjonene oppnås. Tallene er interessante og, i et klimaperspektiv, hyggelig lesning:

mer enn halvparten reiser kollektivt

nesten 1 av 5 sykler eller går

1 av 3 som kjører bil, kjører elbil
Sykkelandelen, som Avantor gjerne skulle sett på minst 25 prosent, er i denne undersøkelsen 14 prosent.

— Jeg syns det er et bra tall, også tatt i betraktning at folk reiser ganske langt. 35 prosent har en kortere reisevei enn syv kilometer, men gjennomsnittlig reisevei til Nydalen er likevel 22 kilometer for hele utvalget. Gjennomsnittlig reisetid er 36 minutter.

Været kan ha vært utslagsgivende for svarene på undersøkelsen.

— Undersøkelsen ble gjennomført om høsten og spørsmålet var hvilket transportmiddel som ble brukt sist gang de dro til jobb, sier Skollerud.

Raskt og raskt
— De viktigste grunnene til å bruke bil på arbeidsreisen er at det går raskt og at kollektivtilbudet er dårlig der hvor folk bor, ifølge Skollerud.

— Og «raskt» er stikkordet for hvilken reisemåte man velger, sier han. — Det er derfor noen kjører bil. Samtidig er at det går raskt også den oftest nevnte begrunnelsen både for å reise kollektivt, og for å sykle.

— I tillegg nevnes ofte at det er en miljøvennlig måte å reise på som en begrunnelse. For sykkel nevnes også at det er en form for mosjon og trening.

— Hvordan fremstår Nydalen i forhold til andre områder i Oslo?

— Det ligger jo veldig sentralt samtidig som det ligger grønt til. Mange har kort vei til jobb, og mange reiser kollektivt.

— Hva overrasket deg i undersøkelsen?

— Andelen elbiler. Hver tredje sjåfør kjører elbil. Det er en overraskende høy andel. Det er også interessant å se at de som kjører elbil har lengre reisevei enn de som kjører «vanlig» bil.

— En annen ting som overrasket meg er at de som sykler elsykkel i snitt har kortere reisevei enn de som sykler vanlig sykkel.

Tre arbeidstakere - tre reisemåter

Kollektivisten

Øyvind Halnes jobber i Stanley Security. Han reiser kollektivt til Nydalen.

— For det meste, sier kommunikasjonssjefen i Stanley Security. — Men det hender jeg tar bilen, og det hender jeg tar sykkelen også.

Han bor i Sandvika og tar T-banen fra Kolsås til Majorstua. Der bytter han til Ringen eller andre baner.

— Det er enkelt og greit, sier Øyvind. — Det er et bytte på veien til Majorstua, og relativt hyppige avganger. Og T-banen er jo fantastisk stabil da, med 20 avganger i timen.

Kollektivreisen, som starter på Kolsås T-banestasjon, tar mellom 40 og 50 minutter, tiden han bruker for å komme til T-banen ekskludert.

Stanley Security leverer elektronisk sikkerhet for bedrifter og offentlig virksomhet. De har vært leietakere i Nydalen siden 2018.

— Vi flyttet hit fra Grønland, forteller han. — For min del betød det at jeg fikk et bytte mer på vei til jobb, men tidsmessig er det likevel ingen stor forskjell. Uansett kompenseres det av den sterke oppgraderingen vi fikk miljømessig. Her rusler jeg ut av T-banen, over broen og inn på jobb hvor jeg til og med har kontor rett over det økologiske hjørnet i resepsjonsområdet, humrer han.

Elbilisten

Pål Vedal er kommersiell direktør i Elkjøp Dixons Carphone. Han kjører en Kia Soul elbil til og fra jobben i Elkjøps hovedkvarter i Nydalen.

— Jeg kjøpte elbil fordi Elkjøp flyttet hovedkontoret fra Lørenskog til Nydalen, forteller han. — Det var en «no-brainer». Jeg bor på Skjetten og har 20 kilometer til jobb. Det tar meg stort sett en halvtime. Skal jeg reise kollektivt tar det halvannen.

— Har du vurdert å sykle?

— Ja, jeg har vurdert det, men da vil jeg bruke halvannen time, og det er mye stigning på hjemveien. Men det hender jeg tar motorsykkelen i stedet for elbilen.

— Hva gjør dine kolleger i Elkjøp, har du inntrykk av?

— Det er en god kombinasjon av alle slags reisemåter. Mange bor i byen og har ikke så langt til jobb. Så er det de som har barn i barnehagealder og velger bilen av den grunn.

— Du har ikke selv barn i den alderen?

— Nei, mitt problem er at datteren min gjerne vil ta elbilen til skolen, smiler han.

— Hvordan er det med lading av elbilen i Nydalen?

— Bilen har rekkevidde nok til at den kan stå og vente uten lading mens jeg er på jobb. Men kniper det er jeg så heldig at jeg har egen parkeringsplass med lading. Det er i tillegg flere ladeplasser rundt i området.

— Er det greit å kjøre til Nydalen?

— Det er ekstremt press på trafikken inn mot byen, ikke minst på Ring 3 og ved avkjørselen til Storo. Det er ikke optimalt å bruke bil når man skal til Nydalen, avslutter han.

Syklisten

Petter Hebæk jobber ved kemnerkontoret og bor i Lørenskog. Han sykler til jobb, hver dag, året rundt, uansett vær.

Og det er ikke batterier på den sykkelen.

— Nei, jeg bruker vanlig sykkel. Elsykkel er et transportmiddel, spør du meg. Jeg bruker hybridsykkel om vinteren og cross om sommeren.

— Hvor langt er det til jobb?

— 17-18 kilometer. Det tar meg 40 minutter sommerstid, om vinteren litt over en time fra dør til dør. Skulle jeg reist kollektivt ville jeg brukt lenger tid sommerstid, mens det ville gått litt raskere om vinteren.

— Er du litt ekstrem?

— Kanskje, men jeg ser det blir flere og flere som sykler året rundt. Vi hadde en internkonkurranse hos oss, «Vintersyklisten». 30 stykker syklet mer enn 40 turer hver i løpet av vinteren. Det er faktisk 10-15 prosent av arbeidsstokken.

— Er det godt lagt til rette for å sykle langs din arbeidsvei?

— Ikke så galt. Det er sammenhengende sykkelvei de fleste steder, og den er adskilt fra fotgjengere og biler. Dog, på enkelte strekninger hadde det vært bedre å ikke hatt sykkelvei fordi det er mer praktisk å sykle i bilveien. Da hytter gjerne bilistene til meg og vil at jeg skal komme meg inn på sykkelveien. Det de ikke ser er at det ofte er praktisk umulig med hindringer som fortauskanter, fotgjengere, overganger fra den ene til den andre siden av veien.

— Blir du mobbet av bilistene?

— Sjelden. Men jeg er en meget lovlydig syklist. Jeg følger trafikkreglene, og stopper demonstrativt på rødt lys.

— Er du fornøyd med tilrettelegging på arbeidsplassen i Nydalen?

— Ja, det er helt suverent. Jeg har egen sykkelparkering, mulighet for å spyle av skitt og møkk fra sykkelen, jeg har garderobe med eget låsbart skap. Det er veldig, veldig bra.

Emner

Regions

Pressekontakt

Stine Gundersen

Stine Gundersen

Pressekontakt Markedssjef 930 90 978

Avantor - eiendom for hodet og hjertet

Avantor utvikler ikke bare boliger og næringsbygg - vi bygger samfunn og skaper trygge og gode nabolag på en solid og bærekraftig måte. Avantor eier mer enn 250.000 kvm eiendom, og har utviklet mer enn 600 000 m2 næringslokaler. Gjennom utviklingen av Nydalen de siste 25 årene, har gammel industri blitt til et levende samfunn der unge og gamle kan bo, studere, jobbe og leve gode liv. Erfaringene derfra tar vi med oss når vi utvikler Slemmestad i Asker til en moderne kystby.

Avantor AS
Nydalsveien 28
0484 Oslo
Norway