Pressemelding -

Storsatsing på Troms som vinterdestinasjon

Som det eneste reiselivsprosjektet i Norge har VinterTroms fått 8,6 millioner kroner i støtte for å utvikle Troms som vinterdestinasjoner. AVIS Bilutleie er stolte av å være en del av prosjektet ”Lønnsomme vinteropplevelser” som skal løfte fylkets satsing på det internasjonale markedet.

Representanter fra Innovasjon Norge, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet var til stede da VinterTroms ble tatt opp som et Arenaprosjekt. Arena-programmet tilbyr finansiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer.

Avis Bilutleie er sammen med 10 andre bedrifter inne som ledende bedrifter i prosjektet ”Lønnsomme vinteropplevelser”. Til sammen har 43 bedrifter fra Finnmark, Troms og Nordland bekreftet at de vil delta i VinterTroms.

– Sjansene for å utnytte reiselivspotensialet som ligger i Nord-Norge på vinterstid, vil øke betydelig gjennom at næringslivet i regionen spiller hverandre gode og utnytter hverandre styrker. Vi gleder oss til å bidra med vår kunnskap og kompetanse for videreutvikle regionen vår som en vinterdestinasjon, sier Asbjørn Jørgensen hos AVIS Bilutleie i Tromsø.

Næringsklynge
Bedriftene som er med i VinterTroms jobber alle etter ett felles mål: De skal være med på å øke bedriftenes innovasjons- og lønnsomhetsutvikling.

– Arenaprogrammets mål er å øke verdiskapingen i regionale næringsmiljøer. Dette er miljøer med en konsentrasjon av bedrifter innen samme bransje/verdikjede, som sammen kan danne et velutviklet kompetansemiljø. Aktører som vil bli med i et Arenaprosjekt må ha et klart potensial for å forsterke nettverket, sier prosjektleder Børre Berglund.

Han trekker frem produktpakking/utvikling, kompetanseheving, kvalitetssikring, markedsføring - salg og distribusjon som noen av områdene som trenger et løft.

– For å løse utfordringene er et nært samarbeid mellom reiselivsaktører, offentlige institusjoner og forskningsaktører en forutsetning. Vi skal over tid etablere en næringsklynge, det vil si å forsterke relasjonen mellom aktørene fra forbindelser til forpliktelser, sier Børre Berglund.

Er i gang med arbeidet
Statusen som Arenaprosjekt betyr at VinterTroms i minimum tre år fremover kan arbeide systematisk for opparbeidelse av mer lønnsom vintertrafikk til aktørene som deltar i prosjektet. VinterTroms startet arbeidet allerede 23-24. juni. Da møttes ledende bedrifter i prosjektet andre nøkkelpersoner i Harstad for å legge de første planene.

Arenaprogrammet er et nasjonalt program eid av Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd.

Formålet er å stimulere til økt innovasjon basert på samarbeid mellom bedrifter, FoU og utdanningsmiljøer og offentlige utviklingsaktører.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Asbjørn Jørgensen, Avis Bilutleie Tromsø.
Telefon:  91 73 24 03                         


Emner

  • Livsstil, mote, fritid

Kategorier

  • avis
  • bilutleie
  • vinterdestinasjon
  • troms
  • arenaprosjekt
  • vintertroms
  • arena-programmet

Om Avis
Avis og Budget Bilutleie drives i Norge, Sverige og Danmark gjennom selskapene RAC Scandinavia. Totalt har virksomheten en flåte på ca.15.000 biler, der ca. 8.000 biler er fordelt på egeneide utleiekontorer, og ca 7.000 biler leies ut gjennom et veletablert og regionsdekkende nettverk av franchisekontorer. Total består utleienettverket av 400 utleiekontorer i Skandinavia med en samlet leieomsetning på NOK 1,4 milliarder