Gå videre til innhold
Sammen med resten av Bergans og WWF Verdens naturfond vil adm.dir i Bergans, Jan Tore Jensen, få årstidene inn på UNESCOs verdensarvliste.
Sammen med resten av Bergans og WWF Verdens naturfond vil adm.dir i Bergans, Jan Tore Jensen, få årstidene inn på UNESCOs verdensarvliste.

Pressemelding -

Mener årstidene må UNESCO-vernes

Klima- og miljøministeren må utfordre UNESCO – Årstidene er selve premisset for friluftslivet vårt, som igjen er direkte knyttet til vår kulturarv. Årstidene må derfor erklæres som verneverdige, sier WWF-leder.

WWF Verdens naturfond og utstyrsprodusent og turarrangør Bergans tar nå til orde for varig vern av årstidene. Sammen har de sendt et brev til Klima- og miljøministeren, der de ber om at Norge tar initiativ til å få årstidene oppført på UNESCOs verdensarvliste.

Initiativet til å redde årstidene kom opprinnelig fra Bergans som siden har inngått et langsiktig samarbeid med WWF. Administrerende direktør i Bergans, Jan Tore Jensen, forteller at årstidene selvfølgelig er grunnleggende for dem som utstyrsprodusent og turarrangør, men understreker at dette handler om langt viktigere ting enn deres egen omsetning.

– For oss handler dette i bunn og grunn om å ta vare på naturen for fremtidige generasjoner. For Bergans vil det selvsagt være trist om interessen for friluftsliv og salgstall stuper, men dette blir bagateller når man tenker på de virkelig store konsekvensene som vil følge av at årstidene viskes ut. Naturens rytme vil forstyrres og hele økosystemer forskyves. Dyr, planter og mennesker står i fare for å miste livsgrunnlaget sitt og mye av Norges og verdens kulturarv kan gå tapt, forteller Jensen.

Han får støtte av konstituert generalsekretær i WWF, Karoline Andaur.

– Vi snakker ofte om klima og miljø på en i overkant teknisk måte. Men det dreier seg faktisk om å ta vare på de kjente og kjære tingene som vi omgir oss med i hverdagen. UNESCO-status er et tydelig signal til myndighetene om at dette handler om noe vi merker, og er glad i og avhengig av, sier hun.

Endring i årstidene rammer oss personlig
I anledning oversendelsen av brevet har Bergans og WWF undersøkt nordmenns forhold til årstidene. Nesten 80 prosent sier at de merker klimaendringene og en av tre sier at dette har ført til endringer i deres liv. Det betyr at 1,6 millioner nordmenn personlig opplever at hverdagen er annerledes på grunn av endrede årstider.

– Vi nordmenn kjenner sterkt på at årstidene forandrer seg. Svært mange berøres direkte av mildere vintre, mer regn og ustabilt vær. Det rammer norsk matproduksjon, fiske og vårt forhold til naturen. Det er all grunn til å ta dette på alvor, sier Andaur i WWF.

Blant innbyggerne i Nord-Norge oppgir 35 prosent at de personlig har opplevd endringer i sitt liv og arbeid som følge av endringer i årstidene. I Oslo er det enda flere. På grunn av tørkesommer og regnfulle vintre opplyser nesten 38 prosent at de personlig opplever endringer i livet sitt.

– Det er klart vinteren betyr noe ekstra for oss nordboere. For veldig mange er det å gå en skitur, drive med frikjøring eller ake med barna synonymt med livskvalitet. Jeg er ikke overrasket over at så mange som fire av ti svarer at de vil savne vinteren mest hvis den forandres til noe annet enn i dag, sier Jensen i Bergans.

Ønsker underskrifter
Det er satt opp en nettside for initiativet der alle som deler bekymringen kan gå inn og skrive under på å støtte kravet om at årstidene bør inn på UNESCOS verdensarvliste.

– Klimaendringene er ikke noe som skjer i fremtiden hvis vi ikke gjør noe. Klimaendringene skjer nå og vi kan føle dem på kroppen allerede. Kampen handler ikke om hva det står på gradestokken i vinduet, men om konsekvensene av det. Det handler om naturen, om økonomien, om matsikkerhet, men også om helt konkrete ting som vinteraktiviteter. Klimautfordringene er så store at vi må gripe alle måter å få kommunisert dem på, sier Andaur.

Selv om dette er et arbeid som tar utgangspunkt i norske forhold, håper både Bergans og WWF også på internasjonalt engasjement.

— Vi opplever jo at de norske årstidene er noe helt unikt, og snakker mest om årstidene som vi kjenner dem. Samtidig tror vi dette er et tankesett som både kan og bør benyttes også andre steder i verden. Vi håper derfor på drahjelp langt utenfor våre egne landegrenser, sier Jan Tore Jensen i Bergans.

Kontaktinformasjon:
Anders Sten Nessem
​Kommunikasjonssjef, Bergans Norway AS | +47 906 96 818 | anders.nessem@bergans.no 

Julie Wentzel Frøland
​Presseansvarlig, WWF Verdens naturfond | +47 988 03 090 | jwfroland@wwf.no  

WWF er verdens største miljøorganisasjon. Vi jobber for å stanse dagens naturødeleggelser og skape en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen. WWF har eksperter som jobber i mer enn hundre land for å beskytte naturen og ressursene som vi er alle er så glad i og avhengig av: Skoger, ferskvann, hav, mat og dyr. Vi jobber for å bremse klimaendringene og for å stanse tapet av arter.

Related links

Emner

Tags


Bergans of Norway har blitt drevet av dedikerte og lidenskapelige friluftsfolk i over 100 år. Med den norske naturen som lekegrind og erfarne polfarere og eventyrere på laget, utvikler vi teknisk bekledning og funksjonelt turutstyr av høy kvalitet. Alltid med mål om å gi deg den gode naturopplevelsen – uansett sesong og aktivitet. Som ekte turfolk legger vi vår stolthet i å påvirke naturen og miljøet i minst mulig grad. Derfor jobber vi hver dag for å gjøre vår drift mer bærekraftig og ansvarlig, slik at kommende generasjoner også skal få glede av naturen. Les mer om oss på bergans.no.

Pressekontakt

Anders Sten Nessem

Anders Sten Nessem

Pressekontakt Brand Communication Manager +47 90 69 68 18
Anders Johannessen

Anders Johannessen

Pressekontakt Copywriter (+47) 92 82 02 40

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Om oss

Bergans of Norway har blitt drevet av dedikerte og lidenskapelige friluftsfolk i over 100 år. Med den norske naturen som lekegrind og erfarne polfarere og eventyrere på laget, utvikler vi teknisk bekledning og funksjonelt turutstyr av høy kvalitet. Alltid med mål om å gi deg den gode naturopplevelsen – uansett sesong og aktivitet.

Som ekte turfolk legger vi vår stolthet i å påvirke naturen og miljøet i minst mulig grad. Derfor jobber vi kontinuerlig for at vår drift skal være ansvarlig, og sikre at også kommende generasjoner skal få glede av naturen.

Les mer om oss på bergans.no.

Bergans of Norway
Hagaløkkveien 13
N-1383 Asker
Norge